Patiño , Antón

  (Monforte de Lemos, Lugo  1957 - )
  Movimiento/Escuela: Atlántica, neoexpresionismo
  Web artista: http://antonpatino.com/

Artista visual e escritor. Entre 1974 e 1979 estudou na Escuela de Bellas Artes de Madrid grazas a unha bolsa da Deputación de Pontevedra. Tras dar os seus primeiros pasos co colectivo Rompente de Vigo, deuse a coñecer dentro do panorama artístico galego como integrante do grupo Atlántica, onde experimentaría con tendencias neo-dadá e multimedia. Entre 1980 e 1984 realizou varias series monotemáticas cunha duración de un ou dous anos onde desenvolvía unha idea única a partir dun esquema sinxelo que, era sometido a violentas variacións cromáticas de tons ácidos que obrigaban a unha lectura secuencial das obras. A mediados dos oitenta comeza a interesarse polo Informalismo iniciando unha busca de novas texturas, especialmente a coadura da cor sobre fondos monocromáticos, afondando na noción de límite e espazo pictórico.

Nestes anos, a súa pintura está chea de referentes tomados da cultura galega, figuración inspirada en motivos primitivos e africanos. Aparecen así elementos recorrentes coma as dornas, escudos, máscaras, palmeiras e creacións persoais como as Mexonas. As gamas de cor empregadas nesta época baséanse en tons vermellos, amarelos, verdes e azuis. O resultado son obras que polo seu marcado expresionismo e a fluidez dos seus trazos recordan á estética do graffiti.

Tras esta etapa ligada ao Informalismo, evolucionou cara a unha pintura máis próxima á dos artistas do Action Painting norteamericano. Dende este momento a figuración desaparece para deixar paso á materia, suavizando as cores e sustituíndo os debuxos por pequenas pegadas que copan superficies de grandes extensións.

Fixo exposicions individuais en galerías e museos de Amsterdam, Estocolmo, New York, París, Burdeos, Zürich, Stuttgart.  Ten obras en diferentes museos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, CGAC, MEIAC, MACBA, Artium. O seu traballo foi definidoi definido polo crítico norteamericano Donald Kuspit como “expresionista conceptual”.

Publicou os  seguientes libros: Xeometría líquida (1992), Mapa ingrávido (1992) e Caosmos (2007). O libro de poesía titulado Océano e silencio. Autor  xunto con Xavier Seoane do manifesto Hai suficiente infinito (1999), e publicou tamén libros sobre Reimundo Patiño (2000), Uxío Novoneyra (2010), Urbano Lugrís (1997)  e Lois Pereiro (2011). Recentemente publicou Escritos dun sonámbulo.

ACUÑA, X.: "Menchu Lamas/Antón Patiño, el arte de pintar en pareja ", en Suplemento Vida. Atlántico Diario, 16 de xaneiro de 1994.

AENA Colección de Arte Contemporáneo (catálogo), Fundación Aena, Valencia, 1998.

Los años pintados (catálogo), Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza, Barcelona, 1994.

ALEA, S.: "Los nuevos romanos y los gallegos de siempre ", en Revista Época, nº 234, Arte, setembro, 1989.

ALFONSO, V.: "Antón Patiño, premio de pintura Festivales de Navarra ", en Deia, 3 de agosto de 1988.

ALMAGIA, K.: "La ironía es la única arma que tiene Galicia. Antón Patiño, artista plástico ", en Diario Egin, 13 de decembro de 1995.

AMARO, C.: "A arqueoloxía visual da pintura de Antón Patiño", en Diario16 Galicia, Suplemento Galicia Literaria, nº 38, 2ª época, 9 de febreiro de 1991.

Animais, minerais, vexetais (catálogo), Caixa Vigo, Vigo, 1978.

Antípodas-1988. Arte español actual (catálogo), Brisbane, 1988.

Antón Patiño. Mapa ingrávido (catálogo), Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997.

Antón Patiño. El pesa-nervios. Pinturas 1996-1997 (catálogo), Banco Zaragozano, Zaragoza, 1997.

Antón Patiño, campo magnético (catálogo), Galería Antonio Machón, Madrid, 2003.

Antón Patiño (catálogo), Galería Miguel Marcos, Madrid, 1998.

Antón Patiño.Huellas (catálogo), Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1992.

