Leiro, Francisco

  (Cambados, Pontevedra  1957 - )

Neto dun ebanista e criado nun ambiente artístico, aprendeu a tallar a pedra na Escola de Artes e Oficios de Santiago e posteriormente ampliou os seus estudos de debuxo e modelado en Madrid. En 1975 expuxo por vez primeira en Pontevedra e debutou a nivel nacional en Madrid, en 1982. Nestes anos sumouse ao grupo Atlántica, que asentou a súa carreira á vez que lle servía de trampolín cara o recoñecemento xeral.

 A súa obra pasou por diferentes etapas aínda que obedecendo sempre a unha figuración expresionista. Os referentes fundamentais do seu estilo son a escultura galega, a grandeza de Miguel Ángel, a estatuaria exipcia e o expresionismo alemán, influencias que conflúen en figuras rotundas e poderosas. A mediados dos setenta pasou unha etapa surrealista na que foi membro do grupo Foga. Utiliza gran variedade de madeiras aproveitando as diferencias cromáticas, pero tamén a pedra e materiais sintéticos, sobre todo dende o seu establecemento en Nova York, onde traballa coa galería Marborough. Debido á influencia de Nova York incluiu o ready made e o kitsch, así como a coexistencia do equilibrio e da ironía. A pesar do carácter lúdico da maior parte da súa produción, Leiro, é un home comprometido coa súa terra e o mundo no que lle tocou vivir. Exemplo disto é o grupo das Recolectoras da Colección de arte ABANCA.

Os seus traballos máis destacados e controvertidos atópanse no ámbito da escultura pública: o Sireno (Vigo), Palabra (aeroporto de Alvedro, Culleredo) ou o Atlante, xigante de catorce metros de longo e vinte mil quilos de peso, recentemente inaugurado en Sanxenxo, son algúns exemplos.

Conta con diversos galardóns, entre os que se encontran o Premio Penagos da Fundación MAPFRE, a Medalla a las Bellas Artes da CEOE e a Medalla Castelao da Xunta de Galicia. 

 Realizou numerosas exposicións no ámbito nacional e internacional, e a súa obra  encóntrase en importantes coleccións de todo o mundo.

ACHIAGA, P.: "Isla de las Esculturas ", en El Cultural de la Razón, 25 de xullo de 1999.

AJA, E.: "Problemas y Alternativas ", en El País,5 de marzo de 1992.

ALBERTAZI, L.: "Madrid", en City, núm 13, 1985.

ALBERTAZI, L.: Francisco Leiro (catálogo), Galerie, París, 1987.

ALBERTI ROVIRA, E.: "¿Federalismo cooperativo?", en El País, 5 de marzo de 1992.

ALVAREZ REYES, J.A.: "Sobre ARCO'95", en Diario 16, 14 de marzo de 1995.

A.M.: "Los grandes Maestros y la Riqueza de la Madera ", en Babelia El País, 1 de xullo de 2000.

AMÓN,S.: Storia e prehistoria di Francisco Leiro (catálogo), Terrae Motus, Naples Tremblement de Terre, Fondazione Amelio, 1987.

ARELLANO, E.: "La escultura de Francisco Leiro: estética radical ", en Mercado, Madrid, 22 de novembro de 1993.

ARMADA, A.: "El granito negro de Leiro en Manhattan", en ABC Cultural, 19 de marzo de 2000.

ARTARO, C.: "Lonxe pero cercano: o último Leiro", en A Nosa Terra, 2 de decembro de 1993.

"ARTE español actual en Japón", en El Punto de las Artes, novembro-decembro, 1993.

Artistas Galegos: escultores (expresionismos-abstraccións). Francisco Leiro, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2003.

Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

BARGUEÑO ORTEGA, P.: "Francisco Leiro y Félix Vidal. Gallegos del Mundo ", en El Mundo, marzo, 2003.

BARNATÁN, M-R.: "Un Leiro espectacular", en El Mundo de Madrid, 7 de marzo de 1998.

