Lamas, Menchu

  (Vigo  1954 - )

   

Tras cursar deseño gráfico na Institución Artística de Ensinanza (IADE) iniciou a súa carreira artística na segunda metade da década dos setenta, dentro do Colectivo da Imaxe, xunto a Carlos Berrido, Antón Patiño e Jorge Agra. Despois da disolución do grupo, Lamas e Patiño introducíronse no grupo Rompente, co que xa contactaran coma membros do Colectivo da Imaxe. Iníciase agora unha etapa de constante evolución artística que culmina coa súa participación no grupo Atlántica, no que ambos artistas traballaron xunto a Huete, Monroy e o coleccionista e crítico Román Pereiro. Tras unha primera exposición en Baiona sumáronse ao grupo novos artistas con obras que levaron ao colectivo a abarcar os eidos da pintura, a escultura e, mesmo, a arquitectura, converténdose na punta da lanza da modernidade galega. Durante tres anos os seus membros realizaron unha actividade frenética expoñendo en Vigo, Madrid e Salvaterra do Miño e clausurando a experiencia cunha mostra no Pazo de Xelmírez de Santiago de Compostela. Despois dos anos de Atlántica, Menchu comezou a traballar en solitario, iniciando unha carreira, prolixa en éxitos profesionais e en exposicións, que chega ata hoxe en día.

Partindo dunha iconografía de raíz autóctona creadora de imaxes-símbolo, cunha forte carga expresiva e un vivo cromatismo de amplos campos de cor. Progresivamente, a artista sintetiza a súa linguaxe, pero sen perder a esencia das súas obras previas, mantendo unha expresión directa e potente coa cal quere falar do mundo no que vivimos, a partir dunha linguaxe crítica e persoal, ás veces incomprensible, pero sempre chea de contido.

ACUÑA, X.: "Menchu Lamas/Antón Patiño, el arte de pintar en pareja", en Suplemento Vida, Atlántico Diario, 16 de xaneiro de 1994.

AENA Colección de Arte Contemporáneo (catálogo), Fundación Aena, Valencia, 1998.

Los años pintados (catálogo), Gobierno de Aragón e Diputación de Zaragoza, Barcelona, 1994.

ALEA, S.: "Los nuevos romanos y los gallegos de siempre", en Revista Época, nº 234, setembro, 1989.

ALFONSO, C.: "El ciclo sumergido de Menchu Lamas", en El Punto, 06 de novembro de 1997.

ÁLVAREZ ENJUTO, J.M.: "Miguel Marcos en Madrid: Menchu Lamas", en Arteguía, nº 37, febreiro, 1988.

ÁLVAREZ POUSA, L.: "Galería de personajes", en Revista Vogue España, nº 43, outubro, 1991.

AMBROSINI, V.: "Los años 80 en el arte español", en Artline, Bos Aires, inverno, 1988.

ANTONA, M.: "Artes de mujer", en Gente, Diario 16, 27 de febreiro de 1994.

ARANCIBIA, M.: "Menchu Lamas, una propuesta geométrica", en Panorama, febreiro, 1988.

ARMADA, A.: "O arco voltaico de mirada", en Faro de Vigo, 24 de febreiro de 1984.

ARMADA, A.: "¿cantos son os buracos do corpo?", en Laboratorio de Sombras (catálogo), Editorial May Moré, Madrid, 1997.

ARMENGOL, J.: "Sástago rompe su frialdad granítica con obras de los 80. Una década de pintura española",en El Periódico, 21 de marzo de 1991.

Arte en España 1918-1994, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

Artistas Galegos: pintores (neoexpresionismos-abstraccións). Menchu Lamas, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2002.

Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

AZPEITIA, A.: "Miguel Marcos: Menchu Lamas", en Heraldo de Aragón, 3 de xaneiro de 1985.

BANZO, A.: "Por la pintura", en Heraldo de Aragón, 31 de xaneiro de 1991.

BARNATÁN, M.R.: "La tercera gran oleada", en El Mundo, 14 de outubro de 1994.

BARRIUSO, J.: "Menchu Lamas. La pasión del plano", en El Mundo, Sección Perfil, 30 de xaneiro de 1990.

BARTOLOMÉ, M.: "Menchu Lamas", en Revista Vardar, nº 4, 1982.