Antón Patiño. La imagen líquida (catálogo), Ayuntamiento de Alcorcón, Madrid, 2001.

ARMADA, A.: "O arco voltaico de mirada", en Faro de Vigo, 24 de febreiro de 1984.

ARMADA, P.J.: "Antón Patiño en La Coruña", en La Voz de Galicia, 24 de decembro de 1976.

ARMENGOL, J.: "Sástago rompe su frialdad granítica con obras de los 80. Una década de pintura española ", en El Periódico, 21 de marzo de 1991.

ARNAIZ, A.: "Figuras del interior de Galicia, Antón Patiño", en El Correo Gallego, 17 de marzo de 1991.

L'art espanyol en la collecció de la Fundació Caixa de Pensións, Fundación Caixa de Pensións, Barcelona, 1987.

Artistas Galegos: pintores (neoexpresionismos-abstraccións). Antón Patiño, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2002.

Atlántica, 1980-1986 (catálogo), Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo, 2002.

AZPEITIA, A.: "Antón Patiño", en Heraldo de Aragón, 15 de maio de 1984.

AZPEITIA, A.: "Antón Patiño", en Heraldo de Aragón, 5 de maio de 1988.

BALBONA, G.: "La obra de Antón Patiño, desde hoy, se exhibe en la Sala Robayera ", en El Diario Montañés, Cultura, 3 de agosto de 1991.

BANZO, A.: "Por la pintura ", en Heraldo de Aragón, 31 de xaneiro de 1991.

BARRO, X.: "Esquizoide", en Semanario A Nosa Terra, nº 52, marzo, 1979.

BLANC, M.C.: La joven pintura española propuesta por la joven crítica del país , en Quaderns d'Art. Fundación Caixa de Pensións, Barcelona, 1982.

BLANCO-AMOR, E.: "Dos  Patiño", en Antón Patiño (catálogo), Galería Ceibe, A Coruña, 1974.

BLANCO, L.: "El artista burócrata es un amoral que carece de proyecto ", en La Voz de Galicia, Sociedad y Cultura, 14 de maio de 1996.

BONET, J.M.: "Antón Patiño, una nueva generación gallega ", en El País de las Artes, 18 de outubro de 1980.

BONET, J.M.: "Monroy y Patiño, intérpretes de la luz ", en Revista Tiempo, Madrid, 13 de decembro de 1982.

BONET, J.M.: Antón Patiño (catálogo), Galería Buades, Madrid, 1982.

BONET, J.M.: "Ou est la nouvelle peinture espagnole?", en Revista Cimaise, nº 167, París, decembro, 1983.

BONET, J.M.: "En qué momento se encuentra la joven pintura española ", en Revista Obradoiro, nº 9, 2ª etapa abril, 1984.

BONET, J.M.: "Notas sobre Arco ", en La Voz de Galicia, Cuaderno de Cultura, 15 de marzo de 1984.

BONET, J.M.: "Arte y moda ", en Faro de Vigo, 16 de febreiro de 1985.

BONET, J.M.: "Antón Patiño en el desierto ", en Revista Blanco y Negro, Sección El pintor en su entorno, 23 de decembro de 1990.

BONET, J.M.: Por la pintura (catálogo), Diputación de Huesca/Palacio de Sástago, Zaragoza, 1991.

BONET, J.M.: "Hitos de una colección pictórica ejemplar", en Colección pública. Selección de ingresos de Arte Contemporáneo (1985-1990) (catálogo), Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria, 1991.

BONET, J.M.: "De Castelao a Atlántica", en Notas sobre la pintura moderna gallega, Nueva Revista, nº 20, Madrid, decembro, 1991.

BONET, J.M.: "Antón Patiño, una voz al noroeste ", en CIMAL, Arte Internacional, nº 41, 1993.

BONET, J.M.: "Los años pintados ", en Blanco y Negro, ABC, xullo, 1995.

BORRÁS, M.L.: "Menchu Lamas y Antón Patiño: pintura del desenfado y el desacato en Galicia también ", en La Vanguardia, 26 novembro de 1985.

BOSETTI, P.: "Spanier Jünge Künstler setzen sich durch", en Revista Art, nº 12: Hamburgo, decembro, 1988.

BOSATTI, P.: "Artistas españoles rompiendo fronteras ", en Dunia, nº 10/89, 8-21 maio, 1989.

