«-Pois eu dígoche que o cacique fai cousas que non-as faceria Dios»

«―Pois eu dígoche que o cacique fai cousas que non-as faceria Dios
―Dios, non.»