Millares, Manuel

  (Las Palmas de Gran Canaria  1926 -  1972)

É un dos artistas máis representativos do movemento informalista español. A súa traxectoria iniciou nos anos trinta, cando comezou a pintar acuarelas copiando da natureza. Tomou contacto coa arte contemporánea e a finais da década dos corenta, tras a lectura do Manifiesto Surrealista de André Breton, recibiu unha forte influencia do Surrealismo.

En 1949 realizou as súas primeiras "Pictografías" nas que une a influencia de Klee e Miró cunha temática tipicamente canaria-guanche e fundou xunto cos irmáns, os poetas Agustín e José María Millares, a colección "Planas de Poesía", na que publican numerosas ilustracións. Destes anos datan os seus primeiros contactos coa península a través das súas amizades con Eduardo Westerdahl, Seabastian Gasch, Ángel Ferrant, Alberto Sartorios e Rafael Santos Torroella, compoñentes da Escuela de Altamira.

Foi un dos compoñentes do grupo LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo ), que seguiu a liña iniciada polo núcleo do grupo Altamira. En 1951 expuxo por primeira vez en Madrid e Barcelona e dous anos máis tarde, con motivo da súa invitación ao Congreso de Arte Abstracto de Santander realizou a súa primeira viaxe á Península. Paulatinamente abandona a temática guanche para centrarse nas investigacións das calidades da materia. Deste momento son as súas primeiras arpilleras, nas que o seu interese pola textura lévano á utilización de area e madeira e ao estudo das posibilidades plásticas deste material.

En 1955 fixou a súa residencia en Madrid, viaxou a París e realizou as súas primeiras "Perforaciones ". Ao ano seguinte, co crítico Vicente Aguilera Cerni e o entón director do Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, José Luis Fernández del Amo, organizou o Primer Salón de Arte Abstracto Español no Instituto Iberoamericano de Valencia.

En 1957 formou parte da creación do grupo informalista El Paso, xunto con Antonio Saura, Rafael Canogar, Juana Francés, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Pablo Serrano e José Ayllón. Ese mesmo ano expuxo ás súas arpilleras na Bienal de Sao Paulo, na que se lle dedicou unha sala especial. Nos sesenta formou parte dos artistas da prestixiosa sala Juana Mordó, onde expuxo en varias ocasións e as súas obras adquiriron resonancia a nivel internacional.

En 1958 participou na Bienal de Venecia. Neste momento as súas arpilleras adoptan volume configurando un corpo torturado, rachado e roto, que o propio artista chamou "Homúnculo". O dramatismo acentúase polo uso, case exclusivo, do branco e negro con toques de vermello. A partir de 1969, tras unha viaxe polo Sáhara, a súa pintura faise máis clara, dominando a cor branca. Desta época son as súas series "Antropofaunas" e "Neanderthalios".

A súa morte, en 1972, truncou a súa carreira nun momento especialmente decisivo da súa traxectoria artística. As súas arpilleras, coas que pasou á historia da arte contemporánea española, lonxe de ser panfletarias ou vehementes son, grazas á súa reducida escala cromática, unha das obras máis profundas e clásicas das que xurdiron na arte española do século XX.

O seu currículo está marcado por numerosas exposicións individuais e colectivas, dentro e fóra do territorio nacional. A obra de Millares está presente nos máis importantes museos e coleccións institucionais, como o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Banco de España, Museo de Arte Moderno de Nova York, etcétera.

OBRAS XERAIS:

AGUILERA CERNI, V.: Panorama del nuevo arte español , Guadarrama, Madrid, 1966.

AGUILERA CERNI, V.: Iniciación al arte español de la postguerra , Península, Barcelona, 1970.

AGUILERA CERNI, V.: La posguerra. Documentos y testimonios (2 volúmenes), Ministerior de Educación y Ciencia, Madrid, 1975.

AREÁN, C.: Veinte años de pintura de vanguardia en España , Editora Nacional, Madrid, 1961.

AREÁN, C.: Arte no imitativo en España, Madrid, 1963.

AREÁN, C.: 30 años de arte español, Guadarrama, Madrid, 1972.

BARROSO VILLAR, J.: Grupos de pintura y grabado en España , 1939-1969, Universidad, Oviedo, 1979.

BONET, J. M.: "El arte abstracto español (1920-1960)", en epílogo de Historia del Arte Abstracto (1900-1960), Cátedra, Madrid, 1982.

BONET, J. M.: "Madrid - Nueva York (Reflexiones al hilo de una colección )", en Arte español en Nueva York, 1950-1970, Fundación Juan March, Madrid, 1987.

BONET, J. M.: "Volviendo sobre El Paso", en El Paso después del Paso (catálogo), Fundación Juan March, Madrid, 1988.

BONET, J. M.: Museo de Arte Abstracto Españo l, Cuenca, Fundación Juan March, Madrid, 1988.

BONET, J. M.: Espagne arte abstracto 1950-1965, Artcurial, París, 1989.

BONET, J. M.: Collecció March, Art espanyol contemporani, Palma de Mallorca, Fundación Juan March, 1990.

BONET CORREA, A.: Arte del franquismo , Cátedra, Madrid, 1981.

BOZAL, V.: Arte de vanguardia + Un nuevo lenguaje , Edicusa, Madrid, 1970.

BOZAL, V. y LLORENS, T.: España, vanguardia artística y realidad social , Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

CALVO SERRALLER, F.: España, medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985, Madrid, 1985.

CALVO SERRALLER, F.: Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo , Alianza, Madrid, 1988.