BOZAL, V.: Arte del siglo XX en España (2 volúmenes), Ediciones Espasa-Calpe, Summa Artis, 1995.

CADENA, J.M.: "Las mejores Drassanes ", en El Periódico, 4 de xullo de 1995.

CAEIRO, L.: "Buscar la comunicación con la mayor calidad artística ", en El Ideal Gallego, A Coruña, 9 de novembro de 1976.

CALVO SERRALLER, F.: Enciclopedia del arte español del siglo XX , Mondadori España, Madrid, 1991.

CALVO SERRALLER, F.: "Descubrir el Atlántico ", en El País de las Artes, Madrid, 25 de abril de 1981.

CALVO SERRALLER, F.: "Dos puntos cardinales de la joven pintura española, Ferrán García Sevilla y Antón Patiño ", en El País de las Artes, 11 de decembro de 1982.

CALVO SERRALLER, F.: 50 años de arte español , Fundación Santillana/Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.

CAMERON, D.: "Report from Spain ", en Art in America, New York, febreiro, 1985.

CAMERON, D.: "De vuelta a lo español. Diario de viaje de un crítico americano a través de un variopinto panorama del arte español contemporáneo ", en Flash Art, nº 2, edición española, primavera, 1989.

CAMPA, J.D.: "Viajes y signos ", en Atlántico Diario, Vigo, 10 de setembro de 1995.

CARRETERO, S.: "Al este de Antón Patiño ", en Diario Alerta, 2 de agosto de 1991.

CASADO, D.: "Antón Patiño, cuadros con acento grave ", en El Punto, 6-12 outubro, 1989.

CASAL, C.: "Gallego, somos nós. Cultura de vanguardia en Galicia viaja a Buenos Aires y Montevideo ", en La Voz de Galicia, 6 de agosto de 1989.

CASTAÑO, A.: "Antón Patiño", en ABC de las Artes, Madrid, 24 de novembro de 1988.

CASTRO, I.: Alén da fenda. Xenealoxía da á, Editorial Espiral Maior, A Coruña, 1994.

CASTRO, X.: "Antón Patiño, a guerra e a paz", en El Correo Gallego, 20 de xaneiro de 1992.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Asumi-la realidade galega", en Faro de Vigo, 30 de agosto de 1984.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Expresión atlántica. Arte galega dos oitenta, Editorial Follas Novas, Santiago de Compostela, 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Galicia y la convulsiva identidad atlántica ", en Revista Figura, nº 4, Sevilla, 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Galicia en Arco ", en Faro de Vigo, 16 de febreiro de 1985.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: Antropología e memória-visaõ actual da arte galega, Fundación Gulbenkian, Lisboa, 1987.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "¿Existe unha arte galega en Europa? Diacronía dunha difusión marxinal", en Revista Grial, Vigo, nº 101,  xaneiro, 1989.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Antón Patiño: la ruptura más agresiva del terriorio que el artista pretende acotar para establecer otras tensiones ", en Flash Art, nº 2, edición española, primavera, 1989.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Volver a Atlántica", suplemento monográfico Atlántica dez anos despois, en El Correo Gallego, Revista das Letras, 1 de marzo de 1991.

CASTRO FERNÁNDEZ, X.A.: "Arco: repaso á memoria", Diario16 de Galicia, Suplemento Artistas, nº 18, 15 de febreiro de 1992.

CASTRO FLÓREZ, F.: "Imágenes y libros ", en Diario16 Madrid, Cultura, 7 de novembro de 1994.

CASTRO FLÓREZ, F.: "Patiño: me preocupa la estética del ruido. En la exposición "Mapa ingrávido", Antón Patiño alude a una cartografía de itinerarios imposibles ", en Diario16, Culturas, 25 de maio de 1996.

CASTRO COUSO: "La pintura de Antón Patiño", en La Voz de Galicia, 26 de novembro de 1976.

CASTRO COUSO: "Antón Patiño, pintor joven de pintura joven ", en La Voz de Galicia, novembro, 1978.

CEGARRA, B.: Guía da arte de Galicia. Época Contemporánea. Pintura, Editorial Galaxia, 1992.

CHÁVARRI ANDULAR, E.L.: "Hasta donde la pintura alcance ", en Las Provincias, Valencia, 18 de outubro de 1989.

