Gómez Chao, Xurxo

  (A Coruña  1960 - )

  A formación deste artista nado na Coruña en 1960, verase marcada pola súa estancia en Valencia durante a primeira metade da década dos 80, onde se licenza en BBAA pola facultade de San Carlos (1979-1985) e , na que a súa obra evolucionará desde uns inicios figurativo-coloristas ata un expresionismo simbólico de densos empastes matéricos. Durante estes anos colabora e participa de experiencias como Gruporzán na Coruña ou iniciativas Novissimos ou publicacións como "Luzes de Galicia" ou "A Naval".

O seu traslado a Parides en 1989, bolseiro pola Diputación coruñesa para cursar estudos no Ecole Nationale Superieure deas Beaux Arts será un importante punto de referencia para a evolución do seu traballo durante os anos 90. Este vólvese máis sereno, cun apreciable compoñente filisófico-orientalista e unha progresiva marginación dos elementos figurativos a favor dos ornamentales. A obra se dualiza, se fragmenta e á mesmo tempo se existencialista.

Desde mediados desta década e xa de volta en España, a súa produción vén marcada pola recuperación de imaxes figurativo-simbólicas, así como pola procura, recuperación e representación de símbolos que reflicten unha confrontación dualista da realidade. O resultado disto é un amplo conxunto de obra organizada en series, como "Duidades"(1995-96) nos que suscita a súa evolución en torno a confrontaciones paradojicas, "Tempo detido" (1997), Omphalos" (1998) e "Labirintos" (1999) en torno á natureza ou "Na rede" (2000) en relación á incomunicación e a tetecnoloxía.

A partir do ano 2000 incorpora á súa obra o traballo de novos materiais e elementos plásticos, xurdindo así series como "Cachitos de ceo" (2000-2004) na que a fotografía xoga un papel importnate no resultado final ou "Ensaios" (2002) en relación coa incomunicación e a tecnoloxía. A partir do 2005 incorpora ao seu traballo elementos do video e animación por ordenador .Nos seus últimos traballos a fotografia converteuse no seu medio de expresión fundamental.

A súa obra forma parte de museos e coleccións públicas e privadas, tales como: Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside (Ou Castro, A Coruña), Biblioteca Nacional (Madrid), Pinacoteca Municipal (A Coruña), The Bank of Ireland Collection (Dublín, Irlanda), Colección Morgan Stanley Dean Witter, Museo de Belas Artes (A Coruña), Museo do Constructivismo Español (Marbella, Málaga), Centro de Gravado Contemporáneo (A Coruña), Pinacoteca Municipal (Alcobendas, Madrid), Fondos da Excma. Diputación da Coruña, Cámara Municipal de Vila Franca de Xira (Portugal) e a Fundación Rodríguez Igrexas (Xunta de Galicia).

Máis información:http://www.xurxogomezchao.com/

    

ÁLVAREZ, L., en La Voz de Galicia, 5 de setembro de 1982.

ÁLVAREZ, L., en La Voz de Galicia,  11 de decembro de 1983.

ÁLVAREZ, L., en La Voz de Galicia, 24 de novembre de 1985.

ÁLVAREZ, L., en La Voz de Galicia, 11 de xaneiro de 1987.

ÁLVAREZ, L., en La Voz de Galicia, 18 de novembre de 1990.

ARMAS, M.: "A Quimera Queimada", en El Ideal Gallego, 14 de maio de 1988.

ARNAIZ, D.: Catálogo sin título, Vilafranca de Xira, 1993.

BARBEITO, I., en El Ideal Gallego, agosto de 1989.

BARRO, D.: A Metáfora do Labirinto (catálogo), Concello da Coruña, A Coruña, 2000.

BONET, J.M: Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca Nacional , 1989-1992, Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Electa, Madrid, 1994.

BREIXO, C., en El Correo Gallego, 18 de maio de 1988.

CASTELO, B.: Novissimos (catálogo), 1996.

CASTELO, B.: Certamen Artes Plásticas Díaz Pardo (catálogo), 1998.

CASTRO, X.A.: Enciclopedia de Galicia. Tomo XVI, Arte Contemporánea, Hércules Ediciones, A Coruña, 1999.

CASTRO, J., en El Ideal Gallego, 10 de maio de 1992.

CENDÁN, S., en La Voz de Galicia, novembro de 1991.

CURZI, L.: 8 Artistas de A Coruña (catálogo), 1989.

DE ESCALANTE, P.: Catálogo sin título, Caixa Galicia, Pontedeume, 1982.

DOMÍNGUEZ, A., en Diario de Galicia, maio de 1988.

DOMÍNGUEZ, A., en Luces de Galicia, nº 10/11, 1988.

FRAGA, C., en El Cantón, 3 de abril de 1997.

GALICIA 1900-1990, Galicia Terra Única, Xunta de Galicia. CD-Rom.

GONÇALVES, R.: "250 obras de arte contemporánea. 1920/97" (catálogo), Coleçao da Cámara Municipal de Vila Franca de Xira, 1997.

LISTE, A., en La Voz de Galicia, 4 de novembro de 1988.

LÓPEZ, S., en La Voz de Galicia, 12 de setembro de 1987.

PENELAS, S.: Enciclopedia de Galicia, Tomo XVI, Hércules Ediciones, A Coruña 1999.

POWER, K.: Contactos (catálogo), 1987.

Realmente? (catálogo), Concello de Ferrol.

RIVAS, M.: Desdeño Industrial (catálogo), Vimp, 1987.

RODRÍGUEZ, C., en El Ideal Gallego, 11 de xaneiro de 1987.

SARMIENTO, R., en La Voz de Galicia, 10 de maio de 1992.

SARMIENTO, R., en La Voz de Galicia, 13 de novembro de 1994.

SEOANE, X.: "Os papeis da cidade", Carpeta de gravados, Deputación da Coruña, A Coruña, 1989.

TAXES, F.: ARCO 88 (catálogo), Gruporzan.

VALCARCEL, X., en Luces de Galicia, nº 19/20, 1992.

Ver menos 

Obras do artista