Calvo, Carmen

  (Valencia  1950 - )
  Web artista: http://www.carmencalvo.es/

Estuda Publicidade (1969) e posteriormente ingresa na Escuela de Artes e Oficios de Valencia e na Escola de BB.AA.. Durante a década dos oitenta, obtén numerosas bolsas como a do Ministerio de Cultura (1981), Alfons Roig da Diputación de Valencia (1982), ou a do Ministerio de Asuntos Exteriores (1985) que permítelle traballar en París. Alí permanece ata 1992, ano no que se traslada de novo a Valencia.

Pertence a xeración que nos anos 70 emerxe no panoráma artistico valenciano e no seu caso, ligada o pop (Equipo Realidad), movemento artistico de compromiso político, vangarda e compromiso social.

A obra de Carmen Calvo está marcada polo interese da autora na arqueoloxía, a recopilación, a clasificación, a orde, do que son proba os fragmentos cerámicos, o barro e os distintos elementos da vida cotiá que conforman as súas obras.Estos elementos disponse sobre lenzos, lousas, cauchos, urnas transparentes, estantes ou incluso colgánse directamente sobre ás paredes. Calvo reinventa constantemente unha linguaxe propia e proba do mesmo é recurrir ós obxectos que ela confecciona en arxila, ieso ou calquera outro material cando considerao necesario.

De todolos materiais que emplea, é o barro o que ten máis connotacións personais. Carmen calvo traballou durante algúns anos na industria cerámica e de ahí parten as primeriras reflexións artísticas de certo peso. Ademaís a artesania valenciana está directamente vinculada con este material.

Nos anos 70 aparecen nas súas obras, con certa asiduidade, elementos pictóricos en forma de pequenos cilindros que chama "pinceladas fosilizadas". Tecnicamente Carmen Clavo une o barro ao lenzo, a través de materiais como o aramio ou  cordas, ordenandoas en tramas regulais na liña das presentacións museisticas tradicionais, e das formacións xeométricas das estructuras en serie da abstracción xeométrica. A gama cromática na que móvese é case sempre sobria e suave, baseada nos tonos da paisaxe valencia: brancos, ocres e rosas.

Da súa primeira etapa, destacar a dilatada serie Paisajes (1975-1984) na que reinterpreta este xénero cas súas vitais pinceladas de arxila ó estilo dos post-impresionistas. Tamén é moi persoal o seu traballo sobre a escritura Escrituras y Cartas (1980-1984). Letrismos delirantes e sistemas de signos indescifrableis presentanse aquí como elementos misteriosos tendentes a definirse eternamente.Noutras ocasións, os signos elexidos pra formar a mensaxe son as ferramentas do taller da artista. Pinceis, paletas e espátulas fan fincapé na manualidade do oficio.

A mediados dos oitenta, pinta unha serie de paisaxes sombrios e saudosos da súa estancia en París. Esta producción  é unha pequena paréntesis no seu discurso artístico, xa que a partires de 1989 a súa obra fai un xiro hacia unha maior subxectividade e intimismo.

Tal cual e Hojas marcan un punto de inflexión na traxectoria de Carmen Calvo. Agora traballa directamnet cos obxectos, asóciaos e entremezclaos poéticamente, facendo macrocosmos non sempre fáciles de ler. Tamén en obras posteriois como Recopilación ou Las sombras de la noche ámabalas de 1994, ensamblade xeito intuitivo os obxectos á superficie dos cadros e éstos, conviven con liñas e siluetas que funcionan como ausencias e sombras.

Carmen Calvo busca contar historias mediante a sucesión de obxectos e sentimentos que está fixados na memoria.Nas súas obras expón as súas ideas, experiencias e sentimentos de maneira concisa e ordenada como impulsiva e caotica.

En canto a súa traxectoria expositiva participou en 1980 na exposición "New Images from Spain" no Museo Guggenheim de Nova York e en 1990 organizouse a súa primeira retrospectiva no IVAM.

