Nóvoa , Leopoldo

  (Pontevedra  1919 - París  2012)
  Web artista: http://leopoldonovoa.com/

Pasou a súa nenez entre Arxentina e Pontevedra, onde estudou bacharalato. Ao estalar a guerra civil emigrou coa súa familia a Uruguay, onde comezou os estudos de arquitectura e dereito. En Montevideo fundou a revista APEX na que colaboraron entre outros, Torres García, Onetti e Juana de Ibarburu. En Bos Aires comezou a pintar, realizando a súa primera exposición individual en 1953. A esta seguíronlle outras mostras en Montevideo, onde comezou o seu mural do Estadio del Cerro (1962- 1965).

En 1965 instalouse en París, conectando co ambiente intelectual lationoamericano desta capital. Expuxo en 1966 na colectiva "Artistas latinoamericanos de París" no Museo de Arte Contemporánea. Neses anos realizou unha viaxe a España e Galicia, lugar ao que regresou xa dun modo regular a partir de 1975. En 1988 realizou unha gran escultura para o Parque Olímpico de Seúl, á que lle seguiu a súa magnifica actuación no Parque de Sta. Margarita de A Coruña co seu Mural de la Cantera.

A súa traxectoria pictórica iniciouse cunha figuración construtivista que decontado deixou paso a unha abstracción caracterizada por unha relación estreita e sintética entre a materia, a recreación do espazo e a luz. A súa pintura amosa unha vocación tridimensional reafirmada coas estruturas ou relevos que inclúe por debaixo dos tecidos, indagando no espazo e a luz. Nóvoa suprimiu os xogos de cores, empregando o ascetismo do branco o incluíndo materias como a cinza ou pequenos anacos de corda referentes para levar a cabo unha recreación do sintético.

CATÁLOGOS INDIVIDUAIS:

Catálogo del Centro de Artes y Letras, Texto de Jorge de Oteiza, Montevideo, 1960.

Catálogo de la David Hendriks Gallery, Texto de Michel Tapié, Dublín, 1970.

Catálogo del Ulster Museum, Textos de Michel Tapié y James J. Sweeney, Belfast, 1973.

Catálogo de la Gallería Michelucci, Textos de Enrico Crispolti, Florencia, 1973.

Catálogo de la Galerie Edouard Loeb, Texto de James J. Sweeney, París, 1974.

Catálogo de la Galería Aele, Texto de Julio Cortázar, Madrid, 1974.

Catálogo Editorial Galaxia, Texto de Miguel Logroño, Vigo, 1977.

Catálogo de Les Ateleirs du Grand Hornu, Hornu, Galerie Nouvelles Images, A Haia, Texto de Jean-Clarence Lambert, 1977.

Catálogo de Juana Mordó, Texto de Miguel Logroño, Madrid, 1978.

Catálogo del Musée des Beaux Arts, Texto de Paul Seylaz, La Chaux-de-Fonds, 1980.

Catálogo de la Galería Carlhian, Texto de Jean-Clarence Lambert, París, 1987.

Catálogo de la Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Texto de Xavier Seoane, A Coruña, 1989.

Catálogo de la Galería Carlhian, Texto de Jean-Clarence Lambert, París, 1993.

Catálogo de Caja de Madrid, Textos de Alberto González-Alegre y Ciro Sánchez, Potevedra, 1995.

Catálogo de la XXIV Bienal de Arte, Textos de Gérard Xuriguera e Ramiro Fonte, Pontevedra, 1996.

Catálogo de la Galerie Arlette Gimaray, Texto de Henry-François Debailleux, París, 1996.

Catálogo de la Maison de l'Amérique Latine, Textos de François Vitrani e José Hierro, París, 1999.

Leopoldo Nóvoa, Procesos y análisis de su obra artística (tesis Doctoral), Facultade de Belas Artes - Universidade de Vigo, Vigo, 1997.

Leopoldo Nóvoa. Colección de Arte Caixa Galicia: monografías (catálogo), Caixa Galicia, A Coruña, 1999.

Leopoldo Nóvoa de cenizas y luz, Deputación Provincial de Pontevedra, Servizo de Publicacións, Pontevedra, 2003.

Nóvoa (catálogo), Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997.

LIBROS E CATÁLOGOS COLECTIVOS:

Artistas Galegos: pintores (abstraccións-figuracións). Leopoldo Nóvoa, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2002.

CASTRO, X. A.: Vª Bienal Internacional de Arte, Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1982.