CALVO SERRALLER, F. y GONZÁLEZ GARCÍA, A.: Surrealismo en España, Galería Multitud, Madrid, 1975.

CALVO SERRALLER, F.: Crónica de la pintura española de posguerra , 1940-1960, Galería Multitud, Madrid, 1976.

CALVO SERRALLER, F. y LLORÉNS, T.: El siglo de Picasso , Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1988.

CAMPOY, A. M.: Diccionario crítico del arte español contemporáneo , Madrid, 1973.

CARREÑO CORBELLA, P.: LADAC, El sueño de los arqueros, Gobierno de Canarias, Illas Canarias, 1990.

CASTRO, F.: El museo imaginado. Arte canario 1930-1990, Centro Atlántico de Arte Moderno, As Palmas de Gran Canaria, 1991.

CASTRO ARINES, J. de: El arte abstracto , Publicaciones Españolas, Madrid, 1962.

CASTRO MORALES, F. y GONZÁLEZ REIMERS, A. L.: Fondos pictóricos del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Catálogo histórico (1953-1984), Instituto de Estudios Hispánicos, Puerto de la Cruz, 1984.

CIRLOT, J. E.: El arte otro . Seix y Barral, Barcelona, 1957.

CIRLOT, J. E.: Informalismo, Omega, Barcelona, 1959.

CIRLOT, J. E.: Arte del siglo XX (2 volúmenes), Gustavo Gili, Barcelona, 1972.

Colección de Arte Contemporáneo, Fundación para el Apoyo de la Cultura, Madrid, 1991.

CRISPOLTI, E.: "Manolo Millares", en Pintores célebres, tomo III, Gustavo Gili, Barcelona, 1963.

DORFLES, G.: Últimas tendencias del arte de hoy , Labor, Barcelona, 1966.

DIEGO CUSCOY, L.: Los guanches , Santa Cruz de Tenerife, 1968.

DYCKES, W.: Spanish Art Now, Gráficas Brasil, Madrid, 1966.

DYCKES, W.: Contemporary Spanish Art, The Art Digest, Nova York, 1975.

GALLARDO, J. L.: La mirada de Orfeo (quince años de periodismo cultural en Canarias), Gobierno de Canarias, 1991.

GÁLLEGO, J.: Vision et Symboles dans la Peinture Espagnole du Siècle d'Ord, Éditions Klincksieck, París, 1968.

GÁLLEGO, J.: Arte abstracto español en la colección de la Fundación Juan March, Fundación Juan March, Madrid, 1983.

GAYA NUÑO, J. A.: Medio siglo de movimientos vanguardistas en nuestra pintura, Dau al Set, Barcelona, 1951.

GAYA NUÑO, J. A.: La pintura española del medio siglo, Omega, Barcelona, 1952.

GAYA NUÑO, J. A.: La pintura española del siglo XX, Madrid, 1972.

GONZÁLEZ ORBEGOZO, M.: Museo de Arte Abstracto Español, casas colgadas. Cuenca, Everest, León, 1983.

LÓPEZ de OSABA, P.: Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Madrid, 1980.

MORENO GALVÁN, J. M.: Introducción a la pintura española actual, Publicaciones Españolas, Madrid, 1960.

MORENO GALVÁN, J. M.: Autocrítica del Arte, Península, Barcelona, 1968.

MORENO GALVÁN, J. M.: Pintura española. La última vanguardia, Magius, Madrid, 1969.

O'HARA, F.: New Spanish Painting and Sculpture, The Museum of Modern Art, Nueva York, 1960.

El Paso 1957-1960 (catálogo), Galería Marlborough, Madrid, 2004.

PELLEGRINI, A.: Nuevas tendencias en la pintura, Muchnik Editores, Bos Aires, 1967.

PERUCHO, J.: La cultura y el mundo visual, Taber, Barcelona, 1968.

Pintura española. Aspectos de una década, 1955-1965, Fundació Caixa de Pensions, Madrid, 1988.

RODRÍGUEZ AGUILERA, C.: Antología española de arte contemparáneo, Barcelona, 1955.

RODRÍGUEZ DORESTE, J.: Seres, sombras, sueños. Semblanzas breves, Nuestro Arte, Santa Cruz de Tenerife, 1973.

SÁNCHEZ-CAMARGO, M.: La muerte y la pintura española, Madrid, 1954.

TORRE, G. de: Minorías y masas en la cultura contemporánea, Edhasa, Barcelona - Bos Aires, 1963.

TOUSSAINT, L.: El Paso y el arte abstracto en España, Cátedra, Madrid, 1983.

UREÑA, G.: Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959, Istmo, Madrid, 1982.

VÁZQUEZ de PARGA, A.: Del Surrealismo al Informalismo. Arte de los años 50 en Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, 1991.

ZÓBEL, F.: Museo de Arte Abstracto Español. Madrid, 1966.


MONOGRAFÍAS:

AGUILERA CERNI, V.: Millares, El Paso, Madrid, 1957.

ANDIVERO, G.: Millares. Une dimensión imaginaire de la matière, Mémoire de Maîtrise d'Histoire de l'Art, Université de París I, 1984-1985 (inédito).

AREÁN, C.: Millares, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1972.

AYLLÓN, J.: Millares. E. P., Madrid, 1962.

AZCOAGA, E.: Texto en El hombre de la pipa, Planas de Poesía, As Palmas de Gran Canaria, 1951.

CASTRO ARINES, J. de: Millares o la realidad, Cuaderno de Arte del Ateneo, Madrid, 1963. 