No ano 2013 recibe o Premio Nacional de Artes Plásticas concedido polo Ministerio de Cultura.

Despois de numerosas exposicións individuais e colectivas, a súa obra atópase presente en importantes coleccións particulares e institucionais: Museo de Arte Contemporáneo, Madrid. Diputación de Valencia. The Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York. Fundación Peter Stuyvesant, Amsterdam. The Chase Manhattan Bank. Banco Exterior de España, Madrid. Arabako Foru Aldundia. Arte Eder Museoa, Vitoria. Col. Lambert, Bruselas. Asociación Amigos do Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Fundació Caixa de Pensions, Barcelona. Fundació Caixa de Pensions, Madrid. Institut Valenciá d'Art Modern, IVAM, Valencia. Universitat de Valencia - Martínez Guerricabeitia.

ABON, S.: El juego simbólico de significados abstractos, Egin, 16 de xaneiro de 1990.

Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

BLANCH, Mª.T: "Jove pintura espanyola proposada per la jove crítica del país", Quadernos, xuño, 1982, pp. 14-17.

BRINES, F; CASTRO, F; PEREZ, D,;WILSON,A.: Carmen Calvo (catálogo), Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1999.

CÁCERES, M.: "Carmen Calvo, en el fondo se pinta para uno mismo", en Gaceta de Canarias, 11 de abril de 1990, páx. 41.
 
CALLE, Roman de la: "Cartas en torno al paisaje", en El Punto, 13 de maio 1988, páx. 19.

CALVO SERRALLER, F.: "Una escenificación sugestiva del arte actual Mosaico 83", en El País, 26 de febreiro 1983.

"Carmen Calvo, en sus argumentos más descarnados", en El Punto, 12 de xaneiro 1990.

"Carmen Calvo. Galería Theo", Levante, 22 de febreiro de 1982, páx.26.

"Carmen Calvo inauguró ayer en Yerba", en Línea Local, 17 febreiro de 1979.

CHAVARRI ANDUJAR, E.L.: "Carmen Calvo: desde Parpalló y otras soledades", en Las Provincias, outubro 1983, páx.37.

COMBALÍA, V: Carmen Calvo.Objetos en exposición (catálogo), Galería Carles Taché, Barcelona, 1993.

COMBALIA,V., en Cátálogo de la Galería Espais, Centre d'Art Contemporani, Girona, 1992

COMBALIA, V: "Una nueva generación valenciana", en Batik, núm. 45, novembro, 1978.

DALMACE, M.: Art Actual. Carmen Calvo,  en Axe sud, xaneiro-marzo, 1984, páx. 27.

DALMACE, M: Carmen Calvo (catálogo), Becats Alfons Roig de la Sala Parpalló, Valencia, 1982.

DUBY, G.; LLORENS, T: De l'espirit á la máterie une archeologie de l'imaginaire (catálogo), Galería Thessa Herold, París, 1995.

DUBY, G:  Carmen Calvo (catálogo), en Exposición Galería Gamarra y Garrigues, Madrid, 1987.

ESCRIBANO, M; HUICI, F.: En el mar como en la mar (catálogo), en Hastings Gallery / Spanish Institute, Nova York, 1980.

FERNÁNDEZ-CID: Carmen Calvo. La fidelidad del discurso (catálogo), Galería Antonia Puyó, Zaragoza, 1996.

FERNÁNDEZ-CID: Carmen Calvo. La espátula y el camafeo, la mirada de Carmen Calvo (Catálogo), en Sala Amós Salvador, Logroño, 1996.

FERNÁNDEZ-CID, M.: "Las obras del X Salón de los 16. Carmen Calvo, lenguajes propios", Diario 16, 23 de abril de 1990.

GANDÍA, C.: Carmen Calvo y Miguel Navarro (catálogo), Temps, 16 de xaneiro 1976.

GARCÍA, M.: "Aproximación a la obra de Carmen Calvo", en Cartelera Turia, 23-29 abril, 1979.