CASTRO, X. A.: Antropología e memoria. Visão actual da arte galega, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1987.

CECCHINI, G.; CORTÁZAR, J.: Artisti latinoamericani in Europa 1945-1982, Museo d'Arte Moderna Ca'Pésaro, Venecia, 1982. 

CORTÁZAR, J.: Territorios, Siglo XXI Editores, México, 1978.

CHEVALIER, D.: Artistes Latino-Americains de Paris, Musée d'Art Moderne de Paris, París, 1965.

DIEGO, E.: Bienal de la Habana, Centro Wilfredo Lam, La Habana, 1984.

DIELH, G.: 100 artistes de l'Amérique Latine, Centre culturel de Compiègne, Compiègne, 1983.

FAVETON, P.: Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et Graveurs, Éditions Grund, París, 1976.

FIAC 78, Art contemporain, Galería Mestre Mateo, París, 1978.

FRÉROT, Ch.: Visa pour un noveau monde. 62 artistes d'Amérique latine. Expressions Actuelles, Nanterre, 1992.

GALEANO, E. et al.: L'Amérique latine à París, Grand Palais, París, 1982. 

GALY-CARLES, H.: Grands et jeunes d'aujourd'hui, Grand Palais, París, 1976.

GARCÍA IGLESIAS, X. M. et al.: Alén Mar (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

GARCÍA IGLESIAS, X. M.: En torno a Luis Seoane, Galería Pilar Parra, Madrid, 1994.

Grupo Quince: Contemporary Spanish Prints, Madrid, 1970.

HART DÁVALOS, A.: Bienal de La Habana, La Habana, 1986.

Historia del Arte Gallego, Editorial Alhambra, Madrid, 1982.

Internationaler Markt für aktuelle Kunst (catálogo), Galerie Monika Beck, Dusseldorf, 1973.

LAMBERT, J. Cl.: Le règne imaginal, tomo II (L'imagination matérielle), Editions Cercle d'Art, París, 1991.

LAMBERT, J. Cl.: Leopoldo Nóvoa por Jean Clarence Lambert, Editions Cercle d'Art: París, 1999.

Lineart. Foire d'art internationale, Gante, 1990.

MANZANARES SOBRINO, M. L. et al.: O proceso abstracto, artistas galegos 1950-1979, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1994.

Medio século de Arte galega (catálogo), Consellería de Cultura e Xuventude, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1991.

Norwegian International Print Biennale, Fredrikstad, 1982.

OLVEIRA, M.: Camiñantes (catálogo), Consellería de Cultura, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1999.

Olympiade des Arts. Seul Olympic Organizing Commitee, Seúl, 1988.

PABLOS, F.: A Pintura en Galicia. Do XVII ás últimas tendencias, Nigratea, Vigo, 2003.

PEREIRO ALONSO, R.: Cousas. Na busca da intimidade dos obxectos (catálogo), Casa da Parra, Santiago de Compostela, 1996. 

O Proceso Abstracto. Artistas Galegos 1950-1979 (catálogo), Consorcio da Cidade de Santiago, Santiago de Compostela, 1994. 

Presencia española en París. Obra Gráfica (catálogo), Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 1989.

RAGON, M.; SEUPHOR, M.: L'Art abstrait (tomo IV), Maegh Editeurs, París, 1974.

Réalités nouvelles, Grand Palais, París, 1986.

ROSENBLUM, R.; PEÑA, C.: En torno al paisaje, de Goya a Barceló, Fundación Argentaria, Madrid, 1997.

SARMIENTO, R.: Colección de Arte Caixa Galicia. Novas Adquisicions 96-98 (catálogo), Caixa Galicia, A Coruña, 1998.

SEOANE, X.: Mundos (catálogo), Casa da Parra, Santiago de Compostela, 1989.

SEOANE, X.: Reto ou rendición. Unha aproximación os presupostos teóricos e criativos da arte galega, Edicións do Castro, A Coruña, 1994.

SEYLAZ, P.: Propos sur l'art, Éditions de la Revue Neuchâteloise, Neuchâtel, 1985.

TAPIÉ, M.: Espaces abstraits, Edizioni della Galleria d'Arte Cortina, Milán, 1969.

TAPIÉ, M.: Espaces généralisés, Centro Internazionale de Ricerche Artistiche, Turín, 1969.

TOBA, M. et al.: Trazos e camiños (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1986.