BERNÁRDEZ, C.: "Catalogación y comentario", en A la Pintura (catálogo), Fundación Argentaria, 1996.

BLANCH, M.T.: "La joven pintura española propuesta por la joven crítica del país", en Cuaderns d'art, Fundación Caixa de Pensións, Barcelona, 1982.

BONET, J.M.: Menchu Lamas (catálogo), Galería Buades, Madrid, 1982.

BONET, J.M.: "Las chicas son pintoras", en Suplemento Cultural Diario 16, 24 de outubro de 1982.

BONET, J.M.: "Los jóvenes pisan fuerte", en Revista Tiempo, nº 32, decembro, 1982.

BONET, J.M.: "Ou en est la nouvelle peinture espagnole?", en Revista Cimaise, nº 167, decembro, 1983.

BONET, J.M.: "Notas sobre Arco", en La Voz de Galicia, Cuaderno de Cultura, 15 de marzo de 1984.

BONET, J.M.: "Arte y moda", en Faro de Vigo, 16 de febreiro de 1985.

BONET, J.M.: "Los setenta: de Amadís a Matisse", en Antípodas. Arte Español Actual (catálogo), Brisbane, 1988.

BONET, J.M.: "La pintora gallega Menchu Lamas expone en Madrid su reciente obra simbólica", en Diario 16, 12 de xaneiro de 1988.

BONET, J.M.: "La nueva luna de Menchu Lamas", en Diario 16, 22 de xaneiro de 1988.

BONET, J.M.: "Menchu Lamas, diez años después de Atlántica", en ABC, 18 de xaneiro de 1990.

BONET, J.M.: "Hitos de una colección pictórica ejemplar", en Colección pública. Selección de ingresos de Arte Contemporáneo (1985-1990) (catálogo), Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria, 1991.

BONET, J.M.: "De Castelao a Atlántica", en Nueva Revista, nº 20, decembro, 1991.

BONET, J.M.: Por la pintura (catálogo), Diputación de Huesca, Zaragoza, 1991.

BONET, J.M.: "Soledades juntas", en Colectiva (catálogo), Galería May Moré, Madrid, 1994.

BONET CORREA, A.: "Pintura, figuras, sombras y círculo mágico en Menchu Lamas", en Menchu Lamas (catálogo). Galería May Moré, Madrid, 2001.

BORRÁS, M.L.: "Menchu Lamas y Antón Patiño: pintura del desenfado y el desacato en Galicia también", en La Vanguardia, 26 de novembro de 1985.

BOSETTI, P.: "Spaniens Junge Künstler setzensich durch", en Revista Art, nº 12, Hamburgo, 1988.

BOSETTI, P.: "Artistas españoles rompiendo fronteras", en Dunia, nº 10/89, maio, 1989.

BOZAL, V.: Arte del siglo XX en España (2 volúmenes), Ediciones Espasa-Calpe, Summa Artis, 1995.

BREIXO, C.: "As sombras de Menchu Lamas", en El Correo Gallego, 10 de febreiro de 1993.

BUJÁN, L.: "Cuatro artistas muestran en Bilbao lo más representativo del arte gallego", en Diario Deia, 08 de abril de 1997.

BURKAMP, G.: "Einfallsreichtum und eine Art Aufbegehen", en Lippische Landeszeitung, Dortmund, 20 de xuño de 1984.

CALVO SERRALLER, F.: "Descubrir el Atlántico", en El País, "Artes", 24 de abril de 1981.

CALVO SERRALLER, F.: "El instinto y la sabiduría", en El País, "Artes", 13 de marzo de 1982.

CALVO SERRALLER, F.: "La fuerza emblemática de la pintura", en El País, "Artes", 28 de xaneiro de 1984.

CALVO SERRALLER, F.: 50 años de arte español, Fundación Santillana, Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.

CALVO SERRALLER, F.: Medio siglo de Arte de Vanguardia. 1939-1985, Fundación Santillana, Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.

CALVO SERRALLER, F.: "El arte español es nómada", en El País, 24 de novembro de 1985.

CALVO SERRALLER, F.: "Artistas españoles a la conquista de Nueva York", en El País, 26 de abril de 1985.

CALVO SERRALLER, F.: "Desde las profundidades", en El País, 29 de xaneiro de 1988.

CALVO SERRALLER, F.: Las cien mejores obras del siglo XX, La Fábrica-T.F Editor, Madrid, 2001.

