Caballero, José

  (Huelva  1915 - Madrid  1991)
  Web artista: http://www.josecaballero.info/index.html

Desde a súa cidade natal chegou a Madrid en 1931 para estudar na Escuela de Ingenieros Industriales. Dous anos máis tarde abandonandoa  para matricularse na Escuela de Bellas Artes de San Fernando, acudindo tamén o taller do pintor Vázquez Díaz.

Formou parte do círculo intelectual e creativi creado en torno á Residencia de Estudiantes e do teatro La Barraca de García Lorca, para o que realiza varios decorados: La historia del soldado de Strawinsky (1933) e para obras de Tirso de Molina e Lope de Vega. Neste ambiente coñeceu a Alberti, Buñuel e Miguel Hernández, entre outros intelectuais e artistas de vangarda.

En 1932 empezou a realizar ilustracións para libros de Federico García Lorca, Gómez de la Serna e Pablo Neruda, e para revistas de vangarda  como Cruz y Raya. Posteriormente fíxose cargo da parte gráfica de Caballo Verde para la poesía, que dirixía entón Pablo Neruda.

A súa obra inscríbese dende os anos trinta no surrealismo, linguaxe que, tras abandonar a pintura durante a Guerra Civil, sustitúe máis adiante pola abstracción. A década dos oitenta foi prolífica en premios para este artista, tanto en España, como no estranxeiro, especialmente en Bulgaria. En 1984 concedeuselle o Premio Nacional de Artes Plásticas, e en 1990 a Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura español.

Faleceu en Madrid en 1991. Ao ano seguinte o Centro Cultural de la Villa de Madrid organizou unha gran exposición retrospectiva na súa honra.

AENA Colección de Arte Contemporáneo (catálogo), Fundación Aena: Valencia, 1998.

AGUILERA CERNI, V.: "José Caballero", en Catálogo Fundación Gulbenkian Lisboa, Lisboa, 1973.

Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

BONET CORREA, A.: "El universo pictórico de José Caballero", en Exposición Ayuntamiento de Huelva (catálogo), Huelva, 1986.

BOZAL, V.: Arte del Siglo XX en España : Pintura y Escultura 1900-1939, Espasa-Calpe, Madrid, 1995.

CABALLERO BONALD, J.M.: José Caballero, Granada, 1977.

CABALLERO BONALD, J.M.: "José Caballero", en Ruedo Ibérico (catálogo), Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1991.

CAMPOY, A.M.: "José Caballero", en ABC, novembro, 1970.

CARUNCHO AMAT, L.M.: "José Caballero, un año después", en ABC, 26 de maio de 1992.

CASTRO ARINES, José de: "José Caballero, el pintor a quien se llamó El joven señor de los sueños", en Informaciones, xullo, 1953.

CHÁVARRI, R.: José Caballero, Dirección General de Bellas Artes,  Madrid, 1974.

Enciclopedia del Arte Español del siglo XX, Mondadori España, Madrid, 1991.

FARALDO, R.: "José Caballero", en Cuadernos de Arte del Ateneo, 1958.

GALA, A.: "José Caballero", en Catálogo Centro Cultural Nicolás Salmerón, Madrid, 1984.

HERRERA NAVARRO, J.: "Del símbolo al signo en la escritura pictórica de José Caballero", en Exposición Antológica en Andalucía (catálogo), Madrid, 1991.

José Caballero : Exposición antológica 1931-1991, Concello de Madrid, Madrid, 1993.

MORALES Y MARÍN, J.L.: "José Caballero y Ruedo Ibérico", en TRIUNFO,  maio, 1975.

MORENO GALVÁN, J.M.: José Caballero, Huelva, 1972.

ROSALES, L.: "El artista, su espacio y la distancia", en Exposición Casa de Cultura Lepe (catálogo), Huelva, 1990.

VALLE INCLÁN, Jaime del: José Caballero (catálogo), Galería Prisma, Madrid, 1962.

Ver menos