Vangardas e Silencios (catálogo), Casa da Cultura, Santiago de Compostela, 1989.

Visión Celta (catálogo), Centro Cultural Conde Duque, Madrid, 1986.

WALKER, D.: ROSC 80, Dublín, 1980.

Xe Triennale Internationale de la Gravure Originale, Grenchen, 1985.

XURIGUERA, G. et al.: Le mouvement dans l'art, 2e Foum d'Arts plastiques en Ile-de-France, Saint-Cloud, 1988.


LIBROS ILUSTRADOS POLO ARTISTA:

CHEDID, A.: Territoires du silence, Editions La Chouette Diurne, Le Perreux-sur-Marne, 1994.

GROULT, Fl.: La viande est quitte, Le Vagabond nº2, Saint-Cyr-sur-Loire, 1979.

LACOTTE, D.: La poudre d'une roue, Les Editions de Prouvaires, París, 1980.

MAELDERLICK, M.: Materia Spiritualis, Editions La Wouivre, Bruxelas, 1990.

MICHON, N.: Le temps océan, Les Editions de Prouvaires, 1983.

SEOANE PRIETO, R.: Miguel de Cervantes Saavedra. O enxenoso Fidalgo don Quixote da Mancha, tomo II, capítulos LXXI-LXXIV, Xuntanza Editorial, A Coruña, 1991.

TOPALL, C.: Dela cendre, Les Editions de la Grand Rue, Longjumeau, 1990.

TOPALL, C.: Temps de soufre, Les Editions de la Grand Rue, Longjumeau, 1994.


SELECCIÓN DE ARTIGOS DE PRENSA:

ALLUÉ, M.: "Le trou normand", en El Correo Gallego, 7 de febreiro de 1988.

AREÁN, C.: "Poldo Nòvoa, el gran silencio despertado", en Gaceta del Arte, núm.30, 30 de outubro de 1974.

AREÁN, C.: "Sobre arte de vanguardia en Uruguay: Leopoldo Nòvoa prepara su exposición en Florencia", en Brújula, maio, 1976.

AZCOAGA, E.: "Nòvoa", en Clarín, 15 de setembro de 1954.

BARNATÁN, M. R.: "Fragmentos del muro", en El Mundo, 13 de marzo de 1992.

BARRIÈRE, G.: "Leopoldo Nòvoa", en Gazette du Palais, 17 de abril de 1991.

BERTHET, M.: "En busca de una memoria austera", en Búsqueda, 24 de xullo de 1997.

BOUYERE, Cl.: "Les espaces de Leopolda Nòvoa", en L'Oeil, núm. 434, setembro, 1991.

BRISSET, P.: "Trois galeries: Leopoldo Nòvoa", en Demeures et Châteaux Hors Sèrie, núm. 50, verán, 1989.

CARRO AMORÍN, M.: "Lo impecable de la sensibilidad en el plano", en La Mañana, 4 de agosto de 1997.

COOPER LLOSA, F.: "Forma y ausencia", en Oiga, 9 de novembro de 1981.

CHAO REGO, R.: "Leopoldo Nòvoa, el triunfo desde lo profunda del taller", en La Voz de Galicia, 2 de marzo de 1999.

CHÁVARRI, R.: "Cuatro pintores: Rueda, Celis, Nòvoa y Gordillo", en Bellas Artes 71, núm. 9, maio, 1971.

DI MAGIO, N.: "Revolución en la técnica mural", en Acción, 3 de setembro de 1961.

DI MAGIO, N.: "Del expresionismo al arte informal", en Acción, 4 de outubro de 1961.

ERNOULD-GANDOUET, M.: "Leopoldo Nòvoa", en L'Oeil, nùm. 388, novembro, 1987.

ERNOULD-GANDOUET, M.: "La Corogne: le mur de Leopoldo Nòvoa", en L'Oeil, núm. 420/421, xullo, 1990. 

FAVETON, P.: "Multiplication des monochromes", en Connaissance des Arts, núm. 234, agosto, 1971.

FEMBIELLA, L.: "Nòvoa", en ABC, 21 de abril de 1988.

FRÉROT, C.: "L'immensité intime de Leopoldo Nòvoa", en Beaux-Arts Magazine, marzo, 1999.

GARCÍA ESTEBAN, F.: "Dibujos de Laxeiro, Seoane y Nòvoa en la Windsor Gallery", en Marcha, 14 de decembro de 1956.