CALVO SERRALLER, F.: Enciclopedia del arte español del siglo XX, Mondadori España, Madrid, 1991.

CAMERON, D.: "Report from Spain", en Art in America, Nova York, febreiro, 1985.

CARPIO, F.: "La materia de los sueños", en La Razón, 14 de setembro de 2001.

CASAL, C.: "Gallegos, somos nós. Cultura de Vanguardia en Galicia viaja a Buenos Aires y Montevideo", en La Voz de Galicia, 06 de agosto de 1989.

CASTAÑO, A.: "Menchu Lamas", en ABC, 21 de enero de 1988.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Asumi-la realidade da arte galega", en Faro de Vigo, 30 de outubro de 1984.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Expresión Atlántica. A Arte Galega dos 80, Editorial Follas Novas, Santiago de Compostela, 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Galicia y la convulsa identidad atlántica", en Revista Figura, nº 4, 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Galicia en ARCO", en Faro de Vigo, 24 de marzo de 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Dúas maneiras de ve-lo Atlántico: Menchu Lamas e Permuy", en Faro de Vigo, 29 de xuño de 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Antropología e memoria-visao actual da arte galega, Fundación Gulbenkian, Lisboa, 1987.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Menchu Lamas (catálogo), Galería Aline Vidal, París, 1988.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "¿Existe unha arte galega en Europa? Diacronía dunha difusión marxinal", en Revista Grial, nº 101, xaneiro, 1989.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Volver a Atlántica", en El Correo Gallego, Revisa das letras, Suplemento monográfico "Atlántica dez anos despois", 01 de marzo de 1991.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Sombras", en Sombras (catálogo), Museo de Bellas Artes de Santander/Galería Robayera, Santander, 1992.

CASTRO FLÓREZ, F.: "Huellas del enigma. Reflexiones sobre la figura-matriz en la pintura de Menchu Lamas", Deputación Provincial de Pontevedra, 1997.

CASTRO FLÓREZ, F.: "La poesía de las huellas", en ABC Cultural, 15 de setembro de 2001.

CEGARRA, B.: Atlas. Arte Galicia, Editorial Nigra, Vigo, 1995.

CENDÁN, S.: "Santiago Mon Amour", en La Voz de Galicia, 18 de marzo de 1993.

CHACÓN, F.: "Menchu Lamas vista desde la poesía y el dibujo", en El Mundo, 16 de novembro de 1997.

CHERQUIS, V.: "Velázquez. Evocación viva de un genio sevillano. Artistas contemporáneos recrean obras del pintor en el 400 aniversario de su nacimiento", en Inteviú, 1999.

Colección Arte Contemporáneo (catálogo), Asociación Colección Arte Contemporáneo, Madrid, 1991.

Colección de Arte Contemporáneo (catálogo), Fundación La Caixa, Barcelona, 2000.

Colección de Arte Xunta de Galicia (1986-1993) (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1995.

COLLADO, G.: "Menchu Lamas", en Guía del Ocio, 25 de outubro de 1982.

COLLADO, G.: "Con la misma fluidez de la pintura", en Guía del Ocio, febreiro, 1984.

COLLADO, G.: "La simple complejidad de Menchu Lamas", en Guía del Ocio, febreiro, 1988.

COMBALIA, V.: "Menchu Lamas, simetrías turbadoras", en El País, "Artes", 24 de marzo de 1984.

COMBALIA, V.: "Itineraris III. La Colección de Salvador Riera", en Itineraris III (catálogo), Galería Dau al Set, Barcelona, 1991.

COMBALIA, V.: "Arte en España 1980-1995: algunas acotaciones personales", en A la Pintura (catálogo), Fundación Argentaria, 1996.

COMBALIA, V.: "Revisar el arte español de los ochenta", en La década de los ochenta en el Museo de Bellas Artes de Álava (catálogo), Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria, 2000.

COMESAÑA, P.: "Después de Arco", en Faro de Vigo "Artes y letras", 03 de octubre de 1984.

COMESAÑA, P.: "Menchu Lamas huida hacia el interior", en Faro de Vigo, 19 de setembro de 1986.

COMESAÑA, P.: "Días contra fotocopias", en Faro de Vigo, 09 de agosto de 1987.

