«-Asegún contan, os diputados ganan catro mil reás cada mes»

«―Asegún contan, os diputados ganan catro mil reás cada mes.
―¡Como non fixeran outro mal!»