«-Os gatos acaban con nos»

Cousas da vida

“O rato pequeno —Os gatos acaban con nos.

A rata grande —Mentres andan detrás de vos non andan detras de min.”