COMESAÑA, P.: "Volar sin alas. Menchu Lamas", en Compostelán, febreiro, 1993.

COMESAÑA, P.: "La casa collage", en La Voz de Galicia, 24 de febreiro de 2001.

CONTEL, P.: "Por la pintura. Colección de los años 80", en Heraldo de Aragón, 21 de marzo de 1991.

CORREDOIRA, P.: "Dos artistas gallegos en la exposición Panorama de la Joven Pintura Española", en La Voz de Galicia, 06 de xullo de 1982.

CORREDOIRA, P.: "Les formes longitudinals de Menchu Lamas", en Avui, Barcelona, 29 de marzo de 1984.

CORREDOIRA, P.: "ARCO, os artistas e as galerías", en Galicia-Moda, nº 14, xullo, 1990.

COSTA, J.M.: "Menchu Lamas: ahora juego con el vacío y con las formas aún más esenciales", en ABC, 19 de xaneiro de 1988.

COUSIÑO, A.: "Menchu Lamas, la renovadora de la plástica gallega, vuelve a Vigo", en Faro de Vigo, 04 de abril de 2000.

Cuatro artistas de Galicia. Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño, Manolo Paz (catálogo), Fundación BBK, Bilbao, 1997.

DANVILA, J.R.: "Lo simbólico como virtud", en El Punto, nº 58, xaneiro, 1988.

DERING, P.: "Spanisches Kaleidoskop. Junge Kunst der 80er jahre im wissenschaftszentrum", en General Anzeiger, Bonn, 17 de xullo de 1984.

DÍAZ-GUARDIOLA, J.: "Sólo la pintura ofrece un verdadero estado de libertad", en ABC Cultural, 15 de setembro de 2001.

DIENER, P.: "Die spanische kunstzene lebt", 1983.

DIENER, P.: "Die spanische Kunstszene lebt", en Artis das Kunstmagazine, nº 2, Berna, 1988.

DIENER, P.: "Vier künstler aus galicien", en Artis das Kunstmagazine, xaneiro, 1990.

DOBLAS, J.: "Galicia, reserva cultural de España. Bilbao acoge una exposición con la obra de cuatro artistas gallegos", en El Mundo, Bilbao, 08 de marzo de 1997.

DORTMUND, Z.: "Hervorragende Junge Künstler aaus Spanien", en Dortmund Zeitung, 18 de maio de 1984.

ERAUSQUIN, V.: "Menchu Lamas emprende el vuelo", en Telva-Arte, nº 634, febreiro, 1992.

ESCRIBANO, M.: "Menchu Lamas", en Nuevo Estilo, febreiro, 1992.

ESTEBAN, I.: "El arte más actual y los orígenes de Galicias confluyen en una muestra. Lamas, Patiño, Lamazares y Paz formaron el grupo Atlántica", en El Correo Vasco, 08 de abril de 1997.

FARIÑA, C.: "Una colección privada muy universal", en La Voz de Galicia, 10 de outubro de 1991.

FERNÁNDEZ CID, M.: "A Galicia le fue la feria", en La Voz de Galicia, 15 de marzo de 1984.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Menchu Lamas", en Menchu Lamas (catálogo), Fundación Valdevilla, Madrid, 1984.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Nueve pintores gallegos", en Faro de Vigo, 22 de xullo de 1984.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Antón Patiño/Menchu Lamas: últimas obras", en Baiona Horizonte Atlántico (catálogo), 1987.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Un iceberg que pinta", en Vigo-Oporto (catálogo), 1986.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Menchu Lamas, luz de luna", en Lápiz, nº 46, decembro, 1987.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Los ochenta: nombres para una década", en Antípodas, 1988, Arte Español Actual, Brisbane, 1988.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Los ochenta, una nueva mirada en la pintura", en La generación de los 80 (catálogo), Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria, 1988.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Menchu Lamas: la composición, el color", en Por la pintura (catálogo), Diputación de Huesca, Zaragoza, 1991.

FERNÁNDEZ CID, M.: Una colección en marcha, Fundesco, Madrid, 1993.

FERNÁNDEZ MOLINA, A.: "Menchu Lamas", en Lápiz, nº 22, xaneiro, 1985.

FERNÁNDEZ MOLINA, A.: "Fuerza y sutilidad contundentes", en El Día, Zaragoza, 10 de xaneiro de 1985.

