Ruibal, Manuel

  (Barro, Pontevedra  1942 - )
  Movimiento/Escuela: Abstracción lírica

Manuel Ruibal é un pintor-poeta, que desenvolveu a súa faceta profesional de maneira autodidacta. Ao longo da súa vida, realizou multitude de viaxes, das que moitas se convertiron en longas estanzas. En todos estes lugares, acudíu a visitar os seus recoñecidos museos e a empaparse do patrimonio local, actitude que propiciou un progreso na súa formación e unha nova maneira de ver a vida.

En 1961 trasladouse a Madrid e posteriormente a diversas cidades europeas (Roma, París e Milán), pero sen perder o contacto con Galicia, a súa terra natal, formando parte dos renovadores da pintura galega e participando en Atlántica.

Comezou a súa actividade artística dentro da tradición costumbrista, cunha forte atracción pola paisaxe, que desenvolveu e sintetizou ata chegar a unha abstracción lírica que utiliza pequenos grafismos de cor, de influencia oriental, agrupados ao longo do cadro segundo un esquema tamén gráfico. A súa escultura, presenta implicacións minimalistas na forma, e inclúe unha decoración cromática que a relaciona coa pintura.

Na súa época parisina, ademais de sentirse influenciado polos vangardistas históricos galegos, denota unha matizada incidencia do fauvismo. Os azuis e os grises captan o seu interese. Durante a súa estanza en Roma, admira a pintura de acción, de Goya, El Paso, Saura, Millares, e na súa paleta predominan os brancos, azuis, violetas e grises, dirixidos polo negro. Durante a súa estanza en Mallorca inspírase nas cúpulas pintadas do Renacemento e Barroco, que vira en Italia.

Na segunda metade dos 80, pinta figuras en soidade, naturezas mortas, paisaxes, e sobre todo árbores/símbolo como elemento de análise e da desintegración da luz en atmósferas outonais, que toma da súa estanza en Nova Iork.

ÁLVAREZ, L., en La Voz de Galicia, outubro 1987.

Atlántica (catálogo), Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1981.

Atlántica, 1983 (catálogo), Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1983.

Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

Artistas Galegos: pintores (realismos-expresionismo). Manuel Ruibal, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2002.

ÁVILA, F.R.: "Manuel Ruibal del expresionismo al mensaje sígnico ", en Baleares, 30 de abril de 1982.

BARNATAN, M.R.: "Manuel Ruibal", en Triunfo, 1979.

BARNATAN, M.R.: El universo interior de Manuel Ruibal (catálogo), Diputación Provincial, 1995.

BOGARD, R., en Diario La Prensa, supl. siete días, Nova Iork, abril, 1991.

BREIXO, C.: "El cuadro como tragedia ", en El Correo Gallego, marzo, 1989.

CAMPOS, G.: "Manolo Ruibal, sentido do gusto", en El Correo Gallego, 28 de maio de 1995.

CANOSA, I.: "Galicia: Panorama del Arte Moderno ". En 1ª semana de Galicia en Madrid (catálogo), Madrid, 1982.

CASTRO ARINES, J. de: El libro de la vida de Manuel Ruibal, Ed. Rayuela, Madrid, 1979.

CASTRO ARINES, J. de: "Manuel Ruibal", en Informaciones, 4 de outubro de 1979.

CASTRO COUSO: "La vitalidad de la pintura de Ruibal", en La Voz de Galicia, 1978.

CASTRO COUSO: "La utilidad de la pintura de Ruibal", en Pintores gallegos, Galería Novecento, Vigo, 1980.

CASTRO, X.A.: "Identidad Atlántica: Imagen de la pintura gallega de los ochenta", en IV Bienal Internacional de Arte Ciudad de Oviedo (catálogo), Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, 1984.

CASTRO, X.A.: Expresión Atlántica: Arte galega dos 80. Follas Novas, Santiago de Compostela, 1985.

CASTRO, X.A.: "Arte Gallega años 80", en Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira (catálogo), Vila Nova de Cerveira, 1986.

