Non estudies

Cousas da vida

«-Non estudies. Faite político e podes chegar a Ministro de Instrucción pública…»