FRANCO, C.: "Menchu Lamas, imperfección emocional", en La Voz de Galicia, 18 de setembro de 1986.

FRIEDRICHS, Y.: "Die Freiheit auskostend", en Rheinische Post, 31 de xullo de 1984.

GALLEGO, A.M.: "Menchu Lamas: color y sombras que rompen los límites del lienzo", en Faro de Vigo, 12 de xaneiro de 1997.

GARCÍA, A.: "Menchu Lamas", en Artforum, Nova York, xuño, 1984.

GARCÍA, A.: "Intensidad y síntesis en la pintura de Menchu Lamas", en Menchu Lamas (catálogo), Galería Palace, Granada, 1984.

GARCÍA, A.: "Spagna Oggi", en Segno, nº 42, decembro, 1984.

GARCÍA, A.: "Europalia 85. La cultura española invade Bélgica", en El País, 30 de setembro de 1985.

GARCÍA, A.: Periferias (catálogo), Centro Cultral de la Villa, Madrid, 1986.

GARCÍA, X.L.: "Unha chamada á mirada", en Diario 16 de Galicia, suplemento "Artistas", nº 16, 1 de febreiro de 1992.

GARCÍA CALVO, C.: "Bodegones con un sello muy personal", en La Casa de Marie-Claire, nº 24, febreiro, 1990.

GARCÍA OSUNA, C.: "Sueños de Menchu Lamas", en El Punto, xaneiro, 1992.

GIL DE BIEDMA, L.: "Arte de minipimer: Menchu Lamas", en Elle, novembro, 1989.

GINNEKEN, L.: "Hoe international is de Spaanse Kunst", en Kunstchift, marzo-abril, 1988.

GONZÁLEZ, L.: "Retrato a tinta de la pintura gallega", en El Pope Semanal, 15 de outubro de 1980.

GONZÁLEZ GARCÉS, M.: "Atlántica, una exposición sugestiva, rompedora de moldes e inercias", en La Voz de Galicia, 14 de setembro de 1980.

GUASCH, A.M.: El arte último del siglo XX. Del Postminimalismo a lo Multicultural, Alianza Forma, Madrid, 2000.

GUASCH, A.M.: El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Editorial del Serbal, 2000.

GUATA, M.G.: "Los ochenta están ahí", en Diario 16 de Aragón, 5 de abril de 1991.

HUICI, F.: "Imágenes de los ochenta desde Galicia", en El País, "Artes", 25 de xullo de 1984.

HUICI, F.: "Menchu Lamas", en Galicia en Arco'85 (catálogo), 1985.

HUICI, F.: Menchu Lamas (catálogo), Sala Durán Loriga, A Coruña, 1986.

HUICI, F.: "Lunas, peces y torres", en El País, "Artes", 21 de xaneiro de 1988.

HUICI, F.: "Sombras en el muro", en El País, Artes, 20 de xaneiro de 1990.

HUICI, F.: "Sombras recortadas sobre el muro", en El País, 2 de marzo de 1992.

HUICI, F.: "Menchu Lamas", en Cimal, Arte Internacional, nº 41, 1993.

HUICI, F.: "Pinturas para un fin de siglo", en Colección Banco Zaragozano (catálogo), Banco Zaragozano, Zaragoza, 1999.

LAMAS, M.: Contorno, Editorial May Moré, Madrid, 1994.

LAMAS, M.: (texto y dibujos), Microfisuras, nº 1, 1997.

LOGROÑO, M.: "Invitación al vuelo", en Diario 16, 14 de marzo de 1982.

LOGROÑO, M.: "Como un torrente", en Diario 16, febreiro, 1998.

LOGROÑO, M.: "Menchu Lamas", en II Salón de los 16 (catálogo), Museo de Arte Español Contemporáneo, Madrid, 1984.

LONGUEIRA, S.: "Un itinerario renovado", en La Voz de Galicia, xuño, 1997.

LÓPEZ PIÑEIRO, X.A.: "Sempre en vangarda", en A Nosa Terra, 26 de xullo de 1997.

LUXÁN, E.: Guía del Arte del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

MALLO, A.: "Tres artistas galegos na exposición da Fundación la Caixa", en El Correo Gallego, xuño, 1993.

MALLO, A.: "El Ayuntamiento de La Coruña no notificó a Menchu Lamas su premio", en El Correo Gallego, 26 de outubro de 1993.