GARCIA, M.: "Artistas valencianos en Nueva York", en Objetivos, setembro 1980, pp. 50-53.

GARCÍA Y GARCÍA, M.: Entrevista con Carmen Calvo,

GARCÍA Y GARCÍA, M:  "Notas sobre la pintura valenciana de los sesenta", en Batik, núm 50, xuño-xullo 1979, páx. 43.

HUICI, F.: "Carmen Calvo y la ensoñación de la escritura", en El País, 9 marzo 1985, páx. 2.

HUICI, F.: "Carmen Calvo. Lo femenino y el arte", en Batik, abril-maio 1979, páx. 49.

HUICI, F.: Pinturas y montajes, Galería Gamarra y Garrigues, Madrid, 1989-1990.

JARQUE, V: Carmen Calvo,  en Guadalimar,  núm 107, ano XVI, páx. 19.

JARQUE, V.: "Carmen Calvo. La escritura como paisaje", en Cultura Papers, 13 maio de 1988, páx. 19.

JARQUE, V.: "Los autores del X Salón de los 16. Carmen Calvo:la Coleccionista", en Diario 16, 23 de abril de 1990, páx. 22.

JIMENEZ, P.: "Carmen Calvo", en ABC de las artes, 1990.

JOHONSSON, S.: Spansk identitet, Svenska Dagbladet, Estocolmo, 1983.

KIRBY, G.: Notes on her work. Carmen Calvo, Hastings Gallery Spanish Institute, Nova York, 3 de maio 1980.

KRAMER, H.: "New Images from Spain Shown", en The New York Times, 26 de marzo de 1980, páx. 27.

LOGROÑO,M.: "Carmen Calvo entre la arqueología y la pintura", en Diario 16, 16 de maio 1979, páx. 24.
 
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa: fondos 1989-1998, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, A Coruña, 2000.

NADEL, N.: "Spanish Art Alive and burning",  en Index Journal Greenwood, 8 de maio de 1980.

OLIVARES, R: Los objetos y las cosas (catálogo), Galería Luis Adelantado, Valencia, 1996.

PÉREZ, D.: Carmen Calvo. El Haiku del espacio (el objetocomo medio poético) (catálogo), Colección Arte Imagen da deputación Provincial de Valencia, Valencia, 1993.

PEREZ, D.: 15/41 (catálogo), Sala Parpalló, Centre Cultural de La Beneficencia, Valencia, 1995.

PEREZ, D.: Carmen Calvo o de la seducción de la escritura como una de las Bellas Artes, Traballo de investigación 1987-1988.

QUERAT, R.: "Noves imatges D'Espanya al Museu Guggenheim", en  Avui, 6 de abril 1980, páx. 26.

RAMIREZ, P.:"Carmen Calvo: de la pintura sin pincel", en Cartelera Turia, marzo, 1982.

ROSE, B.: "Carmen Calvo in Valencia. A Dialogue with Barbara Rose", en The Journal of Art, Nova York, 24 de agosto de 1990.

ROSE, B.: De lo íntimo a lo monumental (catálogo), Exposición "Carmen Calvo. Obras 1973-1990", Centre del Carme, Valencia, 1990.

ROWEL, M.: "Noves imatges from Spain", en Saber, maio, 1980.

ROWEL, M.: New images from Spain (catálogo), The Solomon R. Guggenheim Museum,  Nova York, 1980.

SANCHEZ, V.: "Cosas de mujeres", en Cartelera Turia, 15 de setembro, 1980.

SOLER, J.: "26 pintores y 13 críticos, un panorama del joven arte español", en Diario 16, 5 de decembro de 1982. páx. 30.

STENGARD, E.: "Arte español", en Dagen, Estocolmo, 29 de outubro de 1983.

TOLEDO, J.A.: Pinturas de Carmen Calvo (catálogo), Galería Vandrés, Madrid 1979.

ULLÁN, J.M.: Paréntesis con Carmen Calvo (catálogo), Galería F.Fandos, Valencia, 1990.

Ver menos 

Obras do artista