BEEREN, W.: Leiro, Correspondentie Europa, Stedelijk Museum, Ámsterdam, 1986.

BORRÁS, P.: "Francisco Leiro: la potencia de la madera ", en Descubrir el Arte, maio, 2001.

BREA, J.L.: Art's Pharmacy: Origin, Return, Drift, Origins Originality+Beyond , The Biennale of Sydney 1986, Australia, 1986.

CALVO SERRALLER, F.: Despojos del Tiempo. Seis Escultores , Exposición Ministerio de Cultura, Palacio de Cristal, Madrid, 1984.

CALVO SERRALLER, F.: España, Medio Siglo de Arte de Vanguardia 1939-1985, Vol. II, Fundación Santillana, Ministerio de Cultura, Madrid, 1985. 

CALVO SERRALLER, F.: "Evolución comprometedora: Nuevas perspectivas de Francisco Leiro ", en El País, Madrid, 1987.

CALVO SERRALLER, F.: "¿Nueva escultura española o nuevos horizontes artísticos?", en La Cultura, El País, Madrid, 1987.

CASTRO, A.: "Leiro, la fuerza tranquila ", en Lápiz, núm. 23, Madrid, 1985.

CEMBALEST, R.: "Spain: Learning to Absorb the Shock of the New ", en ArtNews, vol. 88, núm. 7, setembro, 1989.

COLLADO, G.: La puesta en escena de una escultura , en Guía del Ocio, 1985.

CORREDOIRA, P.: "Francisco Leiro", en El Guía, núm. 13, febreiro-marzo, 1992.

DANVILA, J.R.: "Expresión y poder en la escultura de Leiro ", en El Punto, 1987.

DÍAZ-GUARDIOLA, J.: "Francisco Leiro. El artista es un demente que se alimenta de sus obsesiones ", en ABC Cultural, 28 de abril de 2001.

DORADO, M.L.: "Leiro: Jardines Fingidos", en Noticias Médicas, núm. 3.793, xuño, 2002.

DURANTE, F.: Senza tema del tema, Terrae Motus II, Nápoles, 1986.

FERNÁNDEZ-CID, M.: "Irónico e investigador", en Guía de Madrid, novembro, 1993.

"Francisco Leiro", en Arte y Parte, núm. 4, agosto-setembro, 1996.

"Francisco Leiro", en Arte y Parte, núm. 20, abril- maio, 1999.

GARCÍA, A.: "Geografía de Sansón", en Figura, núm. 5, Sevilla, 1985.

GARCÍA, M.: "Francisco Leiro", en Lápiz, núm. 162, Año XIX, 2000.

GARCÍA IGLESIAS, J.M.: "Francisco Leiro: Me gusta el caos mental ", en ABC Cultural, 15 de setembro de 1995.

GARCÍA RUBÍ, A.: "Esculturas recientes de Francisco Leiro", en El Punto de las Artes, febreiro, 2003.

GLUECK, G.: "Francisco Leiro", en The New York Times, febreiro, 1998.

GUEVARA, De F.: "A Favor de la Escultura ", en El Punto, marzo-abril, 1992.

HERMIDA, X.: "Leiro coloca su Puerta Santa en la catedral de Santiago ", en El País, 15 de novembro de 1993.

HUICI, F.: "Poderosa plenitud de Leiro", en El País, 28 de febreiro de 1998.

Imaxes dos 80 Desde Galicia, Dirección Xeral de Cultura, Museo do pobo Galego, Santiago, 1984.

JARQUE, F.: "La idea, material de la escultura: los jóvenes artistas españoles ocupan un lugar importante en la escena internacional ", en La Cultura: Formas de los ochenta, El País, 1987. 

JARQUE, V.: "Maderas  de Leiro", en Babelia, El País, 5 de febreiro de 2000.

JIMÉNEZ, C.: "Escultura Española, el objeto restaurado ", en Arte en Colombia, Edición Internacional, núm. 29, 1986.