MARCHÁN FIZ, S.: 10 Pintores/10 Escultores en los ochenta (catálogo), Colección de Arte Contemporáneo, 1993.

MARCHÁN FIZ, S.: Itinerarios concéntricos (catálogo Estación Marítima), A Coruña, 1997.

MARÍ, R.: "Menchu Lamas, figura destacada de la vanguardia, expone en Galería Lucas", en Las Provincias, 27 de decembro de 1997.

MARTÍNEZ, R.: "Menchu Lamas", en Galicia Moda, nº 2, inverno, 1984.

MARTÍNEZ CASANUEVA, J.: "Memoria dunha década", en Luzes de Galiza, nº 18, inverno, 1991.

MAURI, A.: "España: la pintura y la generación de los 80", en Arena Internacional del Arte, nº 1, febreiro, 1989.

Medievo: pinturas e instalacións, Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1995.

MEDINA, A.: "Recorrido con Menchu Lamas por la Muestra de Fernand Léger en el Centro Reina Sofía", en La Cultura, decembro 1997- xaneiro 1998.

METZGER, M.: "Spanien-Kaleidoskop", Junge Kunst im Ostwall-Museum Dortmund, en West-deustsche Zeitung, Dortmund, 21 de xuño de 1984.

MOLINA, C.A.: "Cartas Madrileñas. La moda del arte y de la cultura", en La Voz de Galicia, 15 de marzo de 1984.

MON, F.: Pintura Contemporánea en Galicia, Caixa Galicia, A Coruña, 1987.

MOREDA, D.: "Pintura y sueños", en Menchu Lamas (catálogo), Galería May Moré, Madrid, 2001.

MOURE, G.: "Menchu Lamas", en Art Forum, Nova York, marzo, 1986.

MOURELLE, M.: "Menchu Lamas", en Galicia en Madrid, nº 24, xaneiro-marzo, 1988.

MURRÍA, A.: "Menos es más", en Menchu Lamas (catálogo), Galería Miguel Marcos, Madrid, 1990.

MURRÍA, A.: "Por la pintura", en Diario 16, Cultura, 31 de marzo de 1991.

Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa: fondos 1989-1998, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, A Coruña, 2000.

NAVARRO, M.: "Colección pública. Vías para un itinerario", en La década de los ochenta en el Museo de Bellas Artes de Álava (catálogo), Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria, 2000.

NAVARRO, M.: "Menchu Lamas", en El Cultural, El Mundo, 19 de setembro de 2001.

NIETO, R.: "On és el Temps? Idea y figura del tiempo", en ON diseño, nº 101, maio, 1989.

NOVO, F.: "Menchu Lamas: una tensión de siglos volando entre la tierra y la luna", en La Naval, nº 1, marzo, 1985.

OKARIZ, A.: "Muestra de arte gallego. La BBK abre en Bilbao la exposición Cuatro Artistas de Galicia con Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño y Manolo Paz", en Egin, 8 de abril de 1997.

OLIVARES, R.; RUBIO, P.: "Jovencísimos", en Lápiz, nº 2, xaneiro, 1983.

OLVEIRA, M.: "Menchu Lamas", en Arte y Parte, nº 13, febreiro- marzo, 1998.

OTERO, G.: "Luna contra el muro", en El Globo, nº 17, xaneiro- febreiro, 1988.

PABLOS, F.: A Pintura en Galicia. Do XVII ás últimas tendencias, Nigratrea, Vigo, 2003.

PANEQUE, G.: "Los matrimonios pictóricos, Vicki Civera-Juan Uslé, y Menchu Lamas-Antón Patiño", en Figura, nº 2, verán, 1984.

PANIAGUA, S.: "El color de una década esencial", en Heraldo de Aragón, 4 de outubro de 1994.

PARCESIRAS, P.: "Menchu Lamas i Antón Patiño, dos exemplos da la nova pintura gallega", en Avui de Dimenge, 17 de novembro de 1985.

PATIÑO, A.: Biografismos. Itinerario creativo. Enerxía simbólica e signos-raíz en Menchu Lamas, Deputación Provincial de Pontevedra, 1997.

PEIRÓ, J.B.: "Geografías imaginarias del mundo interior. Menchu Lamas", en Diario Levante, 9 de xaneiro de 1998.

