Quintana Martelo, Manuel

  (Santiago de Compostela  1946 - )

Antes de formarse como pintor, Quintana Martelo comezou os estudos de Enxeñaría Técnica Eléctrica en Vigo. A principios dos sesenta decidiu trasladarse a Barcelona para estudar a especialidade de pintura na Escuela Superior de Bellas Artes de San Jordi. Unha vez terminada a carreira, completou a súa aprendizaxe mediante os cursos de Pintura Mural Contemporánea en Sant Cugat del Vallés, grabado calcográfico na Escuela Superior de Bellas Artes de  Barcelona, e estudos de cinematografía no CEI desta mesma cidade. Grazas a unha bolsa da Dotación de Arte Castellblanch, trasladouse a Londres, onde permaneceu unha longa temporada.

As súas primeiras exposicións individuais datan dos anos 70. Nesta década realizou varias propostas de carácter conceptual sobre a linguaxe, o corpo ou a identidade. Nos 80  a súa obra alternou unha figuración de corte expresionista, con dominio do debuxo e o color, coa abstracción. Posteriormente a súa pintura  encamiñase cara a unha estética próxima ao pop, que derivou en realismo na década dos 90. Nos seus retratos e naturezas mortas, mezcla imaxinación e sensibilidade, buscando o equilibrio das composicións, mediante o estudo da profundidade e a luz.

Durante toda a súa traxectoria artística recibiu numerosos premios, como o do Grupo Correo Gallego, unha bolsa da Fundación Rodríguez-Acosta, ou o Premio Nacional Medalla de Oro Tapiró de Tarragona. Actualmente é o Presidente da Asociación Galega de Artistas Visuais.

ALLUE, M.: "Con Manuel Quintana Martelo", en Luces de Galicia, Edicións do Castro, Sada (A Coruña), 1998.

ALLUE, M.: "Quintana Martelo ou a paixón de pintar", en El Correo Gallego, 27 de outubro de 1985.

ALLUE, M.: "El poder y la gloria ", en Dez anos de pintura (catálogo), Vigo, 1986.

Artistas Galegos: pintores (figuracións-abstraccións). Quintana Martelo, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2002.

Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

BARNATÁN, M.R.: "Las rosas profundas ", en Eidos cotiás (catálogo), 1999.

BONET CORREA, A.: Atlántica, Santiago de Compostela, 1983.

BONITO OLIVA, A.: "A arte, a linguaxe: diferencias e relacións", en Imaxes dos 80 desde Galicia, Consellería de Educación e Cultura, Santiago de Compostela, 1984.

CALVO SERRALLER, F.: Enciclopedia del arte español del siglo XX, Mondadori España, Madrid, 1991.

CARBALLIÑO, B.: "Nuevo Arte Gallego en Atlántica'83", en El Ideal Gallego, 26 de xaneiro de 1983.

CASTEDO, B.: Imaxes da imaxe (catálogo), Consellería de Cultura, Xunta de Galicia. 1995.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Diacronía secular dunha colección recente, Consellería da Presidencia, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1989.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Galicia en ARCO'85", en Faro de Vigo, 24 de marzo de 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Expresión Atlántica. A Arte Galega dos 80, Editorial Follas Novas, Santiago de Compostela, 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Nome, Deputación de Pontevedra, 1986.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Galicia Terra Única (catálogo), Xunta de Galicia, 1997.

CENDÁN, S.: Imaxes da imaxe (catálogo), Consellería de Cultura, Xunta de Galicia, 1995.

CERNUDA, P.: "Pintura joven  en Vigo", en El Pueblo Gallego, Vigo, 1970.

Colección de Arte Xunta de Galicia (1986-1993) (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1995.

CORREDOIRA, P.: "Pintura galega dos oitenta: a outra imaxe", en Imaxes dos 80 desde Galicia, Consellería de Educación e Cultura, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1984.

CORREDOIRA, P.: "La palabra y el arte ", en El Correo Gallego, xaneiro, 2002.

FERNÁNDEZ-CID, M.: Realidade-realismos (catálogo), Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1997.

FRANCO, C.: "ARCO'89 reflexou a heteroxeneidade e a desorientación do panorama artístico", en La Voz de Galicia, 19 de febreiro de 1989.

FRANCO, F.: "Latexo roxo", en Faro de Vigo, setembro, 2003.

Galicia Arte. Arte Contemporáneo I, Hércules de Ediciones, A Coruña, 1993.

GARCÍA IGLESIAS, X.M.: Dez visións da Arte Compostelá (catálogo), Consorcio Cidade de Santiago, Santiago de Compostela, 1993.

GARCÍA IGLESIAS, X.M.: Catorce grabadores gallegos contemporáneos (catálogo), Secretaría Xeral de Presidencia, Xunta de Galicia, 1999.

GARCÍA IGLESIAS, X.M.: "Artistas vinculables á historia do Xelmírez", en Pasado, presente e futuro do instituto, (catálogo), 1996.

