Biblia latina

  Registro: 58

  Autor / Responsables: 

  Ano de creación: 1494

  Editor: Simon Bevilaqua

  Lugar: Venetiis (Venecia)

  Categoría: Incunables