Lerias de cociña

Lerias de cociña, por Castelao

«-E o rey saberá que os ministros xuran en falso?»