GÓMEZ ALLER, J.: Cinco pintores de Galicia (catálogo), Fundación Bartolomé March, Palma de Mallorca, 1984.

GONZÁLEZ ALEGRE, A.: Unha iniciativa necesaria, Océano Atlántico Ediciones, Pontevedra, 1990.

GOODMAN, J.: Quintana Martelo: divided ways of seeing (catálogo), 2003.

GUTIÉRREZ, F.: "Quintana en Adriá", en La Vanguardia, Barcelona, 29 de febreiro de 1979.

Historia e arte na 'casa grande do pozo' (catálogo), Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2002.

LEDO, A.: "Quintana Martelo: o cotidián vólvese arte", en Interesarte, Santiago de Compostela, 1999.

LEDO, A.: "Quintana Martelo: estudio", en Eidos Cotiás (catálogo), Galería SCQ, Santiago de Compostela, 1999.

LENS, J.: "M. Quintana Martelo", en El Correo Gallego, 14 de abril de 1985.

LENS, J.M.: "Diario", en Tempos, outubro, 2003.

LISTE, A.: "Pintores gallegos pisando fuerte ", en La Voz de Galicia, 29 de xaneiro de 1983.

LONGUEIRA, S.: "El juego de la verdad ", en La Voz de Galicia, outubro, 1995.

LÓPEZ, E.: "La flor del deseo ", en Diario de Pontevedra, 31 de decembro de 1995.

MARIÑO, L.: "Sin título ". En Memoria e vangarda. 8 artistas de Galicia (catálogo), Xunta de Galicia, A Coruña, 1998.

MARTÍN VELÁZQUEZ, C.: Autorretrato: el pintor ante su imagen (catálogo), Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1997.

MAZORRA, J.: "De metáforas, apariencias y otros simulacros ", en Cercanías (catálogo), Museo Provincial de Lugo, 1998.

Novas Adquisicións 96-98. Colección de Arte Caixa Galicia (catálogo), Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1998.

OTERO, F.: "Quintana Martelo", en El Correo Gallego, xaneiro, 2001.

OLVEIRA, M.: "Quintana Martelo", en Arte y Parte, agosto, 1997.

PABLOS, F.: Arte en el deporte (catálogo), Fundación Celta de Vigo, Vigo, 1999.

PABLOS, F.: A Pintura en Galicia. Do XVII ás últimas tendencias, Nigra Trea, Vigo, 2003.

PÉREZ BARREIRO, F.: "Quintana Martelo", en Galicia-ARCO'85, Dirección Xeral do Patrimonio Artístico Monumental, Xunta de Galicia, 1985.

PINO, C.: "Dualidade ou fragmento: Quintana Martelo ou Acisclo", en La Voz de Galicia, 30 de maio de 1985.

PINO, C.: "Quintana Martelo, un pintor en busca de nuevos universos ", en La Voz de Galicia, 29 de maio de 1990.

PRIETO, A.: "ARCO'86: que non melloren as entradas", en La Voz de Galicia, 29 de maio de 1986.

Quien y por qué. Anales de las artes plásticas en el siglo XXI, Arte y Patrimonio S.A., Editorial Planeta, Madrid, 2000.

"Quintana Martelo", en Arte y Parte, nº 10, agosto- setembro, 1997.

Realmente? (catálogo), Concello de Ferrol, Ferrol, 2001.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, A.: Dez visións da Arte Compostelá (catálogo), Consorcio da Cidade de Santiago, San Domingos de Bonaval, Santiago de Compostela, 1993.

ROY, C.: "Luces y sombras ", en El Mundo, 24 de decembro de 2000.

ROZAS, M.: "Os oitenta primeiros anos do século XX na plástica galega", en Trazos e camiños (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1993.

ROZAS, M.: Teimosías (catálogo), Caja Madrid, Pontevedra, 1997.

ROZAS, M.: "Bodegóns no novo milenio", en O Correo Galego, decembro, 2000.

From Schindler's list. Paintings by Quintana Martelo (catálogo), Artopia Gallery, New York, 1995.

SEOANE, X.: Mundos (catálogo), Consellería de Cultura e Deportes, Santiago de Compostela, 1989.

SEOANE, X.: Sempre en Galiza, Edicións Artesa, 2004.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "Frescos ventos de Atlántica", en Atlántica, Santiago de Compostela, 1983.

TORO, S. de: "O artista preso", en Cercanías (catálogo), Museo de Lugo, Lugo, 1998.

TRAVIESO, J.: "Manuel Quintana: el arte es un caballo desbocado ", en El Ideal Gallego, 4 de novembro de 1984.

VASCO del CASTILLO, A.: Caminos (catálogo), Xacobeo'99, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1999.

VILLAR, E.: "Sideways ", en El Correo Gallego, 25 de xaneiro de 2002.

YÁÑEZ, L.: Cercanías (catálogo), Museo Provincial de Lugo, Lugo, 1998.

Ver menos