Leria no adro

Leria no adro

«-Pero… ¿non vai mandar ninguén no Auntamento, ou qué?»