Barbi, Jorge

  (A Guarda, Pontevedra  1950 - )
  Web artista: http://www.jorgebarbi.com/

É un artista que demostrou unha considerable versatilidade en canto ás linguaxes escultóricas: dunha banda, sustenta unha acepción obxectualista da arte, que se concreta nas súas manipulacións de obxectos atopados, de resonancias mironianas e primitivistas; de outro gusta de compoñer escenograficamente pezas e exposicións e ten realizado algunha experiencia no ámbito das instalacións.

Empeza a expor en 1982, data na que a súa obra comeza a percorrer non só Galicia, senón tamén outras cidades españolas.  

ABANCA Colección de arte conta cunha instalación súa, na que o artista, forrando de plástico unhas varas de acacia, traslada o noso pensamento ao agro galego.

BARBI, J.: Arc Voltaic 20, Destino, Barcelona, 1993.

BARBI, J.: "El Pasto de Vacas", en El Europeo, núm. 47, 1993.

BENNET, M.: "Diálogo con Jorge Barbi", en Jorge Barbi : Expolio, Consellería de Cultura e Deportes, Santiago de Compostela, 1989.

BENNET, M.: "Diálogo con Jorge Barbi", en Presencias e Procesos, Consellería de Cultura e Deportes, Santiago de Compostela, 1989.

VIII BIENAL Internacional de Arte (catálogo), Pontevedra, 1988.

CASTRO, X.A.: Pintores i escultores Galegos na Expo 92, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

CASTRO, F. ; FERNÁNDEZ CID, M.: Medievo: pinturas e instalacións, Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1995.

CALVO SERRALLER, F.: Enciclopedia del arte español del siglo XX.

CALVO SERRALLER, F.: Escultura española actual. Una generación para un fin de siglo, Fundación Lugar, 1992.

Colección de Arte da Xunta de Galicia (1986-1993), Xunta de Galicia, A Coruña, 1995, pp.154-155.

Unha colección de Escultura Moderna Española con debuxo, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1999.

Enciclopedia Galicia Arte. Arte Contemporánea I, Hércules de Ediciones, A Coruña, 1993.

Galicia Escultura : vinte anos, vinte escultores (catálogo), Ayuntamiento de Ferrol, Ferrol, 2002.

MADERUELO, J.: Arte público. Seis esculturas para Alquezar. Tres esculturas en Roda de Isábena, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1995.

A mares: olladas oceánicas na arte contemporánea (catálogo), Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2003.

Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa: fondos 1989-1998, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, A Coruña, 2000.

OLIVARES, R.: "Jorge Barbi", en Lapiz, nº62, 1989, p.72.

Pintores e Escultores Galegos na EXPO'92 (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: De Asorey ós noventa: a escultura moderna en Galicia (catálogo), Auditorio de Galicia, Santiago, 1997.

V.V.A.A.: Jorge Barbi 41º52’59’’N/8º51’12’’W, Fundación MARCO, Fundação Calouste Gulbenkian, SEACEX, 2010.

Ver menos