JIMÉNEZ, P.: "Los 80: radiografía del entusiasmo ", en ABC de las Artes, Madrid, 1992.

KUSPIT, D.: "Jorge Castillo/Francisco Leiro, Marlborough", en Artforum, Nova York, maio, 1992.

KUSPIT, D.: "La percepción de lo extraño ", en Arte y Parte, núm. 5, outubro-novembro, 1995.

LOGROÑO, M.: Amiga es de mi alma la escultura , Madrid, 1984.

LOGROÑO, M.: La emoción de la escultura , IV Salón de los 16, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, 1984.

LOGROÑO, M.: Matière de la matière, FIAC 84, Galería Montenegro, París, 1984.

LOGROÑO, M.: "Soy un escultor tradicional ", en Diario 16,  1986.

LOGROÑO, M.: "Sentir la escultura ", en Futura, núm. 1, 1988.

MADRID, M.: "Leiro muestra en la Aurora sus insinuantes personajes ", en La Opinión de Murcia, 3 de febreiro de 2003.

MANRESA, A.: "La galería Marlborough colabora con el Reina Sofía ", en El País, 22 de agosto de 1990.

MARÍN-MEDINA, J.: "Leiro vuelve a Madrid. Madera de héroe ", en El Cultural, El Mundo, 25 de abril de 2001.

MOURE, G.: La escultura como arquitectura de la imagen , Caja de Pensiones, Madrid, 1984.

ORTEGA, P.: "Francisco Leiro: Mis esculturas son producto del subconsciente ", en Ya, 6 de novembro de 1993.

PAGEL, D.: "The games fragments play ", en Cimal, outubro, 1993.

PAREDES, T.: "Francisco Leiro: lo crudo, lo cocido y lo añadido ", en El Punto de las Artes, Madrid, novembro, 1993.

PINHARANDA, J.: Leiro, Galería Roma e Pavía, Oporto, 1988.

PINTO DE ALMEIDA, B.: Desenhos Exemplares, Galería Roma e Pavía, Oporto, 1988.

Pintores e Escultores Galegos na EXPO'92 (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

POUSA, L.: "La aventura del gallego en en ARCO ", en El Ideal Gallego, 12 de xaneiro de 1997.

POWER, K.: "Francisco Leiro", en Futura, núm. 1, Santiago de Compostela, 1988.

De PRADO, D.: "Orixinalidade expresionista do escultor F. Leiro", en Cuaderno de Cultura, La Voz de Galicia,  1984.

RAMÓN MONTERO, J; FRANCESC PALLARÉS: "El arco iris político ", en El País, 5 de marzo de 1992.

REBORAIS, R.F.: "Francisco Leiro: sueños de un leñador ", en Cambio 16, 25 de decembro de 1995.

ROSE, B.: "Beyond the Pyrenees: Spaniards Abroad", en The Journal of Art, vol. 4, núm. 2, febreiro, 1991.

RUBIO NAVARRO, J.: "Spanish Art Today ", en Flash Art, núm. 121, 1985.

RUÍZ DE SAMANIGO, A.: "Leiro: la pasión del mounstro ", en ABC Cultural, 8 de maio de 1999.

RUÍZ DE SAMANIGO, A.: "Pirotécnico Leiro", en ABC Cultural, 29 de xaneiro de 2000.

SAMANIEGO, F.: "Leiro y Badiola rompen la escultura ", en El País, 22 de setembro de 1995.

SEVILLA SEGURA, J.V.: "Financiacióny todo eso ", en El País, 5 de marzo de 1992.

SOLANA, G.: "Leiro vuelve a casa ", en ABC Cultural, 20 de febreiro de 1998.

VALLINA, S.: "Francisco Leiro. En escultura es lo más ", en Marie Claire, outubro, 2000.

VV.AA.: Santiago, punto de encuentro. Obras maestras de la Catedral y Caixa Galicia, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2010.

ZANZA, G.: "Leiro: El Arte es un oficio", en ABC Cultural, 29 de xaneiro de 2000.

Ver menos