Nature morte à la pipe

Obra Nature morte aux pipe. Jean Metzinger

Obra Nature morte aux pipe. Jean Metzinger

  Dimensións: 27 x 35 cm

  Técnica: Óleo sobre lenzo

Comentario:

Nature morte à la pipe realizouse en 1919, tras a fin da primeira Guerra Mundial. Metzinger, como outros compañeiros de viaxe, non foi inmune á difusión dos movementos figurativos que, en palabras de Jean Cocteau, chamaban a un retorno á orde. No entanto, Metzinger levaba o cubismo nas súas veas, así que o integrou ás novas correntes.

Nesta obra obsérvanse as diferenzas coas obras do seu período anterior, que se enmarcaban dentro do que Maurice Raynal chama “cubismo cristal”: típico dos artistas que traballaban con Léonce Rosenberg, era froito dunha evolución do cubismo sintético cara a unha maior pureza, a base dun ríxido e elegante sentido da xeometría e vivas cores. En Nature morte à la pipe volve ás cores apagadas do cubismo analítico, que por outro lado son moito máis fieis ao mundo real.

As peras, a copa, a pipa e o xornal están tratados en modo cubista, pero as súas formas non se dividen artificiosamente en función dunha xeometría que rexe o cadro, como sucedía no “cubismo cristal”. Aquí incluso hai sombras nas peras e na copa, que contrastan co planismo exacerbado da súa época anterior. Non obstante esta evolución, segue manténdose plenamente dentro da ortodoxia do cubismo, máis incluso que outros correlixionarios como Braque, Picasso, Lhote, Rivera ou Blanchard, que a raíz deste momento van perdendo todo contacto coa corrente.

Por isto pódese dicir que Metzinger, aínda que non sexa o inventor do cubismo, é quizais o artista que pola súa traxectoria se lle pode chamar o pintor cubista por excelencia, pois como di Guillaume Apollinaire “as obras de Jean Metzinger teñen pureza. As súas meditacións adoptan belas formas, e a súa ornamentación tende a achegarse ao sublime” .