Vázquez Díaz, Daniel

  (Aldea de Riotinto (Nerva), Huelva  1882 - Madrid  1969)

Comeza a carreira de Comercio en Sevilla, en 1902 gradúase como profesor mercantil. Ao mesmo tempo empeza a pintar de forma autodidacta. En 1903 trasládase a Madrid, onde realiza copias no Museo do Prado e faise amigo de Juan Gris. En 1906, camiño de París, presenta a súa primeira exposición individual nos Salóns de El Pueblo Vasco en San Sebastián, e visita Fuenterrabía, que será a partir de entón fonte inagotable de inspiración. Na capital francesa fai retratos e vive a xestación do cubismo, que deixa para sempre na súa obra unha herdanza de planos construídos, rigorosos e sólidos. Alí é discípulo de Bourdelle e toma contacto con Picasso, Braque e Gris. Ao seu regreso a España, en 1918, instálase en Madrid, onde reside ata a súa morte, e realiza os seus mellores retratos (Unamuno, Max Jacob, ou Baroja), alternando o labor artístico co docente, primeiro no seu taller e máis tarde na Cátedra de Pintura mural na Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

En 1927 comeza as súas famosas pinturas murais sobre o Descubremento para o Mosteiro da Rábida de Huelva. Posteriormente desenvolve unha prolífica obra dedicándose especialmente ao retrato, ás naturezas mortas e á paisaxe. Obtén numerosos galardóns entre os que destacan o Gran Premio da Bienal Hispanoamericana de Arte (Madrid, 1951) e a Medalla de Honra da Exposición Nacional de Bellas Artes de 1954. En 1949 foi elixido académico da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A súa obra acada verdadeiro recoñecemento en 1953, ao celebrarse a exposición - homenaxe no Museo de Arte Moderno. Expón, de forma individual ou colectiva, dende 1899, nos principais espazos do territorio nacional e internacional.

A súa obra está presente nas principais coleccións: da Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), do MNCARS (Madrid), do  Museo de Bellas Artes de Huelva., da Casa - Museo Unamuno (Salamanca), do Centro Iberoamericano (Madrid), etcétera.

ALEXANDRE, V.: "El niño ciego de Vázquez Díaz" en Cuadernos de Arte, Ateneo de Madrid, Madrid, 1954.

Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

AZCOAGA, E.: "Vázquez Díaz, el torero-pintor", en Reseña, núm. 28, xuño, 1969.

BENITO JAÉN, A.: Vázquez Díaz, vida y pintura, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1971.

BENITO, A.: "Daniel Vázquez Díaz", en Daniel Vázquez Díaz (catálogo), Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1998.

CALVO SERRALLER, F.: Enciclopedia del arte español del siglo XX, Mondadori España, Madrid, 1991.

CAMÓN AZNAR, J.: "Antología crítica de un año", en ABC, decembro, 1942.

CAMÓN AZNAR, J.: Veinticinco años de arte español, Publicaciones Españolas, Madrid, 1964.

CAMÓN AZNAR, J.: Hombres de mi tiempo, Colección Artistas Contemporáneos, num. 1, Cultura Hispánica, Madrid, 1971.

CAMPOY, A.M.: Diccionario del Arte Español Contemporáneo, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1973.

CIRICI PELLICER, A.: Historia del Arte español, Labor, Barcelona, 1955.

CÓRDOBA, S.: "Vázquez Díaz", en ABC, 17 de xaneiro de 1962.

CUESTA DOMINGO, M.: "Los murales de La Rábida y el 'Padrao de los descubrimientos'", en Bellas Artes 75, núm. 40, febreiro, 1975.

Daniel Vázquez Díaz y Jean Mayodon (catálogo), Galerie Boutet de Mouvel, París, 1914.

Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) (catálogo), CIA General de BBAA, Madrid, 1993.

Dibujos, Bocetos y Cartones para el Poema del Descubrimiento (catálogo), Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1940.

DOMÍNGUEZ, M.: "Una entrevista sensacional", en El Arte Moderno, "A Batala", decembro, 1922.

Donación Vázquez Díaz (catálogo), Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, 1969.

L'Espagne pintoresque (Peintures, Aquarelles et Dessins de Vázquez Díaz) (catálogo), Revue dela Vie Mondaine, París, 1910 (aprox.).

Españoles en París: las vanguardias (catálogo), Junta de Andalucía, Caja de Granada, Granada, 2002.

Exposition de quelques oeuvres du peintre. Daniel Vázquez Díaz (catálogo), Galerie P. Le Chevallier, París, 1911.

Exposición Vázquez Díaz (catálogo), Palacio de Bibliotecas y Museos, Madrid, 1921.

Exposición de Pintura y Escultura de Daniel Vázquez Díaz y Eva Aggerholm (catálogo), Galería Aspa, Valladolid, 1945.

Exposición del retrato de Rubén Darío vestido de monje (catálogo), CSIC, Madrid, 1946.

Exposición retrato de "Manolete" (catálogo), Estudios Friedendorff, Barcelona, 1949.