CASTRO ARINES, J. de: Dibujos y pinturas sobre papel de Manolo Millares, Centro de Arte M 11, Sevilla, 1974.

CHÁVARRI, R.: Manuel Millares (2 volumes), Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1974.

Escritos de Millares y otros textos, Rayuela, Madrid, 1975.

FRANÇA, J. A.: Millares or the advance into white, Pierre Matisse Gallery, Nueva York, 1965.

FRANÇA, J. A.: Millares, La polígrafa, Barcelona, 1977.

LEONHARD, K.: Millares, Galerie Daniel Cordier, Frankfurt am Main, 1960.

Millares, Guadalimar: Madrid, 1982.

MORENO GALVÁN, J. M.: Manolo Millares, Gustavo Gili, Barcelona, 1970.

POPOVICI, C.: Millares, Cuaderno de Arte del Ateneo, Madrid, 1957.

SANTANA, L.: Prehistoria de Manolo Millares, As Palmas de Gran Canaria, 1974.

WESTERDAHL, E.: Manolo Millares, Colección Guagua, As Palmas de Gran Canaria, 1980.

ZAYA, A.: Manolo Millares, Gobierno de Canarias, 1991.


CATÁLOGOS DE EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS:

30 años de arte español, Guadarrama, Madrid, 1972.

AGUILERA CERNI, V.: Texto en el catálogo del Museu de Arte Moderna, Río de Xaneiro, 1965.

AGUILERA CERNI, V.: Panorama del nuevo arte español, Guadarrama, Madrid, 1966.

AREÁN, C.: Veinte años de pintura de vanguardia en España, Editora Nacional, Madrid, 1961.

AREÁN, C.: Texto en el catálogo del Ateneo, Madrid, 1963.

ARMAS, A.: "Presencia de Manolo Millares", en Manolo Millares. Obra gráfica (catálogo), Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 1973.

Las arpilleras de Millares (catálogo), Ateneo, Madrid, 1957.

BARROSO VILLAR, J.: Grupos de pintura y grabado en España, 1939-1969, Universidade, Oviedo, 1979.

BALLESTER, M.: Texto en Sindicato de iniciativa (catálogo), Tarragona, 1955.

BONET, J. M.: Dibujos y pinturas sobre papel de Manolo Millares, Centro de Arte M-11, Sevilla, 1974.

BONET, J. M.: "Itinerario de Manolo Millares", en el catálogo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón, A Rioxa e Palau Solleric en Palma de Mallorca, 1988.

BONET, J. M.: "Manolo Millares, klaysyk okresu tiemnego", en Millares, Saura, Tápies. Hispanskie Malartswo Informel Kolecja IVAM, Muzeum Sztuki, Lods, 1990.

BONET, J. M.: "Millares, clásico de un tiempo sombrío", no catálo do IVAM, Valencia, 1991.

BONET, J. M.: "Manolo Millares, destructor-constructor", no catálo da Galería Jorge Mara, Madrid, 1991.

CANELO, P.: Texto en el catálogo de la Galería Edurne, Madrid, 1974.

CASTRO ARINES, J. de: "Millares o la realidad", no catálo do Ateneo, Madrid, 1963.

CASTRO MORALES, F.: "Escrituras ininteligibles y aventura interior en los papeles de Manuel Millares", en Manolo Millares en la Fundación Antonio Pérez (catálogo), Cuenca, 2000. 

Catálogo, Galería Joan Oliver "Maneu", Palma de Mallorca, 1983.

CIRLOT, J. E.: Texto en Daniel Cordier 1960 (catálogo), Galerie Daniel Cordier, París, 1960.

CORREDOR-MATHEOS, J.: "Manolo Millares y José Abad; apertura y fuerza del arte canario", en Entre islas. Millares/Abad (catálogo), Centre Cultural Contemporani Pelaires, Palma de Mallorca, 1991.

CRISPOLTI, E.: Texto en el catálogo del Museo de Arte Moderno, Bos Aires, 1964.

CHOAY, F.: Texto en el catálogo de la Galerie Daniel Cordier, París, 1961.

Dibujos y pinturas sobre papel de Manolo Millares (catálogo), Centro de Arte M-11, Sevilla, 1974. 

Exposición homenaje a Manolo Millares (catálogo), Galería Juana Mordó, Madrid, 1973.

FRANÇA, J. A.: "Millares or the advance into white", no catálogo de Pierre Matisse Gallery, Nova York, 1965.

FRANÇA, J. A.: "Les monstres et les autres", no catálogo do Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1971.

FRANÇA, J. M.: Texto no catálogo de Pierre Matisse Gallery, Nova York, 1974.

GARCÍA FELGUERA, M. S. de los: "Vida, muerte, amor, ahí quedan. Manolo Millares", no catálo da sala de exposicións da Diputación de Málaga, Málaga, 1998.

GAYA NUÑO, J. A.: Texto en el catálogo de Galería Buchholz, Madrid, 1954.

GUIGON, E.: "La imagen dolorida", en el catálogo de la Fundación Antonio Pérez, Cuenca, 2001.

HERNÁNDEZ PERERA, J.: Texto en el catálogo de Galería Buchholz, Madrid, 1954. 

Iniciación al arte español de la postguerra, Península, Barcelona, 1970.

LEONHARD, K.: "Millares", en el catálogo de la Galerie Cordier, Frankfurt, 1960.

LOGROÑO, M.: "Y el fondo se hace forma", no catálogo de Galería Juana Mordó, Madrid, 1990.

Manolo Millares (catálogo), Musée des Agustins, Toulouse, 1982.