CHURRIEGO, Q.: "Antón Patiño expone su arte vertical y dinámico en el CGAC", en El Ideal Gallego, 15 de maio de 1996.

Colección de Arte Xunta de Galicia (1986-1993) (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1995.

COMESAÑA, P.: "El paraíso de Patiño", en Artes y Letras , Faro de Vigo, 2 de decembro de 1983.

COMESAÑA, P.: "Después de Arco", en Artes y Letras , Faro de Vigo, 30 de marzo de 1984.

COMESAÑA, P.: "Días contra fotocopias ", en Faro de Vigo, 9 de agosto de 1987.

COMESAÑA, P.: "Antón Patiño: el arte es un pensamiento salvaje que se mueve entre el azar y el orden ", en Revista Semanal Antena Galicia, abril, 1995.

CONTEL, P.: "Por la pintura. Colección de los 80", en El Heraldo de Aragón , 21 de marzo de 1991.

CORREDOIRA, P.: "Dos artistas gallegos en la exposición Panorama de la Joven Pintura Española ", en La Voz de Galicia (06/07/1982).

CORREDOIRA, P.: "Arco, os artistas e as galerías", en Revista Galicia-Moda, nº 14, Vigo, xullo, 1990.

Cuatro artistas de Galicia. Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño, Manolo Paz, (catálogo), Fundación BBK, Bilbao, 1997.

CUEVAS, E.: "La Sala Robayera de Miengo presenta las últimas obras del pintor gallego Antón Patiño ", en Diario Alerta, 17 de agosto de 1991.

CUNQUEIRO, A.: "Dibujos e Antón Patiño", en Antón Patiño (catálogo), Centro Lucense, Bos Aires, 1974.

DANVILA, J.R.: "Antón Patiño, una reflexión sobre los símbolos ", en Semanario El Punto, 2 de decembro de 1988.

DANVILA, J.R.: "Antón Patiño, sentir la naturaleza ", en El Punto, Madrid, 6-13 decembro, 1990.

DANVILA, J.R.: "Pinturas de memoria", en Guía del Ocio, nº 899, Madrid, 8-14 marzo, 1993.

DELGADO, E.: "La búsqueda del doble espacio en la pintura (pezas de desenvolvemento tridimensional ou imaxes en vídeo orixinan na mostra un mundo propio de signos). Antón Patiño vuelve a Galicia para exponer Mapa Ingrávido ", en Diario Ya, Cultura, 17 de maio de 1996.

DIENER, P.: "Die spaniche kunstszene lebt", en Revista Artis das kunstmagazin, nº 2, Berna, febreiro, 1998.

DIENER, P.: "Vier künstler aus galicien", en Revista Artis das atuelle kunstmagazin, xaneiro, 1990.

DÍEZ, G.: "Antón Patiño: estamos saturados de imágenes (o pintor galego fundador de Atlántica, reflexiona sobre o espazo e os seus límites)", en Diario La Verdad, Murcia, 24 de novembro de 1992.

DUISTER, F.: "Twe spanse schiders Diego Moya en Antón Patiño", en Revista Kunstbeeld, Amsterdam, novembro, 1988.

ESTEBAN, I.: "El arte más actual y los orígenes de Galicias confluyen en una muestra. Lamas, Patiño, Lamazares y Paz formaron el grupo Atlántica", en El Correo Vasco, 8 de abril de 1997.

FARIÑA, C.: "Una colección privada muy universal ", en La Voz de Galicia, 10 de outubro de 1991.

FERNÁNDEZ CID, M.: "A Galicia le fue la feria ", en La Voz de Galicia, 15 de marzo de 1984.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Nueve pintores gallegos ", en Faro de Vigo, 22 de xullo de 1984.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Un pintor talismán ", en Libro Artistas gallegos e ARCO'85, Xunta de Galicia, 1985.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Antón Patiño/Menchu Lamas: últimas obras ", en Baiona Horizonte Atlántico (catálogo), 1987.

FERNÁNDEZ CID, M.: "La densidad de Antón Patiño", en Diario 16, Madrid, 16 de decembro de 1988.

FERNÁNDEZ CID, M.: "Antón Patiño, el ejercicio de la pintura ", en Artistas en Madrid. Años 80 (catálogo), Comunidad de Madrid, Madrid, 1993.

