Rodríguez Moldes, Manuel

  (Pontevedra,  1949 - )
  Alias: Moldes, Manuel

Aínda que o seu profesor de bacharelato, Ramón Peña, o animou para que iniciara a súa carreira artística, non foi ata a súa etapa universitaria cando Moldes encamiñou o seu traballo ata o campo das artes plásticas. Tras comezar os seus estudos de Enxeñaría de Camiños en Madrid abandonounos para iniciar Arquitectura, carreira que rematou en 1971. Na capital traballou no Taller de Forja de la Escuela de Artes y Oficios, e entre 1968-1970 asistiu aos debates artísticos entorno á abstracción e a nova xeración, encabezados por Gordillo e Pérez Villalta. Dende finais dos setenta e ata comezos dos oitenta colaborou coa revista Vagalume, década na que se integrou no colectivo Atlántica, no que participou ata 1986.

Interesado no Expresionismo Abstracto Americano, a súa pintura figurativa comeza seguindo a influencia de Bacon, para evolucionar posteriormente ata unha obra rica en referentes locais que conxugan a tradición galega coa modernidade. Nas súas primeiras obras as figuras gozan dunha definición que se dilúe en exemplos posteriores á vez que as cores perden brillo. A influencia do expresionismo tradúcese en pinceladas veloces e xestuais, mentres a obra de Bacon o empuxa ata unha figuración distorsionada que se fai especialmente elocuente nas figuras humanas.


ACUÑA, X.E.: Bicos de cine. 25 Estampas de Manuel R. Moldes, Ediciones Xociviga, O Carballiño, 1991.

AGEITOS, X.L.: "Entrevista", en Diario de Pontevedra, 1974.

Artistas Galegos: pintores (neoexpresionismo-abstracción). Manuel Moldes, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2002.

Atlántica. Últimas tendencias das artes plásticas en Galicia (catálogo), Baiona, 1980.

Atlántica (catálogo), Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1981.

Atlántica. O Feito Plástico (catálogo), Ayuntamiento de Vigo, Vigo, 1981.

Atlántica. 1983 (catálogo), Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1983.

Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

BAAMONDE, A.: "Manolo Moldes: esa lírica saudade que retorna", en A Nosa Terra, 1986.

BONET, J.M.: Cuatro voces gallegas (catálogo), Fundación Valdecilla, Madrid, 1984.

BONET, J.M.: Madrid años 70, Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid, Madrid, 1991.

BONET CORREA, A.: Pórtico a Atlántica 1983, Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1983.

BONITO OLIVA, A.: "A arte, a linguaxe: diferencias e relacións", en Imaxes dos oitenta dende Galicia (catálogo), Consellería de Cultura. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1984.

CALVO SERRALLER, F.: Medio siglo de Arte de Vanguardia , Fundación Santillana, Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.

CANOSA, I.: "Galicia: panorama del Arte moderno", en I Semana de Galicia en Madrid, Madrid, 1982.

CASTRO ARINES, J.: "Todavía nuevas galerías de la obra de los jóvenes ", en Informaciones de las Artes y las Letras, Madrid, 1974.

CASTRO, X.A. ; SOBRAL, A.: "Transformacións. Pintura española de los ochenta", en VII Bienal Nacional de Arte (catálogo), Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1983.

CASTRO, X.A.: Transaltrantic. Del absurditat dionisiaca a las elegíes rilkianas (catálogo), Galería Sargadelos, Barcelona, 1984.

CASTRO, X.A.: Expresión Atlántica. Arte Galega dos oitenta, Follas Novas, Santiago de Compostela, 1985.

CASTRO, X.A.: "Galicia y la convulsa identidad  atlántica. Figura", en Revista de Arte, núm. 4, 1985.

CASTRO, X.A.: "Manolo Moldes: la mirada circular", en Revista Lápiz, 1986.

CASTRO, X.A.: Antropoloxía e memoria, Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1987.

CASTRO, X. A.: Diacronía secular dunha colección recente, Consellería da Presidencia, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1989.

CASTRO, X.A.: "Narra-lo tempo da pintura", en Espacio Santiago Corbal, Pontevedra, 1991.

CASTRO, X.A.: Sobre a Arte, o corpo e o deporte, Ayuntamiento de Vigo, Vigo, 1998.

En el centro (catálogo), Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1984.

Colección de Arte Xunta de Galicia (1986-1993), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1995.

Enciclopedia del Arte Español del siglo XX, Mondadori España, Madrid, 1991.

FERNÁNDEZ CID, M.: Hacia una nueva figuración gallega , Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1985.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Proxecto. Pintura Galega dos 80. Inicio dunha Colección", en IX Bienal de Arte (catálogo), Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1987.

FERNÁNDEZ CID, M.: Artistas en Madrid, años  80, Concejalía de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, Madrid, 1992.

FERNÁNDEZ CID, M.: La pintura y sus premios . A Gran espiral (catálogo), Caja de Madrid, Pontevedra, 1993.

