A economia de guerra alemá en 1914 e 1939.

  Registro: 331

  Autor / Responsables: 

  Ano de creación: 1941

  Editor: s.i.

  Lugar: Lisboa

  Categoría: Economía