A caridade

A caridade por Castelao

«- Non veñas á pedir máis á miña porta

 – E pois logo a ver cando vai vostede á pedir á miña»