FERNÁNDEZ CID, M.: Manuel R. Moldes, unha conversa, Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1995.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Reflexiones desde el interior de la pintura ", en Moldes, Ensoñacións (catálogo), Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1996.

GARCÍA, A.: "Onte e hoxe do século XX", en Bienal Nacional de Arte (catálogo), Pontevedra, 1985.

GONZÁLEZ ALEGRE, A.: Océano Atlántico, Edicións de Arte Contemporánea, Pontevedra, 1990.

GONZÁLEZ ALEGRE, A.: "As últimas encrucilladas", en Trazos e camiños (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1993.

Gran Enciclopedia Gallega. Tomo XXI, Silverio Cañada, páx. 123.

A gran espiral (catálogo), Caja de Madrid, Pontevedra, 1993.

HUICI, F.: "El sueño  atlántico de Manuel Moldes", en El País, 1985.

HUICI, F.: Visións peregrinas ou o virus da pintura, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998.

Imaxes dos 80 desde Galicia (catálogo), Consellería de Educación e Cultura, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1984.

LOGROÑO, M.: V Salón de los años 16 (catálogo), MEAC, Madrid, 1985.

LOGROÑO, M.: "El museo se mueve. V Salón de los 16", en Cambio 16, 1985.

LOGROÑO, M.: "Sentir su tacto ", en Diario 16, 1985.

"Manolo Moldes", en Arte y Parte, núm. 26, abril-maio, 2000.

"Manuel Rodríguez Moldes", en Arte y Parte, núm. 2, abril-maio, 1996.

Moldes : Ensoñacións (catálogo), Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1996.

Moldes: Vieiros de luz (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998.

MOLDES, M.R.: "Atlántica... Tiempo de Arte = Vida< /SPAN > ", en Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

MON, F.: Plástica Gallega ( catálogo), Caixavigo, Vigo, 1980.

OLVEIRA, M.: "Manuel Moldes", en Arte y Parte, núm. 11, 1997.

PABLOS, F.: A Pintura en Galicia. Do XVII ás últimas tendencias, Nigratea, Vigo, 2003.

PAREDES, T.: "Manuel Moldes: Una expresiva galleguidad ", en El Punto de las Artes, 1990.

PENELAS, S.: "Manuel R. Moldes", en Lápiz, núm. 137, 1997.

PENELAS, S.: "Manuel R. Moldes", en Memoria e Vangarda (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998.

PEXEGUEIRO, A.: "La pintura de Moldes, expresión de un siglo ", en Atlántica, 81, Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1981.

PEXEGUEIRO, A.: "A Pintura de Moldes, expresión dun século", en La Voz de Galicia, 1981.

PICAZO, G.: "Para una re-definición del arte postal ", en Mail Art. Bienal de arte (catálogo), Pontevedra, 1983.

PINTO DE ALMEIDA, B.: Finisterra (catálogo), Galería Nasoni, Oporto, 1985.

PINTO DE ALMEIDA, B.: "Manuel Moldes. Ficar en Pontevedra ou ir para Novalorque", en Jornal das Letras, Lisboa, 1985.

PINTO DE ALMEIDA, B.: As lágrimas das cousas (catálogo), Galería Nasoni, Oporto, 1986.

PINTO DE ALMEIDA, B.: "Moldes: o espasmo do espazo", en Jornal das letras, Lisboa, 1986.

Pintores e Escultores Galegos na EXPO'92 (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

POWER, K: "Pintandoel Camino hacia Europa", en Flash Art España, núm. 1, 1988.

QUERALT, R.: "Manuel Moldes, una conversación ", en Espacio Santiago Corbal, Pontevedra, 1991.

REY NUÑEZ, L.: "Manuel Moldes, a prol do persoal", en Faro de Vigo, 1984.

REY NUÑEZ, L.: "Un pintor que busca de novo o de sempre: Moldes", en Arco'95, Arco, Madrid, 1995.

RIVAS, M.: Deseño Industrial. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, A Coruña, 1987.

SEOANE, X.: Mundos. Consellería de Cultura. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1989.

SEOANE, X.: Identidade e Convulsión, Edicións O Castro, Sada, 1990.

SEOANE, X.: Manuel Moldes. Unha saga de soños e sustratos, Galería Pardo Bazán, A Coruña, 1993.

SEOANE, X.: Mito ou rendición, Edicións do Castro, Sada, 1994.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: Historia del Arte Gallego, Alhambra, Madrid, 1982.

SOBRINO, M.L.: Tempos de pintura: os derradeiros cincoenta anos (catálogo), Consellería de Educación e Cultura, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1985.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "Moldes. A contradictoria presenza do mito", en Luzes de Galicia, núm. 18, 1991.

SOLA, A.: Cartografría dun Labirinto, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Santiago de Compostela, 1998.

A Toda Tela (catálogo), Consellería de Cultura, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1985.

Ver menos