CASTRO, X.A.: "Manolo Ruibal: recuperar a propia tradición", en Faro de Vigo, Artes e Letras, núm. 85.

CASTRO, X.A. ; SOBRAL, A.: Jim Bird, Jorge Castillo, Hans Hartung..., (catálogo), Galería Lola Durán, Pontevedra, 1983.

CASTRO, X.A. ; SOBRAL, A.: "Transformacións. Pintura Española de los ochenta ", en VII Bienal de Arte (catálogo), Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1983.

CASTRO, X.A.: Diacronía secular dunha colección recente (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1989.

Colección de Arte Xunta de Galicia (1986-1993), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1995.

CONDE, M.: "Manuel Ruibal, Gestualismo  libre", en Guadalimar, núm. 85, outubro, 1979.

CORREDOIRA, P.: "A outra imaxe", en La Voz de Galicia, 5 de xullo de 1984.

Enciclopedia del Arte Español del siglo XX, Mondadori España, Madrid, 1991.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Hacia una nueva figuración gallega", en Nueva Figuración Gallega , Dirección General de Relaciones Culturales de España, 1985-1986.

FEUBIELLO, L.: "Manolo Ruibal", en El Ideal Gallego, outubro, 1987.

FORTEZA, J.M.: "Ruibal", en Majorca Daily Bulletin, 4 de maio de 1982.

Galicia Arte. Arte Contemporánea I, Hércules de Ediciones, A Coruña, 1993.

GARCÍA IGLESIAS, J.M.: Alen-Mar. La creatividad gallega en el nuevo Mundo, Santiago de Compostela, 1992.

GARCÍA VIÑOLAS, M.A.: "Manuel Ruibal", en Pueblo, 30 de setembro de 1979.

GÓMEZ ALLER, J.: "Manolo Ruibal. Pintor y escultor ", en Tinta China, núm. 7, 1983.

Gran Enciclopedia Gallega, Tomo 27, Editor Silveiro Cañada, Xixón.

HUICI, F.: "Imágenes de los 80 desde Galicia ofrece una confrontación entre la plástica regional y las corrientes internacionales ", en El País, 25 de xullo de 1984.

HUICI, F.: Ruibal, Ed. Bertrand, Lisboa, 1987.

Imaxes dos 80 desde Galicia (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1984.

LATORRE, R., en La Voz de Galicia, Suplemento de Cultura, febreiro, 1991.

LEMA, D.: "Ruibal", en La Voz de Galicia, Edicción Pontevedra, 4 de agosto de 1982.

LÓPEZ, S.R.: "Manolo Ruibal", en El Correo Gallego, febreiro, 1989.

LÓPEZ BARXAS, P.: "La Oda a la vida de Manolo Ruibal", en El Correo Gallego, 8 de xuño de 1995.

Manuel Ruibal (catálogo), Galería Atlántica, A Coruña, 1995.

Manolo Ruibal (catálogo), Galería Lola Durán, Pontevedra, 1984.

Medio século de Arte galega (catálogo), Consellería de Cultura e Xuventude, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1991.

MOLDES FONTÁN, F.J.: "Los lenguajes de Manolo Ruibal", en Faro de Vigo, 8 de xuño de 1983.

NEGRERO, P.: "Manuel Ruibal", en Última Hora, 28 de abril de 1982.

NIETO, R.: "Manolo Ruibal, un visionario de la figuración ", en Arte Galicia, núm. 8, decembro, 1982.

NIEVES, J. de: Ruibal (catálogo), Santiago de Compostela, 1989.

NÚÑEZ SOBRINO, A.: "Manolo Ruibal", en Diario de Pontevedra, 1976.

PABLOS, F.: "Pintura de Manolo Ruibal". En Faro de Vigo (02/06/1974).

PABLOS, F.: Pintores gallegos, Galería Novecento, Vigo, 1989.

