Primeiro daslle boa vida e dispois mátal-o e cómel-o

Cousas da vida

« – Primeiro daslle boa vida e dispois mátal-o e cómel-o.

 – ¿Ti qué qués? Cousas da vida…»