PENA, C.: "La pintura inquietante de Menchu Lamas", en El Independiente, 23 de xaneiro de 1988.

PENELAS, S.: "O volume plano dos círculos concéntricos", en Tempos Novos, nº 2, xuño, 1997.

PENELAS, S.: "Menchu Lamas: la circulación de las sombras", en Cimal, nº 49, Valencia, 1997.

PEREIRO, X.M.; ROMERO, S.: "Más allá del telón de grelos", en La Voz de Galicia, 7 de febreiro de 1993.

PÉREZ-GIL, L.: "Menchu Lamas y Antón Reixa. Retrato a dos", en El País Semanal, 18 de decembro de 1988.

PEXEGUEIRO, A.: "Menchu Lamas: soñar a diferencia", en El Correo Gallego, 30 de novembro de 1997.

PINO, C.: "La exposición "Imaxes dos 80" reúne en Santiago a artistas de Europa y América", en La Voz de Galicia, 11 de xullo de 1984.

Pintores e Escultores Galegos na EXPO'92 (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

POHLEN, A.: "Welche Bilder in der Freiheit?", en Saarbrücker Zeitung, Saarbrück, 3 de agosto de 1984.

PUENTE, A.: "Una feria más pictórica y menos pintoresca. Arco'88", en Faro de Vigo, 14 de febreiro de 1988.

PUENTE, A.: "La depurada inversión de Menchu Lamas", en Faro de Vigo, 10 de febreiro de 1988.

PUENTE, A.: "Gallegos en ARCO'89", en Faro de Vigo, 12 de febreiro de 1989.

PUENTE, A.: "Los gallegos se depuran en ARCO'89", en Faro de Vigo, 12 de febreiro de 1989.

PUIG, M.: "Triunfadoras jóvenes", en Revista Cómplice, nº 55, febreiro, 1988.

QUIÑONERO, J.P.: "Los artistas españoles lanzan sus redes al mundo de las galerías de arte parisinas", en ABC, 30 de outubro de 1988.

RÁBANOS FACI, C.: "La vanguardia lúdica: Menchu Lamas", en Andalán, nº 420, febreiro, 1985.

REBOIRAS, R.: "Menchu Lamas: quiero el silencio en el ruido", en El Independiente, 18 de xaneiro de 1990.

REIXA, A.: "Radiografía de néboas", en Laboratorio de Sombras (catálogo), editorial May Moré, Madrid, 1997.

REIXA, A.: "Menchu Lamas", en Viguíssimos,  La Voz de Galicia-Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1998.

RIOJA, A.: "Menchu Lamas expone en la galería Miguel Marcos", en El Día, 12 de xaneiro

 de 1988.

RIVAS, F.: "Menchu Lamas, la luna en sus manos", en Suplemento Cultural Diario Pueblo, marzo, 1982.

RIVAS, M.: "Menchu Lamas e Antón Patiño", en Galegos na escaleira, La Voz de Galicia, 1992.

ROCAMORA, C.: "Menchu Lamas, a través del muro", en El Punto, nº 139, xaneiro, 1990.

RODRÍGUEZ, G.: "Los animales atlánticos de Menchu Lamas", en Alerta, xullo, 1993.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, M: "Menchu Lamas expón na Galería Sargadelos de Barcelona", en Faro de Vigo, marzo, 1984.

ROMERO, S.: "Antón Patiño y Menchu Lamas, América llama dos veces", en Vogue España, xaneiro, 1990.

ROMÓN, M.M.: "Unha sombra é unha sombra. Bosquexo dunha pintora para min mesmo", en Compostelán, nº 65, abril, 1998.

RUBIO NAVARRO, J.: "Cinco nombres de mujer", en Mechu Lamas (catálogo), Galería Buades, Madrid, 1982.

RUBIO NAVARRO, J.: "Menchu Lamas", en Teleradio, xaneiro, 1984.

RUBIO NAVARRO, J.: "Movimientos pictóricos", en Internacional, xullo- agosto, 1985.

RUBIO NAVARRO, J.: "Periferias", en ABC, 17 de abril de 1986.

RUBIO NAVARRO, J.: "Menchu Lamas: el hacedor de cuadros", en El Punto de las Artes, setembro, 2001.