FERNÁNDEZ MOLINA, A.: "Antón Patiño", en Revista Lápiz, 1984.

FERNÁNDEZ RUIZ, B.: "Signos desvanecidos ", en Revista Que, nº 6, 15-21 decembro, 1988.

FRANCO, C.: "Arte galega en Lisboa: pouca visión e mala memoria", en La Voz de Galicia, Cuaderno de Cultura, 30 de xullo de 1987.

FRANCO, C.: "Arco'88, entre dúas augas", en La Voz de Galicia, 18 de febreiro de 1988.

FRANCO, F.: "Medievo: una mirada fresca al arte contemporáneo desde dentro del mismo ", en Faro de Vigo, 2 de marzo de 1995.

FRANCO, F.: "Medievo: las últimas propuestas de 9 artistas españoles y diferentes ", en Faro de Vigo, 1 de abril de 1995.

FREIXANES, X.: "Retrato de Antón Patiño en la sección Teatro do Mundo", en El Correo Gallego, 9 de xuño de 1996.

GALLEGO, C.: "Antón Patiño", en El Correo Gallego, 3 de agosto 1988.

GARAFOT, X.: "Olvidados por la transición", en Diario16, Cultura, 5 de xullo de 1995.

GARCÍA, A.: "Antón Patiño", en Revista Vardar, nº 9, decembro, 1982.

GARCÍA, A.: Periferias (catálogo), Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1986.

GARCÍA, X.L.: "O ladrón de imaxes", en Diario16 Galicia, Suplemento Artistas, nº 8, Vigo, 7 de decembro de 1991.

GARCÍA IGLESIAS, J.M.: "Antón Patiño: reflexión magnética", en ABC de las artes, 1994.

GARCÍA IGLESIAS, J.M.: "Medievo. Castillo de Sotomayor", en ABC de las artes, maio, 1995.

GARCÍA RUBI, A.: "Nuevas creaciones pictóricas de Antón Patiño", en El Punto de las Artes, 10-16 febreiro, 1995.

GARNERÍA, J.: "La textura y la huella impresa ", en Diario Levante, El Mercantil Valenciano, Suplemento Arte, 6 de outubro de 1989.

GARZA AGUERRI: "Sástago luce el color de los años 80", en El Periódico, Zaragoza, 4 de outubro de 1994.

GIMENO, M.: "Antón Patiño, fiel investigador de la fuerza-valor de los signos ", en El Correo Gallego, 18 de xaneiro de 1993.

GONZÁLEZ ALEGRE, A.: "9ª Bienal Nacional de Arte de Pontevedra", en Revista Cyan, Madrid, 1987.

GONZÁLEZ GARCÉS, M.: "Atlántica, una exposición sugestiva, rompedora de moldes e inercias", en La Voz de Galicia, 14 de setembro de 1980.

GONZÁLEZ GARCÍA, A.: "Quince artistas secularizados ", en El País de las Artes, 2 de febreiro de 1980.

GONZÁLEZ, L.: "Retrato a tinta de la pintura gallega", en Revista El Pope, semanal, Vigo, 15 de outubro de 1980.

GUARDIA, M.A.: "La colección del galerista Marcos evoca en las Drassanes la euforia pictórica de los  80", en La Vanguardia, 5 de xullo de 1995.

GUATAS, M.G.: "Los ochenta están ahí ", en Diario16 Aragón, Arte, 5 de abril de 1991.

HERNANDO CARRASCO, J.: "El eclecticismo la última vanguardia ", en Revista Goya, nº 178, Madrid, 1984.

HUETE, A.: "Antón Patiño", en La Voz de Galicia, 2 de marzo de 1997.

HUICI, F.: "Los cuerpos hirvientes ", en El País de las Artes, 18 de abril de 1986.

HUICI, F.: "Mareas y ciudades ", en El País de las Artes, 10 de decembro de 1988.

HUICI, F.: "Imágenes fragmentadas, rastros de la memoria ", en El País, Babelia, marzo, 1995.

LOBATO, X.: Viguíssimos, La Voz de Galicia, Santiago de Compostela, 1997.

LLANO, P. de: "El rumor de un torbellino ", en El Mundo, 8 de xuño de 1996.

