O progreso

O progreso

«A cibdade enseñou a bailal-a muiñeira ô agarradiño. E non enseñou mais. »