Exposición Antológica (catálogo), Casa de América, Granada, 1952.

Exposiciones Antológica (catálogo), Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 1970.

Exposiciones - Homenaje a Daniel Vázquez Díaz (catálogo), Galería Tartessos, Madrid, 1970.

FARALDO, R.: Espectáculo de la pintura española, Ed. Cigüeña, Madrid, 1953.

FRANCÉS, J.: Vázquez Díaz y su poema plástico del Descubrimiento, Secretariado de Propaganda Nacional, Lisboa, 1941.

Los frescos de Vázquez Díaz en Santa María de la Rábida, Espasa Calpe, Madrid, 1934.

GARCÍA VIÑO, M.: Vázquez Díaz, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1978.

GARFIAS, F.: Vida y obra de Daniel Vázquez Díaz, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1972.

GAYA NUÑO, J.A.: La pintura española del medio siglo, Omega, Barcelona, 1962.

GAYA NUÑO, J.A.: "Vázquez Díaz, el pintor", en La Estafeta Literaria, núm. 233, 15 de xaneiro de 1962.

GAYA NUÑO, J.A.: La pintura española del siglo XX, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1972.

GAYA NUÑO, J.A.: Arte del siglo XX, Plus Ultra, Madrid, 1977. 

Generación del 98 (catálogo), Galería Theo, Madrid, 1968.

La Generación de las vanguardias. Colección Arte Contemporáneo (catálogo), Museo Ramón Gaya, Murcia, 1994.

GIL FILLOL, L.: Vázquez Díaz, Iberia, Barcelona, 1947.

GÓMEZ PÉREZ, R.: "Vázquez Díaz, Colón y La Rábida", en Bellas Artes 71, núm. 8, marzo-abril, 1971.

Homenaje a los 80 años de Daniel Vázquez Díaz (catálogo), Galería Quixote, Madrid, 1962.

Homenaje de Galicia a Vázquez Díaz (catálogo), Sala Giannini, A Coruña, 1974.

Homenaje de Barcelona a Vázquez Díaz (catálogo), Galería Laietana, Barcelona, 1975.

Homenaje a Vázquez Díaz. En el Centenario de su nacimiento (1882-1982) (catálogo), Dirección de Relaciones Institucionales - Banco de Bilbao, Bilbao, 1982.

Homenaje a Vázquez Díaz (catálogo), Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1953.

LAFUENTE FERRARI, E.: Figuras cumbres del arte contemporáneo español. Daniel Vázquez Díaz, Archivo de Arte, Barcelona, 1947.

LAFUENTE FERRARI, E.: Vázquez Díaz y su arte, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1962.

LAFUENTE FERRARI, E.: Exposición homenaje a Vázquez Díaz (1882-1969) (catálogo), Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 1970.

LOGROÑO, M.: Daniel Vázquez Díaz, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1969.

LLOSENT MARAÑÓN, E.: "La pintura de Vázquez Díaz", en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 26, 1952.

LLOSENT MARAÑÓN, E.: "Significación de Vázquez Díaz en la pintura española", en Daniel Vázquez Díaz (folleto). Casa de la Cultura, Santander, 1957.

Maestros de la pintura española (catálogo), Galería Theo, Madrid, 1968.

MANAUT VIGLIETTI, M.: "Daniel Vázquez Díaz", en La Estafeta Literaria, núm. 239, 1962.

MORALES, R.: "Vázquez Díaz, el hombre", en La Estafeta Literaria, núm. 233, 15 de xaneiro de 1962.

MORENO GALVÁN, J.M.: "Daniel Vázquez Díaz en la Historia del Arte", en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 94, outubro, 1957.

MORENO GALVÁN, J.M.: Introducción a la pintura española actual, Publicaciones Españolas, Madrid, 1969.

Óleos y Dibujos (catálogo), Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1951.

Pinacoteca de los Genios. Daniel Vázquez Díaz, Codex S.A., Bos Aires, 1964.

El retrato de "Manolete" y dos dibujos preparatorios (catálogo), Museo de Arte Moderno, Madrid, 1949.

RODRÍGUEZ SAHAGÚN, A.: Dibujos de Vázquez Díaz, Ibérico - Europea de Ediciones, Madrid, 1970.

SÁNCHEZ CAMARGO, M.: Pintura española contemporánea. La nueva Escuela de Madrid,Cultura Hispánica, Madrid, 1954.

SECO, L.I.: "Vázquez Díaz", en La Actualidad Española, núm. 127, 10 de xuño de 1954.

VÁZQUEZ DÍAZ, D.: Mis artículos en ABC, Ibérico - Europea de Ediciones, Madrid, 1974.

Vázquez Díaz en Santiago de Compostela (catálogo), Santiago de Compostela, 1966.

Vázquez Díaz (catálogo), Caja Segovia, obra social y cultural, Madrid, 1999.

Vázquez Díaz y sus discípulos (catálogo), Diputación y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1987.

ZUAZAGOITIA, J. de: Vázquez Díaz (catálogo), Asociación Amigos del Museo, Bilbao, 1949.

Ver menos