GARCÍA ESTEBAN, F.: "Nueva orientación de Nòvoa", en Marcha, 7 de outubro de 1960.

GARCÍA IGLESIA, X. M.: "La Bienal de Leopoldo Nòvoa", en ABC, 8 de agosto de 1996.

GARRIDO VIDAL, J. M.: "El mundo plástico de Leopoldo Nòvoa", en El Bien Público, 3 de xuño de 1959.

GARRIDO VIDAL, J. M.: "Leopoldo Nòvoa hace su primera exposición en Uruguay", en Acción, 1 de novembro de 1959.

GONTIER, D.: "Nòvoa, les strates de la conscience", en Regard Expo, núm. 7, abril, 1991.

GONZÁLEZ GARCÉS, M.: "Leopoldo Nòvoa en Mestre Mateo", en La Voz de Galicia, 8 de xuño de 1975.

GREEN, E.: "Exciting use of space", en The Argus Cape Town, 29 de decembro de 1972.

HABER, A.: "Lección de un maestro", en El País, 9 de agosto de 1997.

HIERRO, J.: "Poldo Nòvoa", en Nuevo Diario, 29 de setembro de 1974.

HILL, J. F. M.: "Leopoldo Nòvoa", en The Irish Times, 27 de outubro de 1970.

LAGUARDIA, A.: "Un estudio de pintor en el Mercado Central", en El Día, 15 de maio de 1958.

LAMA, L. E.: "Relaciones de lo invisible", en Caretas, 9 de novembro de 1981.

LAMBERT, J. CL.: "Les exercices matériels de Nòvoa", en Cimaise, núm. 214, setembro, 1991.

LYONNET, J.: "El gallego que pinta con tierra y cenizas", en El Observador, 5 de agosto de 1997.

LOGROÑO, M.: "Las señales de Nòvoa", en Diario de Madrid, 20 de marzo de 1971.

LOGROÑO, M.: "Color, signo, lenguaje en la obra de Leopoldo Nòvoa", en Blanco y Negro, 5 de outubro de 1974.

LOGROÑO, M.: "El espacio y unas cuantas sospechas", en Diario 16, 11 de febreiro de 1983.

LORENZANA, S.: "Tres artistas gallegos exponen en Buenos Aires", en La Noche, 13 de novembro de 1954.

MARTÍN BLÁZQUEZ, M.: "Mural de la Cantera: arte al aire libre", en Tecniarte, núm. 34, maio, 1992.

MORENO GALVÁN, J. M.: "Poldo Nòvoa", en Triunfo, 5 de outubro de 1974.

MÚJICA LAÍNEZ, M.: "Un pintor gallego", en La Nación, 24 de maio de 1953.

PEREIRO ALONSO, R.: "Nòvoa", en Galicia Moda, núm. 6, outubro, 1987.

PIGEON, J.: "Pour saluer Leopoldo Nòvoa", en La Libre Belgique, 25 de abril de 1980.

PYLE, H.: "An exciting Dublin exhibition", en Sunday Indepent, 10 de agosto de 1970.

ROUBAUD, E.: "Pintor gallego en Bellas Artes", en El País, 30 de xullo de 1997.

ROZAS, M.: "El alma de la piedra", en El Correo Gallego, 12 de decembro de 1998.

RUBIO NOMBLOT, J.: "Nòvoa, cronista de lo íntimo", en El Punto de las Artes, 4 de febreiro de 1994.

SEOANE, X.: "Leopoldo Nòvoa, un periplo odiseico", en La Voz de Galicia, 9 de agosto de 1985.

TAPIÉ, M.: "Genèse des espaces de Nòvoa", en XXe Siècle Panorama 71, Núm. 37, decembro, 1971.

TRIGO, D.: "Mural del Cerro. Originalidade e expressão de arte", en O Cruzeiro Internacional, 1 de xuño de 1964.

VAN MULDER, L.: "Leopoldo Nòvoa, barok, sensueel en monochrom", en Die Nieuwe Gazett, 8 de maio de 1972.

VIDAL, F.: "Unha paixón estructurada", en Luzes de Galiza, núm. 22/23, 1993.

XURIGUERA, G.: "Leopoldo Nòvoa", en Demeures et châteaux, núm. 90, maio, 1996.

ZAFFARONI, R.: "Para un muro de Nòvoa", en Revista de la Facultad de Arquitectura, núm. 5, outubro, 1964.

Ver menos