Manolo Millares (catálogo), Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1998.

Manolo Millares. Pictografías (catálogo), Museo Internacional de Arte Contemporáneo, Lanzarote, 1998.

Manolo Millares. Luto de oriente y occidente (catálogo), Madrid, 2003.

MARRERO, V.: Texto en el catálogo de Clan, Madrid, 1955.

Millares (catálogo), Museo Español de Arte Contemporánea, Madrid, 1975.

Millares. Obra en Canarias (catálogo), Gobierno de Canarias, As Palmas de Gran Canaria, 1989.

"Manolo Millares, klasyk okresu tiemnego", en Millares, Saura, Tàpies. Hispanskie Malartswo Informel Kolecja IVAM (catálogo), Muzeum Sztuki: Lodz, 1990.

"Manolo Millares, destructor-constructor", en el catálogo de la Galería Jorge Mara, Madrid, 1991.

"Millares, clásico de un tiempo sombrío", no catálogo do IVAM, 1991.

Millares (catálogo), Centro Atlántico de Arte Moderno, As Palmas de Gran Canaria, 1992.

Millares (catálogo), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1992.

Millares (catálogo), Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, 1975. 

MORENO GALVÁN, J. M.: Texto no catálogo de Gallería Odyssia, Roma, 1963.

MORENO GALVÁN, J. M.: Texto no catálogo do Círculo de la Amistad, Córdoba, 1954.

MORENO GALVÁN, J. M.: Texto no catálogo de Galería Grises, Bilbao, 1964.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Millares, aujourd'hui", no catálogo da Galerie Messine, París, 1971.

MORENO GALVÁN, J.M.: Texto no catálogo de Galería Aritza, Bilbao, 1973.

MOURLANE MICHELENA, P.: Texto no catálogo de Salón de los Once, Madrid, 1953.

PÉREZ MADERO, R.: Manolo Millares (catálogo), Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella, 2002.   

Pintura española, aspectos de una década, 1955-1965, Fundación Caixa de Pensiones, Madrid, 1988.

POPOVICI, C.: Las arpilleras de Millares (catálogo), Ateneo, Madrid, 1957.

La Posguerra. Documentos y testimonios (dous volumes), Ministerio de Educación e Ciencia, Madrid, 1975.

RAMÍREZ, L. J.: Texto no catálogo do Círculo Mercantil, As Palmas de Gran Canaria, 1945.

RODRÍGUEZ DORESTE, J.: Texto en el catálogo de Clan, Madrid, 1951.

SÁNCHEZ-ROJAS, M. C.: "Manolo Millares", en el catálogo de Yerba, Murcia, 1980.

SIEMENS, L.: Texto no programa de man do ballet Historia Natural de Luis de Pablo, As Palmas de Gran Canaria, 1974.

WESTERDAHL, E.: "Manolo Millares", no catálo do Museo Municipal, Santa Cruz de Tenerife, 1980.

WESTERDAHL, E.: "Millares o el continuo", no catálo da Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, 1980.

WUTHENOW, E.: Texto en el catálogo de Galerie Bchholz, Munich, 1966.

ZAYA, A.: "Asesinato del amor, de Manolo Millares", no catálo da Sala Luzán, Zaragoza, 1983. 


ESCRITOS DO ARTISTA:

"Elegía a Manuel Gil Pérez", en Arte Vivo, núm. 3, decembro, 1957.

"Otro arte o el tiempo perdido", en El Paso, núm. 2, marzo, 1957.

"El arte-hoy- bordea ya esa línea divisoria con lo imposible", en Cuatro pintores españoles, en El Paso, 1958.  

"El escultor Martín Chirino", en El Paso, marzo, 1958.

"Luis Feito en Urbis", en El Paso, núm. 3, novembro, 1958.

"No creemos -hoy- en unarte metido en la prudencia", en El Paso, núm. 3, novembro, 1958.

"Dos notas", en Papeles de Son Armadans, año IV, tomo XII, núm. 37, 1959.

"El homúnculo en la pintura actual", en Papeles de Son Armadáns, año IV, tomo XIII, núm. 37, 1959.

"El Paso: sobre el arte de hoy en España", en Arte Vivo, xaneiro-febreiro, 1959.

"Frank Kline", en Problemas del Arte Contemporáneo, xaneiro, 1959.

"Destrucción-construcción en mi pintura", en Acento Cultural, núm. 12-13, 1963.

"Según los ejemplos más apremiantes del arte actual", no catálo de El Ateneo, Madrid, 1963.

"Contestación a la encuesta sobre arte y libertad", en Manifiesto sobre arte y libertad, Fontanella, Barcelona, 1964.

"Esto está hecho así y asao", en Zaj (marzo de 1965) e en Cruz de Castro, Ateneo, Madrid, 1966.

"Contestación a la encuesta sobre la creación artística", en Método, Escuela de Arquitectura, Madrid, 1969.

"Manolo Millares dice sí a Eduardo Gregorio", en Diario de las Palmas de Gran Canaria, 1969.

"Opinión sobre la serie de mis cuadros Humboldt en el Orinoco", en Humboldt, núm. 37, 1969.

"Pablo Serrano (apuntes para unas memorias)", en Diario de Las Palmas, 1969.

"La técnica de la mezquindad", en La Provincia, marzo, 1970.

"De temps en temps parmi le malaise des positions soit disant axtrêmes", en catálogo Musée d'Art Moderne de la Ville de París, 1971.

Texto en el catálogo de la II Bienal de Arte Coltejer, Medellín, 1971.

