Gris, Juan

  (Madrid  1887 - Boulogne-Sur-Seine, Francia  1927)
  Alias: Gris, Juan

A educación artística de José Victoriano González Pérez, coñecido como Juan Gris, tivo lugar na Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, onde foi o seu mestre o académico José Moreno Carbonero (1860-1942) e onde comezou a publicar os seus debuxos modernistas en libros e publicacións como Blanco y Negro e Madrid Cómico. En 1906, desencantado do academicismo e do convencionalismo que se ensinaba en Madrid, decidiu trasladarse a París, onde o acolleu o pintor Daniel Vázquez Díaz (1882-1969). Ao pouco tempo estableceu amizade con Picasso, Guillaume Apollinaire, André Salmon, Max Jacob, George Braque e Maurice Reynal, mentres trataba de sobrevivir grazas ás súas ilustracións.

En 1912 incorporouse ao movemento cubista e expuxo na Section d'Or, onde presentou as súas primeiras colaxes cubistas. Asinou un contrato co representante de galería Daniel-Henry Kahnweiler e realizou a súa primeira exposición individual na Galería Sagot. Este mesmo ano, Juan Gris tería unha forte presenza nos circuítos artísticos, participando no Salon des Indépendants de París ou na Exposición de Arte Cubista organizada en Barcelona polo representante de galería Josep Dalmau. Ao ano seguinte pasou unha tempada en Céret (Francia), onde realizou unha serie de cadros que anuncian a frialdade, a sobriedade e a pureza típicas da súa obra.

Tras esta etapa, a súa pintura evolucionaría cara ao chamado "retorno á orde". Afectado ao final da súa vida dunha grave enfermidade pulmonar, non abandonou a súa produción artística, ilustrando debuxos e gravados en publicacións de vangarda e expoñendo nas principais galerías ata a súa temperá morte. (José I. Abeijón-Mirian Sainz de la Maza)

Ver menos 

Obras do artista