Varios pájaros

Varios pájaros

  Registro: 1003

  Dimensións: 20 x 24.5 cm

  Técnica: tinta chinesa e lapis de grafito sobre papel

  Categoría: academicismo

Comentario:

Estudo sobre diferentes paxaros, as súas posturas, as súas plumaxes etc.

Aparecen catro paxaros dispostos en caprichosas posicións sobre ramas de árbore, no chan ou voando, de fronte, costas e perfil.

Debuxo bastante detallado, utilizando distintos tons de negro para as diferentes plumaxes.