«SAPO 1º-O home manda en todo»

Cousas da vida

“SAPO 1º —O home manda en todo

SAPO 2º —Pero o home é esclavo do home”