Memoria de una excavación urbana y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 1973.

Memoria de una excavación urbana y otros escritos, La Condición Insular, Canarias, 1998.

Manolo Millares. Memorias de infancia y juventud, IVAM documentos, Valencia, 1998.

Cartas Manolo Millares/Antonio Pérez, Cuadernos del Hocinoco, Cuenca, 2001.


ARTIGOS:

AGUILERA CERNI, V.: "Manolo Millares", en Punta Europa, núm. 12, decembro, 1956.

AGUILERA CERNI, V.: "Manolo Millares", en 14 soli, núm. 4, xullo-agosto, 1959.

ALAMINOS, E.: "Millares. La pintura de lo absoluto", en Artes Plásticas, núm. 5, febreiro, 1976.

ALFARO, J. R.: "Las arpilleras patéticas de Manuel Millares en la Galería de Juana Mordó", en Informaciones, 18 de febreiro de 1967.

ALFARO, J. R.: "Exposiciones de Millares, Santamaría, P. Pérez Ochoa y Oliveira", en Hoja del lunes, 2 de marzo de 1970.

ANÓS, M.: "Millares, en la historia", en Artes, núm. 83, marzo, 1967.

AREÁN, C. A.: "Millares, en la Sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid", en Revista Europa, 15 de maio de 1963.

AREÁN, C. A.: "Millares, en el dintel del silencio", en Diario SP, 12 de novembro de 1972.

AREÁN, C. A.: "La pintura esencial de Manolo Millares, radiografía de nuestro tiempo", en La Estafeta Literaria, 15 de marzo de 1970.

AREÁN, C. A.: "En la muerte de Manolo Millares", en La Estafeta Literaria, 15 de setembro de 1972.

AREÁN, C. A.: "Recuerdo de dos escultopintores", en Gazeta de Arte, núm. 20, abril, 1974.

AREÁN, C. A.: "Manolo Millares inagura un Museo", en La Estafeta Literaria, 15 de outubro de 1975.

ARGÁN, G. C.: "Millares alla Gallería Odyssia", en Terzo Programma, 1963.

ASHBERY, J.: "Violent and bitter"., en International Herald Tribune, 22 de febreiro de 1961.

ASHTON, D.: "Spanish Paintings, Madrid Avant - Garde represented here by two one-man exhibitions", en The New York Times, 13 de marzo de 1960.

AZEVEDO, M.: "Na divulgação: Pintura de Millares e música silenciosa ou experimental", en Diário de Notícias, 6 de marzo de 1965.

BERKSON, W.: "In the Galleries: Millares",  en Arts Magazine, maio-xuño, 1965.

BONET, J. M.: "Millares en el Museo (al margen de una recuperación)", en Bastih, núm. 18, outubro, 1975. 

BONET, J. M.: "Millares, un pintor y su dibujo", en Guadalimar, núm. 6, 10 de outubro de 1975.

BONET, J. M.: "Millares", en Blanco y Negro, xaneiro, 1991.

BORNOY, P.: "Ha muerto Millares", en Sur, 27 de agosto de 1972.

BORRÁS, M. L.: "Manolo Millares", en Destino, 19 de febreiro de 1972.

BORRÁS, M. L.: "Manolo Millares", en Destino, 26 de agosto de 1972.

BOZAL, V.: "Millares", en Suma y Sigue del Arte Contemporáneo, octubre-decembro, 1962.

CALVO SERRALLER, F.: "Millares, diez años después", en El País, 13 de novembro de 1982.

CALVO SERRALLER, F.: "Una muestra ejemplar de Millares", en El País, 11 de xuño de 1983.

CAMPOY, A. M.: "Millares", en ABC, 20 de febreiro de 1970.

CAMPOY, A. M.: "Millares, 1926-1972", en ABC, 14 de outubro de 1972.

CANTERO, A. M.: "Manuel Millares", en Atlántida, núm. 17, febreiro, 1973.

CASTAÑO, A.: "Millares", en La Estafeta Literaria, 25 de febreiro de 1967.

CASTAÑO, A.: "Millares está vivo", en ABC, 17 de xaneiro de 1991.

CASTILLO, A. del: "Manolo Millares, en el Jardín", en Diario de Barcelona, 12 de maio de 1954.

CASTILLO, A. del: "Millares, en Galería René Métras", en Diario de Barcelona, 19 de marzo de 1966.

CASTILLO, A. del: "Obra gráfica completa de Manolo Millares, en Galería 42", en Diario de Barcelona, 30 de decembro de 1973.

CASTRO, F.: "Símbolos de transformación en la pintura contemporánea (Domínguez y Millares), en Syntaxis, núm. 16/17, inverno-primavera, de 1988.

CASTRO ARINES, J. de: "Manolo Millares", en Informaciones, xaneiro, 1954.

CASTRO ARINES, J. de: "Manolo Millares", en Informaciones, 16 de febreiro de 1957.

CASTRO ARINES, J. de: "Millares o la realidad", en Informaciones, 1 de maio de 1962.

CASTRO ARINES, J. de: "Millares". En Diario de Barcelona (4/3/1967).

CASTRO ARINES, J. de: "Manolo Millares o la realidad". En Informaciones (17/8/1972).

CELA TRULOCK, J.: "Chirino y Millares", en La Estafeta Literaria, 1963.

CIRLOT, J. E.: "La peinture de Manolo Millares", en Art Actuel International, núm. 11, 1959.

CIRLOT, J. E.: "Técnica y pasión", en Correo de las Artes, núm. 30, febreiro-marzo, 1961.

