Antipatia de francesi, e espagnvoli

  Registro: 2272

  Autor / Responsables: 

  Año de creación: 1635

  Fecha: 1635

  Editor: Filippo Chifoldi

  Lugar: Milan

  Edición: 1ª ed.

  Categoría: Fondos S. XVI - XX

  Materia: Religión

Descripción: 

8º menor, pergamino a ala romana, capitulares ornamentadas