Milagre

Milagre

«- ¿Como facerá Don Fulano pra ganar dez mil reás e aforrar cen mil?»

Publicado en Galicia el 5 de agosto de 1923.