CIRLOT, J. E.: "Evolución de Millares", en Índice, núm. 148, abril, 1961.

CIRLOT, J. E.: "Millares y la muerte del hombre", en La Vanguardia Española, 4 de xullo de 1968.

COATES, R. M.: "The Art Galleries. World Tour", en The New Yorker, 30 de abril de 1960.

CODAX, M.: "Homenaje a Millares", en La Provincia, 8 de maio de 1974.

CONDE, M.: "Millares ya eterno", en Gazeta del Arte, núm. 22, 15 de maio de 1962.

CONIL-LACOSTE, M.: "L'antropofaune momifiée de Millares", en Le Monde, 5 de xaneiro de 1972.

CORBALÁN, P.: "El arte de los trapos derrumbados", en España, 14 de maio de 1962.

CORREDOR-MATHEOS, J.: "Millares: sentido social a través de un dramatismo desgarrado", en La Prensa, 24 de abril de 1962.

CORREDOR-MATHEOS, J.: "Millares, 1970", en Destino, 7 de marzo de 1970.

CORTÉS, J.: "Manolo Millares", en Destino, 19 de maio de 1951.

CRISPOLTI, E.: "Millares All'Odyssia", en Palatino,  xaneiro-marzo,  1963.

CHOAY, F.: "Miró, Millares et les pictogrammes", en Art International, vol. V, núm. 3, 5 de abril de 1961.

CHOAY, F.: "Manolo Millares", en La Quinzaine Littéraire, núm. 150, 16- 31 de outubro, 1972.

DELGADO, F. G.: "Meditación ante un cuadro de Manolo Millares", en Nueva Estafeta, núm. 4, marzo, 1979.

DORESTE, V.: "Manuel Millares y el Superrealismo", en Revista del Museo Canario, 1948.

DORESTE, V.: "Entrevista con Manolo Millares", en Falange, 8 de febreiro de 1951.

DORESTE, V.: "Manolo Millares en el almanaque de la Caja Insular de Ahorros", en Diario de las Palmas, 19 de decembro de 1973.

DURÁN, J.: "Millares, un artista objeto de falsificación", en La Provincia, 1 de novembro de 1990.

ESCOBIO, E.: "Carta abierta a Antonio Saura", en El País, 13 de outubro de 1987.

FARALDO, R.: "Confección teñida y pintura al óleo en dos exposiciones", en Ya, 3 de maio de 1962.

FARALDO, R.: "Millares", en Artes, núm. 19, 8 de maio de 1962.

FERNÁNDEZ BRASO, M.: "Manuel Millares", en ABC, 23 de agosto de 1972. 

FERNÁNDEZ BRASO, M.: "La vigorosa presencia de Millares, diez años después", en El País, 14 de agosto de 1982.

FERNAUD, P.: "Homenaje póstumo de los artistas españoles a Manolo Millares", en La Provincia, 12 de xaneiro de 1973.

FIGUEROLA FERRETI, L.: "Arpilleras de Manuel Millares", en Arriba, 10 de febreiro de 1957.

FIGUEROLA FERRETI, L.: "Cosas de Millares", en Arriba, 1 de maio de 1962.

FRANÇA, J. A.: "Millares", en Aujourd'hui art et architecture, núm. 30, febreiro, 1961.

FRANÇA, J. A.: "Millares ou à Marcha para o Branco", en O Tempo e O Modo, novembro, 1965.

FRANÇA, J. A.: "Os monstruos e os outros", en Colóquio, decembro, 1971.

FRANÇA, J. A.: "Sobre dois artistas desaparecidos: Chavignier e Millares", en O Comércio de Porto, outubro, 1972.

GAFIM (Gabriel Fuster Mayans): "Millares en Galería Latina", en Baleares, 22 de marzo de 1969.

GALLARDO, J. L.: " Manolo Millares: tras la huella del hombre", en La Provincia, 11 de setembro de 1975.

GALLARDO, J. L.: "Aventura y riesgo del artista en Canarias: el ejemplo de Millares", en La Provincia, 14 de agosto de 1985.

GARCÍA JIMÉNEZ, L.: "Manolo Millares, un pintor canario universal, Premio Tokio, 1964", en Diario Las Palmas, 9 de xuño de 1965.

GARCÍA JIMÉNEZ, L.: "Manolo Millares: una valoración trascendente en la cultura", en Diario de Las Palmas, 8 de maio de 1974.

GARCÍA de VEGUETA, L.: "Manolo Millares, ya en el recuerdo", en La Provincia, 15 de agosto de 1972.

GARCÍA VIÑOLAS, M. A.: "Millares", en Pueblo, 4 de marzo de 1970.

GASCH; S.: "Plasticidad y poesía en la obra de Manolo Millares", en Índice, setembro, 1953.

GAVIÑO, C. y DÍAZ BERTRANA, C.: "Manolo Millares: El envés de la sombra", en Blanco, núm. 2-3, inverno-primavera, 1980.

GIRALT-MIRACLE, D.: "En la muerte de Manolo Millares", en Destino, 26 de agosto de 1972.

GIRALT-MIRACLE, D.: "Manolo Millares en Galería René Métras", en Destino, 3 de novembro de 1973.

GIRALT-MIRACLE, D.: "Millares entre el grito y el desgarro", en Baith, núm. 10, decembro, 1975.

GIRALT-MIRACLE, D.: "Manolo Millares. Entre la construcción y la destrucción", en Destino, 29 de xaneiro de 1976.