PALAZZO, V.: "Norte d´arte dalle Gallerie Milanesi", en Tribuna Stampa, Milán, outubro, 1974.

PAREDES, T., en El Punto de las Artes, 12 de xuño de 1994.

PAREDES, T.: "Dibujos de la Colección Torres Abalo", en El Punto de las Artes, 12 de maio de 1995.

PAREDES, T.: "Manolo Ruibal, la pasión de la transparencia ", en El Punto de las Artes, 26 de maio de 1995.

PERELLO PARADELO, R.: "Ruibal: Apariencia y significación ", en Última Hora, 27 de abril de 1982.

PEROZO, M.J.: "Manolo Ruibal y el arte de catalizar la realidad ", en El Ideal Gallego, 20 de febreiro de 1980.

PINE, A., en Tribuna Stampa, Milán, outubro, 1974.

PINTO DE ALMEIDA, B.: Ruibal, setembro, 1991.

Plásticagallega (catálogo), Caja de Ahorros Municipal de Vigo, Vigo, 1981.

PRIETO, C., en La Voz de Galicia, 31 de xaneiro de 1995.

RAFAEL, J.: "Los rostros entrevistos ", en Última Hora, 24 de abril de 1982.

Revisión de una década. 1978-1988 (catálogo), Santiago de Compostela, 1990.

RÍO, L. del: "La fuerza plástica de Manolo Ruibal", en Diario de Pontevedra, febreiro, 1974.

RODRÍGUEZ AGUILERA, C.: "La  pintura de Manuel Ruibal", en Baleares, 14 de xuño de 1981.

Ruibal (catálogo), Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1990.

Ruibal (catálogo), Galería Severo Pardo, Pontevedra, 1991.

Ruibal (catálogo), Concello da Coruña, A Coruña, 1999.

Ruibal, 1985-1999: un proceso de depuración (catálogo), A Coruña, 2000.

R.V.: "Ruibal", en Correio da Manha, Lisboa, 1987.

SANTOS, I.: "Internacionaliza-la arte desde Galicia", en La Voz de Galicia, 5 de xuño de 1984.

SARMIENTO, R.: "Química gestual ", en La Voz de Galicia, 29 de outubro de 1995.

SEOANE, X.: "Manolo Ruibal: Cara á nudez", en La Voz de Galicia, 31 de outubro de 1985.

Un siglo de pintura gallega 1880/1980, (catálogo), Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1985.

SIO DOPESO, M.: "Manuel Ruibal. Pintor y Poeta de Gesto", en La Voz de Galicia, 1 de xuño de 1995.

SOBRAL, A.: "Pintura gallega  de Postguerra", en V Bienal Nacional de Arte (catálogo), Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1982.

SOBRAL, A.: "A última obra de Manolo Ruibal, unha nova poética plástica", en La Voz de Galicia, Edición Pontevedra, 23 de agosto de 1984.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "Manolo Ruibal, su trayectoria ", en Guadalimar, núm. 49, febreiro-marzo, 1980.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "La Edad  Contemporánea", en Historia del Arte Gallego, Alhambra, Madrid, 1982.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "Atlántica y las últimas tendencias de las artes plásticas en Galicia", en Goya, 1981.

TABOADA RIVADULLA, R.: "Manolo Ruibal", en La Voz de Galicia, marzo, 1987.

TABOADA RIVADULLA, R.: "Manolo Ruibal", en Diario de Pontevedra, marzo, 1987.

A toda tela (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1985.

TRAVIESO, J.: "Manuel Ruibal, una coherente andadura ", en La Voz de Galicia, 19 de febreiro de 1990.

Vangardas e silencios (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1988.

VENTURA PÉREZ: "Manolo Ruibal", en El Pueblo Gallego, 7 de abril de 1978.

VIGO, A.: "Manuel Ruibal, una coherente andadura ", en La Voz de Galicia, 19 de febreiro de 1990.

VIRIBAY, M.: "La naturaleza abstraída de Ruibal", en Ideal, Jaén, abril, 1990.

Ver menos