RUBIO, P.: "Pintan oros en Europa para el joven español", en Tiempo, 7 de xaneiro de 1985.

RUMP, C.: "Eigner Zungenschlag in der Kunstsprache", en Bonner Rundschau, 21 de xullo de 1984.

SÁNCHEZ PEREIRO, X.M.: "Crear Atlántica 81, 82, 83..., é a consigna", en Mancomún, setembro, 1980.

SANTOS AMESTOY, D.: "La luna, el abanico y el pez", en 26 pintores/13 críticos (catálogo), Fundación Caixa de Pensións, 1982.

SARMIENTO, R.: "Síntesis, construcción y signo", en La Voz de Galicia, 24, de outubro de 1993.

SARMIENTO, R.: "Da arte inexistente ás imaxes de muller", en A arte inexistente. As artistas galegas do século XX (catálogo), Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1995.

SATUE, F.J.: "Menchu Lamas, los símbolos de la pintura", en Diario 16, 24 de marzo de 1986.

SEOANE, X.: "Presenza e diálogo das últimas tendencias plásticas en Galicia (1) 2", en La Voz de Galicia, Suplemento de Cultura, 4 de setembro de 1980.

SEOANE, X.: "O hábitat que se renova. Atlántica: unha lectura do noso momento cultural nas artes plásticas", en Mancomún, 1981.

SEOANE, X.: "Atlántica 83. Instinto de camiño en Xelmírez", en La Voz de Galicia, Cultura, 10 de febreiro de 1983.

SEOANE, X.: "Identidade e convulsión. Palavra e imaxe de nova arte galega", en Menchu Lamas. As vozes do silencio, Edicións do Castro, Luces de Galicia/Arte, 1990.

SEOANE, X.: "Una reflexión sobre Atléntica", en El Correo Gallego, Revisa das letras, Suplemento monográfico "Atlántica dez anos despois", 1 de marzo de 1991.

SEOANE, X.: Reto ou rendición, Edicións do Castro, Sada, 1994.

SCHAUSELL, A.: "Stürmischerz Aufbruch nach Francos Tod", Neue Spanische Kunst auf tounee, en Art das Kunst-magazin, nº 3, 1984.

SCHIMIDT, K.: "Einleit von Forbe und Form; Junge spanische Kunst in Dortmund", en Essener Tageblatt, 23 de maio de 1984.

SOBISCH, P.: "Pasión por la pintura", en Guía del Ocio, 28 de setembro de 2001.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "Las últimas tendencias de las artes plásticas en Galicia, Atlántica 80", en Goya, nº 160, xaneiro-febreiro, 1981.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: Escultura contemporánea en el espacio urbano, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1999.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "La Edad Contemporánea", en Historia del Arte Gallego, Editorial Alhambra, Madrid, 1982.

SOTELINO, B.R.: "Arte en el cuaderno. La pintora viguesa Menchu Lamas presentó su segundo libro de dibujos Laboratorio de sombras", en La Voz de Galicia, 27 de febreiro de 1997.

SPIEGEL, O.: "Menchu Lamas, en busca de la síntesis", en La Vanguardia, 10 de xuño de 1987.

SWEENY, K.: Five Spanish Artists (catálogo), Artists Space, Nova York, 1985.

STAPEN, N.: "New show isn't a pretty sight", en The Boston Herald, 5 de abril de 1985.

TÍO BELLIDO, R.: "26 Peintre/13 Critiques", en Axe Sud, nº6, outono, 1982.

TUDELILLA, C.: Colección Banco Zaragozano (catálogo), Banco Zaragozano, Zaragoza, 1999.

VELLIDO, E.: "El arte es la síntesis de lo real", entrevista a Menchu Lamas en Alerta, Santander, 19 de xullo de 1992.

VENCE, A.: "Las señas de la identidad expresionista gallega", La muestra Atlántica'83 en Santiago, en El País, "Artes", 5 de febreiro de 1983.

VERA, J.: "Pintoras españolas en las vanguardias", en Magazine periódico El Mundo, 14 de decembro de 1991.

VIDAL, C.: "Vinte anos despois séguese a falar de Atlántica porque alí había arte", en A Nosa Terra, 6 de abril de 2000.

WESTFALICHE, R.: "Iberische Künstler zwischen Tradition und Zeitströmung", en Wesfaliche Rundschau, 18 de maio de 1984.

Ver menos