GONZÁLEZ SOSA, M.: "Manolo Millares: pesadumbre y ejemplo", en La Provincia, 20 de agosto de 1972. 

GUTIÉRREZ, F.: "Manolo Millares, en Galería René Métras", en La Prensa, 22 de marzo de 1966. 

GUTIÉRREZ, F.: "Manolo Millares y el espíritu de la esperanza", en La Vanguardia Española, 16 de agosto de 1972.

GUTIÉRREZ, F.: "Manolo Millares, en Métras", en La Vanguardia Española, 27 de outubro de 1973.

HERRERA PIQUE, A.: "El homenaje a Manolo Millares", en Diario de las Palmas, 3 de maio de 1974.

HIERRO, J.: "Millares y Chirino", en El Alcázar, 27 de febreiro de 1963.

HIERRO, J.: "Obras de Millares", en Artes, núm. 33, 8 de marzo de 1963.

HIERRO, J.: "La vida destruida de Millares", en El Alcázar, 27 de febreiro de 1963.

HIERRO, J.: "Millares", en Nuevo Diario, 8 de febreiro de 1970.

HIERRO, J.: "Millares", en Nuevo Diario, 24 de outubro de 1971.

HIERRO, J.: "Millares", en Nuevo Diario, 28 de abril de 1974.

HUICI, F.: "Dos exposiciones de arpillerasy pintura marcan el décimo aniversario de la muerte de Manolo Millares", en El País, 2 de novembro de 1982.

JIMÉNEZ, S.: "La ofensiva de Millares", en ABC, 7 de febreiro de 1969.

JIMÉNEZ, S.: "Los sillares de Millares", en ABC, 6 de novembro de 1982.

JOHANSSON, S.: "Manolo Millares", en Svenska Dagbladet, 20 de outubro de 1964.

JUDD, D.: "Four Spanish Painters", en Arts, vol. 34, núm. 7, abril, 1960.

LEONHARDT, K.: "Dramatsiche Abstraktion", en Frankfurter Allgemeine,  18 de maio de 1960.

LEVÉQUE, J. J.: "Millares", en La Quinzaine Littéraire, 16 de xuño de 1971.

LOARCE, J. L.: "Millares caligráfico", en ABC Cultural, setembro, 2001.

LOGROÑO, M.: "Evocación de la figura de Manuel Millares", en Blanco y Negro, 27 de abril de 1974.

LOZANO H., M.: "Exposición Millares en La Pasarela", en El Correo de Andalucía, 28 de febreiro de 1968.

LUIS, L. de: "Manolo Millares", en Ya, 23 de agosto de 1972.

LUNDKVIST, H.: "Manolo Millares", en Arbetarbladet, 9 de xaneiro de 1965.

MANDRIARGUES, A. P. de: "Des visionnaires", en XX siècle, decembro, 1961.

MARSÁ, A.: "Manolo Millares en el Jardín", en El Correo Catalán, 31 de maio de 1952. 

MARSÁ, A.: "Millares, denuncia y protesta", en El Correo Catalán, 20 de marzo de 1966.

MARSÁ, A.: "M. Millares", en El Correo Catalán, 20 de outubro de 1973.

MÉNDEZ MANJÓN, R.: "Millares expone en Madrid", en La Nueva España, 19 de febreiro de 1967.

MENTZ, S.: "Manolo Millares: Um homem de seu tempo", en Diário de Notícias, 12 de marzo de 1967.

MICACCHI, D.: "Il disordine spagnolo di Millares", en L'Unitá, 9 de novembro de 1963.

MONZÓN, F.: "Manuel Millares en el Museo Canario", 20 de agosto de 1972.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Algunas respuestas de Antonio Machado al problema de un arte para el pueblo", en Acento cultural, marzo, 1959.

MORENO GALVÁN, J. M.: "La verdad de Manolo Millares", en Artes, núm. 19, 8 de maio de 1962.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Millares en Segóbriga", en Artes, nún. 50, 23 de febreiro de 1963.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Ni con lo bello ni con lo sublime: Millares", en Triunfo, 7 de maio de 1966.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Chillida y Millares", en Triunfo, 14 de febreiro de 1970.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Millares", en Colóquio, decembro, 1971.

MORENO GALVÁN, J. M.: "En la muerte de Manolo Millares", en Triunfo, 26 de agosto de 1972.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Homenaje a Manolo Millares", en Triunfo, 3 de febreiro de 1973.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Millares en Sevilla", en Triunfo, 26 de agosto de 1972.

MOUSEEIGNE, A. y TÍO BELLIDO, R.: "Exposition Manolo Millares", en Culture Information Toulouse, núm. 39, xullo-agosto, 1982.

MYLOS: "En el taller de los artistas, con Millares", en Destino, 21 de agosto de 1954.

NIETO ALCAIDE, V. M.: "La realidad integradora de la pintura de Millares", en Aulas 63, núm. 4, marzo-abril, 1957.

PAREDES, T.: "Manolo Millares, pinturas sobre papel", en El Punto, 7 de xuño de 1991.

PERUCHO, J.: "El realismo agresivo de Manolo Millares", en Destino, 26 de marzo de 1966.

POPOVICI, C.: "Madrid: Millares", en Cimaise (4ª serie), núm. 4, marzo-abril, 1957.

PUIG, A.: "Millares", en Gazeta del Arte, núm. 9, 30 de outubro de 1973.

RAGON, M.: "Millares", en Cimaise, núm. 53, maio-xuño, 1961.

RAMÍREZ DE LUCAS, J.: "Manuel Millares, pintor de la tragedia del hambre maniatado", en Arquitectura, núm. 99, marzo, 1967.