LOGROÑO, M.: "El gesto en forma ", en Diario16, 20 de febreiro de 1993.

LOGROÑO, M.: "Antón Patiño", en Diario16, 16 de abril de 1986.

LÓPEZ, F.: "Exposición de obra de Antón Patiño dentro de los Festivales de Navarra ", en Diario de Navarra, Pamplona, agosto, 1989.

LÓPEZ, J.: "Toda obra de arte o es un hecho social o no se considera obra artística " (entrevista), en Diario16 Murcia, 26 de novembro de 1992.

LÓPEZ CASTRO: "Sobre la marcha:  Antón Patiño", en El Progreso, Lugo, 25 de febreiro de 1977.

LOSA, J.L.: "Os primeiros setenta, la ventaja de la distancia", en La Voz de Galicia, 18 de novembro de 1990.

LUXÁN, E.: Guía del Arte del Siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

MALLO, A.: "Tres artistas galegos na exposición da Fundación La Caixa", en El Correo Gallego, 10 de xuño de 1993.

MARCHÁN FIZ, S.: Del arte objetual al arte de concepto: epílogo sobre la sensibilidad post moderna , Editorial Akal, 1994.

MARTÍN-CRUZ: "Antón Patiño", en Diario de Navarra, Pamplona, 17 de agosto de 1989.

MARTÍNEZ-CASANUEVA, J.: "Memoria dunha década", en Luzes de Galicia, nº 18, inverno, 1991.

Medievo: pinturas e instalacións, Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1995.

MIRANDA, J.H.: "Antón Patiño: una cierta visión del cosmos ", en El Punto de las Artes, Madrid, 17-23 febreiro, 1996.

MOA B.: "Antón Patiño: me interesa la naturaleza como proceso biológico ", en Faro de Vigo, 12 de novembro de 1978.

MOLINA, C.A.: "Cartas madrileñas.La moda del arte y de la cultura ", en La Voz de Galicia, 15 de marzo de 1984.

MON, F.: Pintura Contemporánea en Galicia, Caixa Galicia, A Coruña, 1987.

MOURELLE, M.: "Antón Patiño", en Revista Galicia en Madrid, 1988.

MOURELLE DE LEMA, M.: "Pintura. Antón Patiño", Revista Galicia en Madrid, decembro, 1990.

MURRÍA, A.: "Por la pintura ", en Diario16, Cultura, 31 de xaneiro de 1991.

NAVARRO, M.: "Antón Patiño", en El Socialista, nº 288, 15-21 decembro, 1982.

NAVARRO, M.: 26 pintores/13 críticos: panorama de la joven pintura española (catálogo), Caixa de Pensións, Barcelona, 1982.

NAVAZA, G.: "Unha filosofía do absoluto sensible", en Faro de Vigo, 29 de xullo de 1994.

NOVONEYRA, U.: "Antón Patiño", en Antón Patiño (catálogo), Galería Ceibe, A Coruña, 1974.

OKARIZ, A.: "Muestra de arte gallego. La BBK abre en Bilbao la exposición Cuatro Artistas de Galicia con Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño y Manolo Paz", en Egin, 8 de abril de 1997.

OLIVARES, J.C.: El debate perdido de la transición. Las atarazanas acogen una muestra con los artistas clave de los 80", en ABC Cataluña, 4 de xullo de 1995.

OLIVARES, R.: "Antón Patiño", en Revista Lápiz, nº 1, Madrid, decembro, 1982.

OLIVARES, R.: "Antón Patiño. Metáfora de la pintura ", en Revista Lápiz, 15 aniversario, 1982-1996, nº 125, outubro, 1996.

OLIVARES, R.; RUBIO, P.: "Jovencísimos", en Revista Lápiz, nº 2, Madrid, xaneiro, 1983.

OLLO, A.: "Antón Patiño recoge el VI Premio Internacional de Pintura ", en Diario de Navarra, 23 de agosto de 1988.

OTERO, J.: "A escura luz da mañá", en Revista Artesonado, nº 7, Lugo, setembro, 1989.

PABLOS, F.: A Pintura en Galicia. Do XVII ás últimas tendencias, Nigratea, Vigo, 2003.

PABLOS, F.: "Espacio, formas y colores de Galicia ", en Faro de Vigo, 25 de xullo de 1987.

PANEQUE, G.: "Los matrimonios pictóricos: Vicki Civera-Juan Uslé, y Menchu Lamas-Antón Patiño ", en Revista Figura, nº 2, verán, 1984.

PANIGUA, S.: "El color de una década esencial ", en Heraldo de Aragón, Cultura, 4 de outubro de 1994.

PARADA, C.: "Xeometría líquida", en La Voz de Galicia, 17 de abril de 1994.

PARCESIRAS, P.: "Menchu Lamas i Antón Patiño, dos exemples da la nova pintura gallega", en Avui de Dimenge, Barcelona, 17 de novembro de 1985.

PATIÑO, A.: Esquizoide, Editorial Colectivo da Imaxe, 1978.

PATIÑO, A.: "Vacío pleno ", en Revista Arteguía, nº 48, Madrid, xuño, 1989.

PATIÑO, A.: "Como pintor, estoy contra las imágenes en movimiento ", en La Voz de Galicia, 4 de decembro de 1991.

PATIÑO, A.: "Imaxe do laberinto. Arco'92", en Diario16 Galicia, Suplemento Artistas, nº 18, 15 de febreiro de 1992.

PATIÑO, A.: "Carnicería visual", Suplemento Arco'92, Diario16 Madrid, 12 de febreiro de 1992.

PATIÑO, A.: "Serra, fronteiras do espacio", en Diario16 Galicia, Suplemento Artistas, 28 de marzo de 1992.

PATIÑO, A.: "Museo imaxinario", en Diario16 de Galicia, Suplemento Artistas, 19 de setembro de 1992.

PATIÑO, A.: Xeometría líquida, Edicións Positivas, Colección Mirar, Santiago de Compostela, 1993.

PATIÑO, A.: "Mapa ingrávido", en Monografía Revista Abreojos, nº 4, Madrid, xullo, 1993.

PATIÑO, A.: ECO (La cabeza mecánica ), Editorial Galería May Moré, Madrid, 1994.

PATIÑO, A.: "Muro ingrávido", en O Correo Galego, 16 de maio de 1996.

PENELAS, S.: "Antón Patiño. Doble espacio, CGAC, Santiago de Compostela", en Revista Galicia Internacional, xuño, 1996.

PÉREZ HERVADA, E.: "Patiño", en Hoja del Lunes, A Coruña, 14 de marzo de 1977.

PEXEGUEIRO, A.: "Antón Patiño", en Artistas Gallegos en ARCO'84, Xunta de Galicia, 1984.

Pintores e Escultores Galegos na EXPO'92 (catálogo), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992.

A la Pintura. Pintores españoles de los años 80 y 90 en la Colección Argentaria (catálogo), Fundación Argentaria, 1996.

PLAZA, G.: "El expresionismo crítico de Antón Patiño", en El Ideal Gallego, 11 de xaneiro de 1977.

PRADERA, E.: "Punto 89", en Formas Plásticas, nº 34, Madrid, 1989.

PUENTE, A.: "Antón Patiño, arqueólogo de lo urbano ", en Faro de Vigo, 24 de febreiro de 1988.

PUENTE, A.: "Gallegos  en Arco'89", en Faro de Vigo, 12 de febreiro de 1989.

Punto 89 (catálogo), Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1989.

REBOIRAS, R.: "La pintura de la prehistoria tiene la misma edad que el cubismo ", en Diario El Independiente, sección cara a cara, 18 de decembro de 1989.

REIXA, A.: "Antón Patiño: un petroglifo pensante ", en El Correo Gallego, 9 de setembro de 1996.

RIELO LAMELA, P.: "Antón Patiño: un berro cheo de forza", en A Nosa Terra, nº 664, 9 de marzo de 1995.

RIELO LAMELA, P.: "Antón Patiño, a forza creadora", en O Correo Galego, 19 de marzo de 1995.

RIELO LAMELA, P.: "Viaxe a través do medievo", en Diario de Pontevedra, 17 de abril de 1995.

RIELO LAMELA, P.: "Un medievo cheo de luz", en A Nosa Terra, 27 de abril de 1995.

RIVAS, M.: "Menchu Lamas e Antón Patiño", en Galegos na escaleira, La Voz de Galicia, 1992.

RODRÍGUEZ, A.: "Cazar imaxes. Patiño: a comunidade vive dos fillos rebeldes", en Suplemento Cultural Revista das Letras, O Correo Galego, 16 de maio de 1996.