RAMÍREZ DE LUCAS, J.: "Los homúnculos de Manolo Millares", en Arquitectura, núm. 162, xuño, 1972.

RICE, E.: "Manolo Milllares: Truth That Hurts", en Guidepost, 20 de febreiro de 1970.

RODRÍGUEZ AGUILERA, C.: "Millares", en Revusta, núm. 69, agosto, 1953.

RODRÍGUEZ DORESTE, J.: "Mi tributo al buen recuerdo y entendimiento del arte de Manolo Millares", en La Provincia, 24 de agosto de 1972.

SÁEZ, R.: "Millares", en Arriba, 28 de abril de 1974.

SÁNCHEZ MARÍN, V.: "Millares", en Goya, núm. 49, xullo-agosto, 1962.

SÁNCHEZ MARÍN, V.: "La permanencia en el aformalismo: Millares y Lucio Muñoz", en Goya, núm. 77, abril, 1967.

SÁNCHEZ MARÍN, V.: "Millares: el drama de la antiforma", en Goya, 1970.

SANTANA, L.: "Informe sobre Manolo Millares. Años de aprendizaje", en Bellas Artes 72, núm. 18, novembro-decembro, 1972.

SANTANA, L.: "Dos pintores (Antonio Padrón, Manolo Millares), en Diario de las Palmas, 8 de maio de 1974.

SANTOS, A.: "Ha muerto Manuel Millares", en Pueblo, 22 de outubro de 1972.

SANTOS TORROELLA, R.: "Manuel Millares en su isla", en El Noticiero Universal, 16 de marzo de 1966. 

SANTOS TORROELLA, R.: "Recordando al primer Manuel Millares", en El Noticiero Universal, 16 de outubro de 1973.

SARTORIS, A.: "Manolo Millares pictógrafo canario", en Ínsula, núm. 76, 15 de abril de 1972.

SAUVENIER, A. C.: "Manolo Millares et Martín Chirino", en Aujourd'hui, núm. 41, maio, 1963.

SCHWARTZ, E.: "Millares", en Art International, vol. XVI, núm. 1, xaneiro, 1972.

SERRANO, P.: "El olor de una obra de arte", en El País, 2 de abril de 1981.

SOLÁ, J.: "Millares, primer aniversario", en El Mundo, 27 de outubro de 1973.

SOLER, J.: "Manuel Millares, una obra que atraviesa el tiempo", en Diario 16, 11 de novembro de 1982.

SOTO VERGÉS, R.: "Millares y la materia expresiva", en Artes, núm. 104-105, xaneiro-febreiro, 1970.

THARRATS, J. J.: "Artistas de hoy: Manolo Millares", en Revista, 18-24 de maio, 1957.

THÉBAULT, R.: "Manolo Millares", en Axe sud, núm. 4-5, primavera-verán, 1982.

URRUTIA, A.: "Manolo Millares", en Art Press International, núm. 61, xullo-agosto, 1982.

VALBUENA, F.: "Las pinturas negras de Manolo Millares", en Revista de Europa, 15 de marzo de 1969.

VERGINE, L.: "Millares e la regione del fondo vero", en L'Europa Letteraria, núm. 33, 1965.

VICENT, M.: "Manuel Millares. Meditación ante una arpillera", en Madrid, 6 de febreiro de 1970.

VILLA PASTUR, J.: "Grabados de Millares en Tassili", en La Voz de Asturias, 17 de outubro de 1973.

WESTERDAHL, E.: "La Exposición Pictórica. Escobia, Szmull y Millares", en Aguere, 21 de setembro de 1952.

WESTERDAHL, E.: "Hablo de tres pintores jóvenes", en La Tarde, 4 de outubro de 1952.

WESTERDAHL, E.: "Este pintor se llama Manolo Millares", en Diario de las Palmas, 26 de maio de 1953.

WESTERDAHL, E.: "Carta a Manolo Millares", en Diario de Las Palmas, 21 de setembro de 1960.

WESTERDAHL, E.: "Millares la construction de la destruction", en Aujourd'hui art et architecture, núm. 40, xaneiro, 1963.

WESTERDAHL, E.: "Se llama Manolo Millares, nacido aquí", en Diario de Las Palmas, 25 de agosto de 1965.

WESTERDAHL, E.: "Homenaje a Manolo Millares (I)", en El Día, 1 de febreiro de 1973.

WESTERDAHL, E.: "Homenaje a Millares (II), en El Día, 6 de febreiro de 1973.

WESTERDAHL, E.: "Palabra y obra de Millares", en Gazeta del Arte, núm. 8, outubro, 1973.

XURRIGUERA, G.: "Millares, pathetic testimony", en Cimaise, núm. 130, abril-xuño, 1977. 

OBRA GRÁFICA:

Mutilados de paz, Cuatro serigrafías con un poema de Rafael Alberti, Madrid, 1965.

Auto de fe, Cuatro puntas secas con textos del siglo XVI, Madrid, 1967.

Millares, Una punta seca, Gustavo Gili, Barcelona, 1973.

Miguel Hernández. Poemas de amor, Dos puntas secas, Alfaguara, Madrid, 1969.

Torquemada, Seis serigrafías con un poema de Manuel Paderno, Madrid, 1970.

Antropofauna, Cinco aguafuertes, Colección "Las estampas de la Cometa", Barcelona, 1970.

Descubrimiento en Millares, Doce serigrafías, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca, 1971.

Ver menos 

Obras do artista