ROMERO, S.: "Antón Patiño y Menchu Lamas, América llama dos veces ", en Vogue España, xaneiro, 1990).

RUÍZ, J.: "Corremos el riesgo de no dejar ninguna puerta abierta a la imaginación ", en La Voz de Galicia, 13 de agosto de 2004.

RUÍZ SAMANIEGO, A.: "Viejos contextos, nuevos compromisos artísticos ", en Diario16, Culturas, 14 de marzo de 1995.

SALGUEIRO, J.B.: "El artista y la creatividad son especies en vía de extinción ", en Faro de Vigo, 18 de maio de 1996.

SÁNCHEZ, M.: "Antón Patiño, ganador del VI Premio de Pintura ", en Deia, 23 de agosto de 1988.

SÁNCHEZ PEREIRO, X.M.: "Crear Atlántica 81, 82, 83... é a consigna", en Revista Mancomún, setembro, 1980.

SARMIENTO, R.: "Antón Patiño", en La Voz de Galicia, 8 de marzo de 1992.

SARMIENTO, R.: "Vocabulario de signos de Antón Patiño", en La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, 12 de marzo de 1992.

SARMIENTO, R.: "Imágenes primordiales ", en La Voz de Galicia, 29 de xaneiro de 1995.

SARMIENTO, R.: "Quince años de plástica en la memoria ", en La Voz de Galicia, 115 aniversario, 4 de xaneiro de 1997.

Semellanzas e contrastes. Visións da arte peninsular da última década a través de tres coleccións. Bienal de Pontevedra (catálogo), Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1992.

SEOANE, X.: "Presenza e diálogo das últimas tendencias plásticas en Galicia", en La Voz de Galicia, Suplemento de Cultura, 4 de setembro de 1980.

SEOANE, X.: "Cando a cor é unha festa e enche o espacio", en Revista Mancomún, marzo, 1981.

SEOANE, X.: "O hábitat que se renova. Atlántica: unha lectura do noso momento cultural nas artes plásticas", En Revista Mancomún, 1981.

SEOANE, X.: "A mare plástica de Antón Patiño", en Revista Luces de Galicia, nº 14-15, inverno, 1989/90.

SEOANE, X.: "Unha reflexión sobre Atlántica". Suplemento monográfico Atlántica dez anos despois, en El Correo Gallego, Revista das Letras, 1 de marzo de 1991.

SIMÓN, C.: "Antón Patiño, mi pintura crea símbolos ", en El Correo Gallego, 11 de agosto de 1983.

SIO DOPESO, M.: "El arte en las almenas ", Suplemento Cultura, La Voz de Galicia, 4 de marzo de 1995.

SIO DOPESO, M.: "Medievo contemporáneo", en La Voz de Galicia, 18 de marzo de 1995.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "Las últimas tendencias de las artes plásticas en Galicia,  Atlántica 80", en Revista Goya, nº 160, xaneiro-febreiro, 1981.

SOBRINO MANZANARES, M.L.: "La Edad Contemporánea", en Historia del Arte Gallego, Editorial Alhambra, Madrid, 1982.

SOUSA, J.M.: "Antón Patiño", en El Correo Gallego, 9 de marzo de 1986.

STAPEN, N.: "New show isn't a pretty sight", en The Boston Herald, 5 de marzo de 1985.

TIO BELLIDO, R.: "26 peintres/13 critiques", Revista Axe-Sud, nº 6, outono, 1982.

VELLIDO, E.: "La pintura es una realidad líquida ", entrevista con Antón Patiño en Diario Alerta, Santander, 19 de xullo de 1992.

VERA, J.: "Antón Patiño", en Crónica de las Artes, Madrid, decembro, 1988.

VIDAL, J.: "Las Drassanes acogen un paseo por la pintura española de los 80", en El País, 5 de xullo de 1995.

VILLALAIN, D.: "Antón Patiño", en La Voz de Galicia, 21 de marzo de 1986.

ZAMANILLO, F.: "La Sala Robayera y la Colección de Arte Actual del Ayuntamiento de Miengo ", en Colección Municipal (1989-1994) (catálogo), Ayuntamiento de Miengo, 1995.

Ver menos 

Obras do artista